Advanced

Learning by doing

Nilsson, Marie; Kvist, Caroline; Olsson, Cajsa and Clason, Hanna (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
De flesta organisationer drabbas någon gång av en kris som kan ha förödande konsekvenser
för deras varumärke och fortsatta verksamhet. De senaste årens ökade bevakning av
organisationer samt den tekniska utvecklingen av medier har gjort att krishantering blivit ett
svårhanterat men avgörande område. Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur
organisationers krishantering fungerar, samt vad som påverkar detta arbete. I denna studie har
vi utgått från aktuella teorier inom kriskommunikation som issue- och crisis management
samt situational crisis communication theory. Ytterligare utgångspunkt har varit teori rörande
hur människan påverkas av stressade situationer. Kvalitativa intervjuer har genomförts med
konsulter som är verksamma... (More)
De flesta organisationer drabbas någon gång av en kris som kan ha förödande konsekvenser
för deras varumärke och fortsatta verksamhet. De senaste årens ökade bevakning av
organisationer samt den tekniska utvecklingen av medier har gjort att krishantering blivit ett
svårhanterat men avgörande område. Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur
organisationers krishantering fungerar, samt vad som påverkar detta arbete. I denna studie har
vi utgått från aktuella teorier inom kriskommunikation som issue- och crisis management
samt situational crisis communication theory. Ytterligare utgångspunkt har varit teori rörande
hur människan påverkas av stressade situationer. Kvalitativa intervjuer har genomförts med
konsulter som är verksamma inom området kriskommunikation för att få en tillförlitlig bild av
organisationers handlande innan och under en kris. Slutsatser från dessa intervjuer har stärkts
genom kvalitativa intervjuer med journalister som har erfarenhet av att bevaka organisationer
som befinner sig i krissituationer. Analysen visade att organisationers krishantering är
överensstämmande och till stor del bygger på erfarenheter från tidigare situationer snarare än
publicerat material i vetenskapliga tidskrifter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Marie; Kvist, Caroline; Olsson, Cajsa and Clason, Hanna
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
krishantering, kriskommunikation, mediedrev, reputation, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1543301
date added to LUP
2010-01-18 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:58:53
@misc{1543301,
 abstract   = {De flesta organisationer drabbas någon gång av en kris som kan ha förödande konsekvenser
för deras varumärke och fortsatta verksamhet. De senaste årens ökade bevakning av
organisationer samt den tekniska utvecklingen av medier har gjort att krishantering blivit ett
svårhanterat men avgörande område. Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur
organisationers krishantering fungerar, samt vad som påverkar detta arbete. I denna studie har
vi utgått från aktuella teorier inom kriskommunikation som issue- och crisis management
samt situational crisis communication theory. Ytterligare utgångspunkt har varit teori rörande
hur människan påverkas av stressade situationer. Kvalitativa intervjuer har genomförts med
konsulter som är verksamma inom området kriskommunikation för att få en tillförlitlig bild av
organisationers handlande innan och under en kris. Slutsatser från dessa intervjuer har stärkts
genom kvalitativa intervjuer med journalister som har erfarenhet av att bevaka organisationer
som befinner sig i krissituationer. Analysen visade att organisationers krishantering är
överensstämmande och till stor del bygger på erfarenheter från tidigare situationer snarare än
publicerat material i vetenskapliga tidskrifter.},
 author    = {Nilsson, Marie and Kvist, Caroline and Olsson, Cajsa and Clason, Hanna},
 keyword   = {krishantering,kriskommunikation,mediedrev,reputation,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Learning by doing},
 year     = {2010},
}