Advanced

Allt är inte guld som glimmar - en studie i lyxprofilering

Behrens, Johanna; Udd, Beatrice and Strid, Tina (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet är att, utifrån ett historiskt perspektiv, skapa en förståelse för om, och i så fall hur, förhållandet mellan lyxmodeföretagens identitet och profil har förändrats och reflektera över vilka konsekvenser denna utveckling skulle kunna få för lyxmodeföretagen i framtiden. Metod: Vår undersökningsdesign består av jämförande design och surveydesign. Den undersökningsmetod vi valt att använda är enkätintervjuer, samt analys av sekundärdata. Teoretiska perspektiv: Basen för detta arbete har grundats i identitet-, profil-, och imagemodeller, samt lyxteorier. Empiri: Empiriskt material har samlats in genom en enkätundersökning med ett urval på 40 personer. Slutsatser: Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att lyx är ett... (More)
Syfte: Syftet är att, utifrån ett historiskt perspektiv, skapa en förståelse för om, och i så fall hur, förhållandet mellan lyxmodeföretagens identitet och profil har förändrats och reflektera över vilka konsekvenser denna utveckling skulle kunna få för lyxmodeföretagen i framtiden. Metod: Vår undersökningsdesign består av jämförande design och surveydesign. Den undersökningsmetod vi valt att använda är enkätintervjuer, samt analys av sekundärdata. Teoretiska perspektiv: Basen för detta arbete har grundats i identitet-, profil-, och imagemodeller, samt lyxteorier. Empiri: Empiriskt material har samlats in genom en enkätundersökning med ett urval på 40 personer. Slutsatser: Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att lyx är ett svårdefinierat begrepp, samtidigt som det, ur ett historiskt perspektiv genomgått stora förändringar. Lyxmodeföretagen har gått från det lilla företaget med fokus på att skapa en unik produkt, till att idag ha utvecklats till stora businessmaskiner med ett starkt vinstdrivande fokus. Genom vår analys har vi kunnat urskilja att det idag finns olika sorters lyxmodeföretag som alla erbjuder olika grad av lyx, och därför menar vi att de inte alltid är vad de utger sig för att vara. En trend vi uppmärksammat är att lågpriskedjor alltmer lyckats skapa sig en aura av lyx, vilket vi ser kan leda till att lyxkonceptet urvattnas och alltmer förlorar sin legitimitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Behrens, Johanna; Udd, Beatrice and Strid, Tina
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Lyx, lyxprodukt, lyxföretag, lyxbransch, lyxens karaktärsdrag, identitet, profil, lågpriskedjor, tillgänglighet, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1543319
date added to LUP
2010-01-18 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:58:48
@misc{1543319,
 abstract   = {Syfte: Syftet är att, utifrån ett historiskt perspektiv, skapa en förståelse för om, och i så fall hur, förhållandet mellan lyxmodeföretagens identitet och profil har förändrats och reflektera över vilka konsekvenser denna utveckling skulle kunna få för lyxmodeföretagen i framtiden. Metod: Vår undersökningsdesign består av jämförande design och surveydesign. Den undersökningsmetod vi valt att använda är enkätintervjuer, samt analys av sekundärdata. Teoretiska perspektiv: Basen för detta arbete har grundats i identitet-, profil-, och imagemodeller, samt lyxteorier. Empiri: Empiriskt material har samlats in genom en enkätundersökning med ett urval på 40 personer. Slutsatser: Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att lyx är ett svårdefinierat begrepp, samtidigt som det, ur ett historiskt perspektiv genomgått stora förändringar. Lyxmodeföretagen har gått från det lilla företaget med fokus på att skapa en unik produkt, till att idag ha utvecklats till stora businessmaskiner med ett starkt vinstdrivande fokus. Genom vår analys har vi kunnat urskilja att det idag finns olika sorters lyxmodeföretag som alla erbjuder olika grad av lyx, och därför menar vi att de inte alltid är vad de utger sig för att vara. En trend vi uppmärksammat är att lågpriskedjor alltmer lyckats skapa sig en aura av lyx, vilket vi ser kan leda till att lyxkonceptet urvattnas och alltmer förlorar sin legitimitet.},
 author    = {Behrens, Johanna and Udd, Beatrice and Strid, Tina},
 keyword   = {Lyx,lyxprodukt,lyxföretag,lyxbransch,lyxens karaktärsdrag,identitet,profil,lågpriskedjor,tillgänglighet,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Allt är inte guld som glimmar - en studie i lyxprofilering},
 year     = {2010},
}