Advanced

Incitamentsprogram för styrelseledamöter

Eriksson, Göran and Bjarnason, Sigurdur-Freyr (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att studera incitamentsprogram som vänder sig till styrelseledamöter. Hur konstruktionen av programmen ser ut och hur de skiljer sig åt beroende på företagets eller styrelsens storlek, tillväxttakten, ägarstrukturen eller vilken bransch företaget arbetar
inom.
I metodkapitlet kommer det att diskuteras varför vi har valt en
deduktiv- och kvalitativ ansats. Kapitlet ska hjälpa läsaren att förstå hur frågeställningen kommer att besvaras
Uppsatsen behandlar bolag som är registrerade på NASDAQ OMX Stockholm ABs tre största listor, large, mid och small cap-listan och som har incitamentsprogram för sin styrelse.
Vi har valt att använda oss av teorier som kommer från
bolagsstyrningslitteraturen. Dessa har oftast sin... (More)
Syftet med uppsatsen är att studera incitamentsprogram som vänder sig till styrelseledamöter. Hur konstruktionen av programmen ser ut och hur de skiljer sig åt beroende på företagets eller styrelsens storlek, tillväxttakten, ägarstrukturen eller vilken bransch företaget arbetar
inom.
I metodkapitlet kommer det att diskuteras varför vi har valt en
deduktiv- och kvalitativ ansats. Kapitlet ska hjälpa läsaren att förstå hur frågeställningen kommer att besvaras
Uppsatsen behandlar bolag som är registrerade på NASDAQ OMX Stockholm ABs tre största listor, large, mid och small cap-listan och som har incitamentsprogram för sin styrelse.
Vi har valt att använda oss av teorier som kommer från
bolagsstyrningslitteraturen. Dessa har oftast sin utgångspunkt i
agentteorin
Empirin är hämtat i huvudsak från bolagens årsredovisningar eller hemsidor. I vissa fall är den även hämtad på ekonomitidskrifters hemsidor.
I vår explorativa studie har det framkommit att endast ett fåtal svenska bolag som har incitamentsprogram för sina styrelseledamöter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksson, Göran and Bjarnason, Sigurdur-Freyr
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Incitamentsprogram, styrelseledamöter, syntetiska aktier, optioner, konvertibler, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1540348
date added to LUP
2010-01-15 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:55:54
@misc{1540348,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att studera incitamentsprogram som vänder sig till styrelseledamöter. Hur konstruktionen av programmen ser ut och hur de skiljer sig åt beroende på företagets eller styrelsens storlek, tillväxttakten, ägarstrukturen eller vilken bransch företaget arbetar
inom.
I metodkapitlet kommer det att diskuteras varför vi har valt en
deduktiv- och kvalitativ ansats. Kapitlet ska hjälpa läsaren att förstå hur frågeställningen kommer att besvaras
Uppsatsen behandlar bolag som är registrerade på NASDAQ OMX Stockholm ABs tre största listor, large, mid och small cap-listan och som har incitamentsprogram för sin styrelse.
Vi har valt att använda oss av teorier som kommer från
bolagsstyrningslitteraturen. Dessa har oftast sin utgångspunkt i
agentteorin
Empirin är hämtat i huvudsak från bolagens årsredovisningar eller hemsidor. I vissa fall är den även hämtad på ekonomitidskrifters hemsidor.
I vår explorativa studie har det framkommit att endast ett fåtal svenska bolag som har incitamentsprogram för sina styrelseledamöter.},
 author    = {Eriksson, Göran and Bjarnason, Sigurdur-Freyr},
 keyword   = {Incitamentsprogram,styrelseledamöter,syntetiska aktier,optioner,konvertibler,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Incitamentsprogram för styrelseledamöter},
 year     = {2010},
}