Advanced

Helsingborg som modestad– en studie av näringslivets modeaktörer som varumärkeskapare.

Rippon, Julia and Strömberg, Mattias (2010)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Sammanfattning Titel: Helsingborg som modestad– en studie av näringslivets modeaktörer som varumärkeskapare. Författare: Mattias Strömberg och Julia Rippon Götestrand Handledare: Cecilia Fredriksson och Kristina Bäckström Nyckelord: Varumärke, samarbete, mode, värde Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur näringslivets modeaktörer bidrar till att skapa varumärket Modestaden Helsingborg. Frågeställningar: Hur bidrar modeaktörerna till att utveckla varumärket Modestaden Helsingborg?
• Hur ser modeaktörerna på Helsingborg utifrån ett modeperspektiv?
• Hur ser samverkan hos marknadens modeaktörer ut?
• Vad är värdet för modeaktörerna i att skapa varumärket Modestaden Helsingborg? Metod: Uppsatsen bygger på kvalitativa intervjuer... (More)
Sammanfattning Titel: Helsingborg som modestad– en studie av näringslivets modeaktörer som varumärkeskapare. Författare: Mattias Strömberg och Julia Rippon Götestrand Handledare: Cecilia Fredriksson och Kristina Bäckström Nyckelord: Varumärke, samarbete, mode, värde Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur näringslivets modeaktörer bidrar till att skapa varumärket Modestaden Helsingborg. Frågeställningar: Hur bidrar modeaktörerna till att utveckla varumärket Modestaden Helsingborg?
• Hur ser modeaktörerna på Helsingborg utifrån ett modeperspektiv?
• Hur ser samverkan hos marknadens modeaktörer ut?
• Vad är värdet för modeaktörerna i att skapa varumärket Modestaden Helsingborg? Metod: Uppsatsen bygger på kvalitativa intervjuer gjorda med butikschefer, butiksägare samt centrumledare för Söderpunkten och Väla. Resultat: Vi konstaterar att våra respondenter bidrar både medvetet och omedvetet, vare sig de vill eller ej, till varumärket Modestaden Helsingborg. Vidare har vi uppmärksammat att det finns brister i de samarbeten som finns idag samt att situationen inte kommer förbättras, förrän de enskilda modeaktörerna inser det värde, som skapas för dem vid ett utvecklat samarbete. I vår uppsats konstaterar vi vidare att de lyckade samarbeten som finns idag är ett tecken på att ett samarbete på regional nivå i form av Modestaden Helsingborg skulle fungera. Vi visar även på, att det gemensamma arbetet som de enskilda modeaktörerna gör, leder till att det totala värdet för dem ökar. Att konsumenternas upplevelse blir större till följd av detta totala utbud, vilket leder till en konkurrensfördel mot andra handelplatser. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rippon, Julia and Strömberg, Mattias
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
varumärke, samarbete, mode, värde, Trade, Handel
language
Swedish
id
1538154
date added to LUP
2010-01-28 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:09:56
@misc{1538154,
 abstract   = {Sammanfattning Titel: Helsingborg som modestad– en studie av näringslivets modeaktörer som varumärkeskapare. Författare: Mattias Strömberg och Julia Rippon Götestrand Handledare: Cecilia Fredriksson och Kristina Bäckström Nyckelord: Varumärke, samarbete, mode, värde Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur näringslivets modeaktörer bidrar till att skapa varumärket Modestaden Helsingborg. Frågeställningar: Hur bidrar modeaktörerna till att utveckla varumärket Modestaden Helsingborg?
•	Hur ser modeaktörerna på Helsingborg utifrån ett modeperspektiv?
•	Hur ser samverkan hos marknadens modeaktörer ut?
•	Vad är värdet för modeaktörerna i att skapa varumärket Modestaden Helsingborg? Metod: Uppsatsen bygger på kvalitativa intervjuer gjorda med butikschefer, butiksägare samt centrumledare för Söderpunkten och Väla. Resultat: Vi konstaterar att våra respondenter bidrar både medvetet och omedvetet, vare sig de vill eller ej, till varumärket Modestaden Helsingborg. Vidare har vi uppmärksammat att det finns brister i de samarbeten som finns idag samt att situationen inte kommer förbättras, förrän de enskilda modeaktörerna inser det värde, som skapas för dem vid ett utvecklat samarbete. I vår uppsats konstaterar vi vidare att de lyckade samarbeten som finns idag är ett tecken på att ett samarbete på regional nivå i form av Modestaden Helsingborg skulle fungera. Vi visar även på, att det gemensamma arbetet som de enskilda modeaktörerna gör, leder till att det totala värdet för dem ökar. Att konsumenternas upplevelse blir större till följd av detta totala utbud, vilket leder till en konkurrensfördel mot andra handelplatser.},
 author    = {Rippon, Julia and Strömberg, Mattias},
 keyword   = {varumärke,samarbete,mode,värde,Trade,Handel},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Helsingborg som modestad– en studie av näringslivets modeaktörer som varumärkeskapare.},
 year     = {2010},
}