Advanced

Benchmarkings potential i offentlig verksamhet

Bergqvist, Carl-Johan; Weijden, Oskar and Hartman, Peder (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Studien syftar till att utveckla ett teoretiskt ramverk för att kartlägga benchmarkingprocessen. Vidare skall ramverket tillämpas för att beskriva vilka effekter projektet ”Hemtjänst och särskilt boende” har lett till i nätverket Ystad-Österlen. Slutligen skall studien presentera en analys utifrån det teoretiska ramverket om varför eventuella diskrepanser, mellan projektets avsedda syften, och de faktiska effekterna, uppstår. Metod: Studien har utförts genom en kvalitativ fallstudie av Jämförelseprojektet ”Hemtjänst och särskilt boende” i Ystad-Österlen. En abduktiv ansats har använts där teori har reviderats allt eftersom empiri har tillkommit. Teoretiska perspektiv: Benchmarking, lärande, förändringsprocesser Empiri: Det empiriska... (More)
Syfte: Studien syftar till att utveckla ett teoretiskt ramverk för att kartlägga benchmarkingprocessen. Vidare skall ramverket tillämpas för att beskriva vilka effekter projektet ”Hemtjänst och särskilt boende” har lett till i nätverket Ystad-Österlen. Slutligen skall studien presentera en analys utifrån det teoretiska ramverket om varför eventuella diskrepanser, mellan projektets avsedda syften, och de faktiska effekterna, uppstår. Metod: Studien har utförts genom en kvalitativ fallstudie av Jämförelseprojektet ”Hemtjänst och särskilt boende” i Ystad-Österlen. En abduktiv ansats har använts där teori har reviderats allt eftersom empiri har tillkommit. Teoretiska perspektiv: Benchmarking, lärande, förändringsprocesser Empiri: Det empiriska materialet utgörs av semistrukturerade intervjuer med chefer på olika nivåer från kommuner i nätverket Ystad-Österlen. Resultat: Kommunerna i nätverket stöter generellt på problem som härrör definition och förklaringar av nyckeltal. Vidare genomgår kommunerna främst enklare former av lärande bestående av felkorrigering. Detta utan kunskap och vägledning. Djupare former av lärande och förändring uppnås ej fullständigt på grund av brist på resurser och drivkraft. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bergqvist, Carl-Johan; Weijden, Oskar and Hartman, Peder
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Benchmarking, Jämförelseprojektet, offentlig verksamhet, lärande, förändring., Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1543294
date added to LUP
2010-01-18 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:59:40
@misc{1543294,
 abstract   = {Syfte: Studien syftar till att utveckla ett teoretiskt ramverk för att kartlägga benchmarkingprocessen. Vidare skall ramverket tillämpas för att beskriva vilka effekter projektet ”Hemtjänst och särskilt boende” har lett till i nätverket Ystad-Österlen. Slutligen skall studien presentera en analys utifrån det teoretiska ramverket om varför eventuella diskrepanser, mellan projektets avsedda syften, och de faktiska effekterna, uppstår. Metod: Studien har utförts genom en kvalitativ fallstudie av Jämförelseprojektet ”Hemtjänst och särskilt boende” i Ystad-Österlen. En abduktiv ansats har använts där teori har reviderats allt eftersom empiri har tillkommit. Teoretiska perspektiv: Benchmarking, lärande, förändringsprocesser Empiri: Det empiriska materialet utgörs av semistrukturerade intervjuer med chefer på olika nivåer från kommuner i nätverket Ystad-Österlen. Resultat: Kommunerna i nätverket stöter generellt på problem som härrör definition och förklaringar av nyckeltal. Vidare genomgår kommunerna främst enklare former av lärande bestående av felkorrigering. Detta utan kunskap och vägledning. Djupare former av lärande och förändring uppnås ej fullständigt på grund av brist på resurser och drivkraft.},
 author    = {Bergqvist, Carl-Johan and Weijden, Oskar and Hartman, Peder},
 keyword   = {Benchmarking,Jämförelseprojektet,offentlig verksamhet,lärande,förändring.,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Benchmarkings potential i offentlig verksamhet},
 year     = {2010},
}