Advanced

Lönegapen på Large Cap

Phu, Hienh; Marktorp, Johan and Englöv, Erika (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Huvudsyftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning de företagsspecifika variabler vi inkluderar kan förklara lönegapen för Sveriges största publika företag. Ett ytterligare syfte är att kartlägga hur lönegapen mellan VD och koncernledning relativt övriga anställda skiljer sig åt mellan de största noterade företagen i Sverige. Undersökningen bygger på en kvantitativ undersökningsmetod med en deduktiv ansats där multipla regressionsanalyser tillämpas. Det teoretiska perspektivet innehåller tidigare forskning inom området för ersättning till VD och koncernledning. Även Principal- agentteorin, Stewardshipteorin, Arm’s Lenght Bargaining Model samt The Managerial Power Model ligger till grund för den teoretiska referensramen. Studien... (More)
Huvudsyftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning de företagsspecifika variabler vi inkluderar kan förklara lönegapen för Sveriges största publika företag. Ett ytterligare syfte är att kartlägga hur lönegapen mellan VD och koncernledning relativt övriga anställda skiljer sig åt mellan de största noterade företagen i Sverige. Undersökningen bygger på en kvantitativ undersökningsmetod med en deduktiv ansats där multipla regressionsanalyser tillämpas. Det teoretiska perspektivet innehåller tidigare forskning inom området för ersättning till VD och koncernledning. Även Principal- agentteorin, Stewardshipteorin, Arm’s Lenght Bargaining Model samt The Managerial Power Model ligger till grund för den teoretiska referensramen. Studien är en totalundersökning av de största publika svenska bolagens lönegap under tidsperioden 2004-2008. Resultaten visar att det främst är medelantalet anställda som förklarar lönegapens storlek för de största publika svenska företagen. Företag med personaloptioner till övriga anställda har generellt sett mindre lönegap än övriga företag. Prestationsmåtten ROA och aktieavkastning kan dock inte förklara lönegapens storlek. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Phu, Hienh; Marktorp, Johan and Englöv, Erika
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Lönegap, Ersättning, VD, Koncernledning, Övriga anställda, OMX Stockholm Large Cap, Omsättning, Medelantal anställda, ROA och Aktieavkastning, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1544017
date added to LUP
2010-01-15 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:58:16
@misc{1544017,
 abstract   = {Huvudsyftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning de företagsspecifika variabler vi inkluderar kan förklara lönegapen för Sveriges största publika företag. Ett ytterligare syfte är att kartlägga hur lönegapen mellan VD och koncernledning relativt övriga anställda skiljer sig åt mellan de största noterade företagen i Sverige. Undersökningen bygger på en kvantitativ undersökningsmetod med en deduktiv ansats där multipla regressionsanalyser tillämpas. Det teoretiska perspektivet innehåller tidigare forskning inom området för ersättning till VD och koncernledning. Även Principal- agentteorin, Stewardshipteorin, Arm’s Lenght Bargaining Model samt The Managerial Power Model ligger till grund för den teoretiska referensramen. Studien är en totalundersökning av de största publika svenska bolagens lönegap under tidsperioden 2004-2008. Resultaten visar att det främst är medelantalet anställda som förklarar lönegapens storlek för de största publika svenska företagen. Företag med personaloptioner till övriga anställda har generellt sett mindre lönegap än övriga företag. Prestationsmåtten ROA och aktieavkastning kan dock inte förklara lönegapens storlek.},
 author    = {Phu, Hienh and Marktorp, Johan and Englöv, Erika},
 keyword   = {Lönegap,Ersättning,VD,Koncernledning,Övriga anställda,OMX Stockholm Large Cap,Omsättning,Medelantal anställda,ROA och Aktieavkastning,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lönegapen på Large Cap},
 year     = {2010},
}