Advanced

Hur ett svenskt Private Equity-bolag arbetar med bolagsstyrning

Svanberg, Johan; Rohdin, Marcus and Alerstam, Mårten (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Spanish)
Syfte: Att undersöka vilka processer och resurser ett svenskt Private Equity-bolag arbetar med för att utöva styrning och utveckla de bolag de investerar i. Metod: En kvalitativ fallstudie med intervjuer som huvudsaklig datainsamlingsmetod. Teoretiska perspektiv: I uppsatsen beskrivs begreppet corporate governance och det redogörs för relevanta teorier om agentproblem samt styrning av företagsledning och styrelse. Inom Private Equity har vi utgått från de teorier som identifierat hur Private Equity-bolag uppträder och modellerna de arbetar efter vid förvärv. Empiri: Uppsatsens empiriska material består av en sammanfattning av fyra utförda intervjuer och insamling av öppen data från de båda företagen. Resultat: Priveq visar i förhållande... (More)
Syfte: Att undersöka vilka processer och resurser ett svenskt Private Equity-bolag arbetar med för att utöva styrning och utveckla de bolag de investerar i. Metod: En kvalitativ fallstudie med intervjuer som huvudsaklig datainsamlingsmetod. Teoretiska perspektiv: I uppsatsen beskrivs begreppet corporate governance och det redogörs för relevanta teorier om agentproblem samt styrning av företagsledning och styrelse. Inom Private Equity har vi utgått från de teorier som identifierat hur Private Equity-bolag uppträder och modellerna de arbetar efter vid förvärv. Empiri: Uppsatsens empiriska material består av en sammanfattning av fyra utförda intervjuer och insamling av öppen data från de båda företagen. Resultat: Priveq visar i förhållande till teorin ett avvikande mönster när det gäller sina investeringar i form av att fokusera på kulturen i de företagen de investerar i. Detta skiljer sig markant från den anglosaxiska skolan och omkullkastar de teorier som borde vara relevanta för att analysera ett svenskt Private Equity-bolag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svanberg, Johan; Rohdin, Marcus and Alerstam, Mårten
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Private Equity, Priveq, Sydtotal, Corporate Governance, Bolagsstyrning, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1538143
date added to LUP
2010-01-15 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:58:00
@misc{1538143,
 abstract   = {Syfte: Att undersöka vilka processer och resurser ett svenskt Private Equity-bolag arbetar med för att utöva styrning och utveckla de bolag de investerar i. Metod: En kvalitativ fallstudie med intervjuer som huvudsaklig datainsamlingsmetod. Teoretiska perspektiv: I uppsatsen beskrivs begreppet corporate governance och det redogörs för relevanta teorier om agentproblem samt styrning av företagsledning och styrelse. Inom Private Equity har vi utgått från de teorier som identifierat hur Private Equity-bolag uppträder och modellerna de arbetar efter vid förvärv. Empiri: Uppsatsens empiriska material består av en sammanfattning av fyra utförda intervjuer och insamling av öppen data från de båda företagen. Resultat: Priveq visar i förhållande till teorin ett avvikande mönster när det gäller sina investeringar i form av att fokusera på kulturen i de företagen de investerar i. Detta skiljer sig markant från den anglosaxiska skolan och omkullkastar de teorier som borde vara relevanta för att analysera ett svenskt Private Equity-bolag.},
 author    = {Svanberg, Johan and Rohdin, Marcus and Alerstam, Mårten},
 keyword   = {Private Equity,Priveq,Sydtotal,Corporate Governance,Bolagsstyrning,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur ett svenskt Private Equity-bolag arbetar med bolagsstyrning},
 year     = {2010},
}