Advanced

Musikupplevelser: En studie om tonsättares förmåga att förmedla upplevelser genom musik

Pautrot, Emmanuel (2009)
Malmö Academy of Music
Abstract
Title: Music experiences - An essay about the composer’s ability to communicate
experiences with music.
The aim of this essay is to investigate how instrumental music communicates specific
feelings, moods and other experiences intended by the composer to listeners. I asked six
participants (3 musicians and 3 non-musicians) to listen to nine pieces from baroque to
contemporary music. They were asked to answer different questions; I asked them to write a
short text about each piece in order to describe how they reacted emotionally to the music
samples.
The study’s results show a relatively strong correspondence between the composer’s intention
and the listeners’ understanding, though the degree of correspondence differs for each... (More)
Title: Music experiences - An essay about the composer’s ability to communicate
experiences with music.
The aim of this essay is to investigate how instrumental music communicates specific
feelings, moods and other experiences intended by the composer to listeners. I asked six
participants (3 musicians and 3 non-musicians) to listen to nine pieces from baroque to
contemporary music. They were asked to answer different questions; I asked them to write a
short text about each piece in order to describe how they reacted emotionally to the music
samples.
The study’s results show a relatively strong correspondence between the composer’s intention
and the listeners’ understanding, though the degree of correspondence differs for each piece.
An interesting finding is that pieces which were based on space/movement and darkness/light
showed a strong correspondence between the participants' understanding and the composer’s
intention.
This finding was unexpected since these concepts have been overlooked by earlier studies and
writings on the psychology of music. The study thus shows that music has the ability to
communicate complex phenomena and that music communicates more than just feelings. A
second interesting finding concerns how extra-musical and cultural associations play a
decisive role when listening to music. These associations misled the participants in some
cases and were most often caused by the instruments’ timbre.

Denna studies syfte är att undersöka hur instrumentalmusik förmedlar de specifika känslor,
stämningar och andra upplevelser som tonsättaren avsett.
I undersökningen har jag låtit sex personer (3 musiker och 3 icke-musiker) lyssna på 9 olika
stycken från barockmusik till vår tids musik. Därefter fick de till uppgift att svara på olika
frågor. Jag bad dem skriva en liten text om varje stycke för att beskriva hur de reagerat
känslomässigt.
Resultatet visar på relativt stor överensstämmelse mellan tonsättarens avsikt och lyssnarens
uppfattning, fast överensstämmelsen skiljer sig för de olika styckena. Det som är särskilt
intressant är att de stycken som grundades på rum/rörelse och mörker/ljus tydligt
överensstämde. Detta var helt oväntat eftersom dessa begrepp ofta har förbisetts i tidigare
studier och skrifter om musikupplevelser. Undersökningen visar sålunda att musik har
förmågan att förmedla komplexa fenomen och att musik inte enbart handlar om känslor. En
annan intressant aspekt är hur pass avgörande utommusikaliska och kulturella associationer
kan vara vid musiklyssnande. Dessa associationer frammanades oftast av instrumentens
klangfärg och vilseledde i vissa fall informanterna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pautrot, Emmanuel
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
composition, communication, expression, feelings, experiences, associations, komposition, kommunikation, musikuttryck, känslor, upplevelser, associationer
language
Swedish
id
1543841
date added to LUP
2010-02-09 13:56:13
date last changed
2010-02-09 13:56:13
@misc{1543841,
 abstract   = {Title: Music experiences - An essay about the composer’s ability to communicate
experiences with music.
The aim of this essay is to investigate how instrumental music communicates specific
feelings, moods and other experiences intended by the composer to listeners. I asked six
participants (3 musicians and 3 non-musicians) to listen to nine pieces from baroque to
contemporary music. They were asked to answer different questions; I asked them to write a
short text about each piece in order to describe how they reacted emotionally to the music
samples.
The study’s results show a relatively strong correspondence between the composer’s intention
and the listeners’ understanding, though the degree of correspondence differs for each piece.
An interesting finding is that pieces which were based on space/movement and darkness/light
showed a strong correspondence between the participants' understanding and the composer’s
intention.
This finding was unexpected since these concepts have been overlooked by earlier studies and
writings on the psychology of music. The study thus shows that music has the ability to
communicate complex phenomena and that music communicates more than just feelings. A
second interesting finding concerns how extra-musical and cultural associations play a
decisive role when listening to music. These associations misled the participants in some
cases and were most often caused by the instruments’ timbre.

Denna studies syfte är att undersöka hur instrumentalmusik förmedlar de specifika känslor,
stämningar och andra upplevelser som tonsättaren avsett.
I undersökningen har jag låtit sex personer (3 musiker och 3 icke-musiker) lyssna på 9 olika
stycken från barockmusik till vår tids musik. Därefter fick de till uppgift att svara på olika
frågor. Jag bad dem skriva en liten text om varje stycke för att beskriva hur de reagerat
känslomässigt.
Resultatet visar på relativt stor överensstämmelse mellan tonsättarens avsikt och lyssnarens
uppfattning, fast överensstämmelsen skiljer sig för de olika styckena. Det som är särskilt
intressant är att de stycken som grundades på rum/rörelse och mörker/ljus tydligt
överensstämde. Detta var helt oväntat eftersom dessa begrepp ofta har förbisetts i tidigare
studier och skrifter om musikupplevelser. Undersökningen visar sålunda att musik har
förmågan att förmedla komplexa fenomen och att musik inte enbart handlar om känslor. En
annan intressant aspekt är hur pass avgörande utommusikaliska och kulturella associationer
kan vara vid musiklyssnande. Dessa associationer frammanades oftast av instrumentens
klangfärg och vilseledde i vissa fall informanterna.},
 author    = {Pautrot, Emmanuel},
 keyword   = {composition,communication,expression,feelings,experiences,associations,komposition,kommunikation,musikuttryck,känslor,upplevelser,associationer},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Musikupplevelser: En studie om tonsättares förmåga att förmedla upplevelser genom musik},
 year     = {2009},
}