Advanced

Översvämningsrisker och kusterosion i Landskrona stad - en övergripande studie med avseende på klimatförändringen

Karlsson, Maria LU and Martinsson, Sandra LU (2010) In TVVR10/5002 VVR820 20101
Division of Water Resources Engineering
Abstract (Swedish)
Problemformulering: Landskrona stad är en av många kustnära städer som riskerar att
drabbas hårt av en stundande klimatförändring. Den höjda havsvattenytan kommer leda till
ökad erosion och en förändring av kustlinjens lokalisering på många platser. Redan idag finns
upplevda problem med en tillbakadragande kustlinje. Vissa av kommunens områden är
mycket låglänta och riskerar att översvämmas även under nutida förhållanden. Detta problem
kommer med stor sannolikhet att bli mycket större i framtiden, då högvattenstånden kommer
att öka. Detta leder sammantaget till att stora ekonomiska värden riskerar att sättas på spel och
många viktiga samhällsfunktioner kan temporärt slås ut.
Syfte: Syftet med denna studie är att studera hur... (More)
Problemformulering: Landskrona stad är en av många kustnära städer som riskerar att
drabbas hårt av en stundande klimatförändring. Den höjda havsvattenytan kommer leda till
ökad erosion och en förändring av kustlinjens lokalisering på många platser. Redan idag finns
upplevda problem med en tillbakadragande kustlinje. Vissa av kommunens områden är
mycket låglänta och riskerar att översvämmas även under nutida förhållanden. Detta problem
kommer med stor sannolikhet att bli mycket större i framtiden, då högvattenstånden kommer
att öka. Detta leder sammantaget till att stora ekonomiska värden riskerar att sättas på spel och
många viktiga samhällsfunktioner kan temporärt slås ut.
Syfte: Syftet med denna studie är att studera hur kustlinjen utmed Landskrona kommun har
förändrats över tiden samt att analysera befintliga data för att kunna studera hur situationen
ser ut idag med tanke på vindar, vattenstånd, vågklimat och uppspolning. Vidare görs
prognoser för hur situationen kommer att se ut i framtiden. Dessa prognoser ligger till grund
för beräkningar av sedimenttransporten i framtiden på kritiska delar av kuststräckan. Projektet
syftar även till att studera hur en ökad havsnivå kommer att påverka Landskrona med tanke på
översvämningsrisker.
Metod: Vind- och vattenståndsdata från SMHI analyseras för att beräkna vågklimat,
uppspolning och erosion. Prognoser görs utifrån existerande trender och befintliga
forskningsresultat. Där inga tydliga prognoser finns har scenarion valts för att illustrera
känsligheten hos systemet. Kommunens flygbilder analyserades för att uppskatta kustlinjens
förändring över perioden 1940 – 2008. Kustprofilmätningar och observationer gjordes på
valda lokaler utmed kuststräckan. Digitala höjdkurvor från kommunen användes för att
genomföra en översvämningsanalys.
Slutsats: Erosionsproblem har noterats längs med vissa partier av kuststräckan. Framförallt
de norra delarna av kommunen förefaller att vara utsatta för erosion. Dessa delar av
kommunen har ofta bebyggelse nära kusten, vilket kan bli problematiskt i framtiden. Även
uppspolningen kommer med stor sannolikhet att orsaka problem i framtiden, framförallt på
grund av den höjda medelvattenytan. En ökad vindhastighet under vintermånaderna kan ha
betydande inverkan på den erosion som uppspolningen orsakar. Den kustparallella transporten
ökade vid vissa lokaler markant i förhållande till den marginella förändring av vindstyrkan
som gjorts.
De extrema högvatten som beräknades för framtiden förhållanden, visade sig orsaka stora
problem för Landskrona stad. El- och avloppsnätet visade sig vara mycket utsatt vid framtida
högvatten högre eller lika med 10 respektive 100 års återkomsttid. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Maria LU and Martinsson, Sandra LU
supervisor
organization
course
VVR820 20101
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
vågor, klimatförändringar, översvämningar, Landskrona, erosion, uppspolning.
publication/series
TVVR10/5002
report number
10/5002
ISSN
1101-9824
language
Swedish
additional info
Examiner: Magnus Larson
id
1543838
date added to LUP
2010-02-11 12:17:12
date last changed
2019-03-27 14:03:18
@misc{1543838,
 abstract   = {Problemformulering: Landskrona stad är en av många kustnära städer som riskerar att
drabbas hårt av en stundande klimatförändring. Den höjda havsvattenytan kommer leda till
ökad erosion och en förändring av kustlinjens lokalisering på många platser. Redan idag finns
upplevda problem med en tillbakadragande kustlinje. Vissa av kommunens områden är
mycket låglänta och riskerar att översvämmas även under nutida förhållanden. Detta problem
kommer med stor sannolikhet att bli mycket större i framtiden, då högvattenstånden kommer
att öka. Detta leder sammantaget till att stora ekonomiska värden riskerar att sättas på spel och
många viktiga samhällsfunktioner kan temporärt slås ut.
Syfte: Syftet med denna studie är att studera hur kustlinjen utmed Landskrona kommun har
förändrats över tiden samt att analysera befintliga data för att kunna studera hur situationen
ser ut idag med tanke på vindar, vattenstånd, vågklimat och uppspolning. Vidare görs
prognoser för hur situationen kommer att se ut i framtiden. Dessa prognoser ligger till grund
för beräkningar av sedimenttransporten i framtiden på kritiska delar av kuststräckan. Projektet
syftar även till att studera hur en ökad havsnivå kommer att påverka Landskrona med tanke på
översvämningsrisker.
Metod: Vind- och vattenståndsdata från SMHI analyseras för att beräkna vågklimat,
uppspolning och erosion. Prognoser görs utifrån existerande trender och befintliga
forskningsresultat. Där inga tydliga prognoser finns har scenarion valts för att illustrera
känsligheten hos systemet. Kommunens flygbilder analyserades för att uppskatta kustlinjens
förändring över perioden 1940 – 2008. Kustprofilmätningar och observationer gjordes på
valda lokaler utmed kuststräckan. Digitala höjdkurvor från kommunen användes för att
genomföra en översvämningsanalys.
Slutsats: Erosionsproblem har noterats längs med vissa partier av kuststräckan. Framförallt
de norra delarna av kommunen förefaller att vara utsatta för erosion. Dessa delar av
kommunen har ofta bebyggelse nära kusten, vilket kan bli problematiskt i framtiden. Även
uppspolningen kommer med stor sannolikhet att orsaka problem i framtiden, framförallt på
grund av den höjda medelvattenytan. En ökad vindhastighet under vintermånaderna kan ha
betydande inverkan på den erosion som uppspolningen orsakar. Den kustparallella transporten
ökade vid vissa lokaler markant i förhållande till den marginella förändring av vindstyrkan
som gjorts.
De extrema högvatten som beräknades för framtiden förhållanden, visade sig orsaka stora
problem för Landskrona stad. El- och avloppsnätet visade sig vara mycket utsatt vid framtida
högvatten högre eller lika med 10 respektive 100 års återkomsttid.},
 author    = {Karlsson, Maria and Martinsson, Sandra},
 issn     = {1101-9824},
 keyword   = {vågor,klimatförändringar,översvämningar,Landskrona,erosion,uppspolning.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {TVVR10/5002},
 title    = {Översvämningsrisker och kusterosion i Landskrona stad - en övergripande studie med avseende på klimatförändringen},
 year     = {2010},
}