Advanced

Revisionsplktens avskaffande- vad komer påverka de mindre bolagens besllt om revision?

Karlsson, Olof; Tullgren, Anna and Stille, Max (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att i samband med ett förmodat förslag om ett avskaffande av revisionsplikten för svenska mindre företag redogöra för: tre olika intressentgruppers inställning till revision, revisionsplikten och dess avskaffande; revisionens historia och innehåll; vilka faktorer som styr företagens efterfrågan på revision samt vilken effekt ett avskaffande av revisionsplikten får på företagens efterfrågan på revision. Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning. Denna har genomförts genom semistrukturerade intervjuer med revisionsbyråer, företagarorganisationer, småföretag och banker. I studien har vi haft ett hermeneutiskt synsätt och vår ansats är till en början deduktiv, men övergår sedan till induktiv. De teoretiska... (More)
Syftet med uppsatsen är att i samband med ett förmodat förslag om ett avskaffande av revisionsplikten för svenska mindre företag redogöra för: tre olika intressentgruppers inställning till revision, revisionsplikten och dess avskaffande; revisionens historia och innehåll; vilka faktorer som styr företagens efterfrågan på revision samt vilken effekt ett avskaffande av revisionsplikten får på företagens efterfrågan på revision. Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning. Denna har genomförts genom semistrukturerade intervjuer med revisionsbyråer, företagarorganisationer, småföretag och banker. I studien har vi haft ett hermeneutiskt synsätt och vår ansats är till en början deduktiv, men övergår sedan till induktiv. De teoretiska perspektiv som vi använder oss av för att kunna analysera de empiriska resultaten är intressentteorin, legitimitetsteorin och resursberoendeteorin. Empirin består av elva semistrukturerade intervjuer. Dessa intervjuer har gjorts med fyra revisionsbyråer, två företagarorganisationer, tre företag och två banker. Vi har genom vår undersökning identifierat de faktorer som kommer att ha störst inverkan på de mindre bolagens beslut att anlita eller inte anlita revisor. Saknas externa intressenter med intresse av revision är de aktiva ägarna inte i högre grad intresserade av revision för sin egen del. De viktigaste faktorerna som talar för att revision kommer att genomföras är istället att bolaget har intressenter i form av passiva ägare, banker eller revisor för vilken man hyser starkt förtroende. Den troliga utvecklingen av efterfrågan på revision är troligen långsamt nedåtgående. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Olof; Tullgren, Anna and Stille, Max
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Revisor, revisionsplikt, avskaffande, efterfrågan, SOU 2008:32, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1544023
date added to LUP
2010-01-14 00:00:00
date last changed
2012-04-02 18:00:26
@misc{1544023,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att i samband med ett förmodat förslag om ett avskaffande av revisionsplikten för svenska mindre företag redogöra för: tre olika intressentgruppers inställning till revision, revisionsplikten och dess avskaffande; revisionens historia och innehåll; vilka faktorer som styr företagens efterfrågan på revision samt vilken effekt ett avskaffande av revisionsplikten får på företagens efterfrågan på revision. Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning. Denna har genomförts genom semistrukturerade intervjuer med revisionsbyråer, företagarorganisationer, småföretag och banker. I studien har vi haft ett hermeneutiskt synsätt och vår ansats är till en början deduktiv, men övergår sedan till induktiv. De teoretiska perspektiv som vi använder oss av för att kunna analysera de empiriska resultaten är intressentteorin, legitimitetsteorin och resursberoendeteorin. Empirin består av elva semistrukturerade intervjuer. Dessa intervjuer har gjorts med fyra revisionsbyråer, två företagarorganisationer, tre företag och två banker. Vi har genom vår undersökning identifierat de faktorer som kommer att ha störst inverkan på de mindre bolagens beslut att anlita eller inte anlita revisor. Saknas externa intressenter med intresse av revision är de aktiva ägarna inte i högre grad intresserade av revision för sin egen del. De viktigaste faktorerna som talar för att revision kommer att genomföras är istället att bolaget har intressenter i form av passiva ägare, banker eller revisor för vilken man hyser starkt förtroende. Den troliga utvecklingen av efterfrågan på revision är troligen långsamt nedåtgående.},
 author    = {Karlsson, Olof and Tullgren, Anna and Stille, Max},
 keyword   = {Revisor,revisionsplikt,avskaffande,efterfrågan,SOU 2008:32,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Revisionsplktens avskaffande- vad komer påverka de mindre bolagens besllt om revision?},
 year     = {2010},
}