Advanced

Motivation och belöning i en föränderlig miljö. En fallstudie på IKANO Bank.

Persson, Carina; Basirat Ali Ghanbari, Yaldda; Inajetovic, Alma and Nilsson, Lukas (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet är att analysera hur de anställda kan motiveras till att verka i företagets intresse med hjälp av inre belöningar och speciellt i samband med omstruktureringar. Metod: Kvalitativa intervjuer har gjorts med respondenter från IKANO Bank och omfattande litteraturstudier har tillämpats. Teoretiska perspektiv: Den teoretiska bas som uppsatsen vilar på är teorier om omstrukturering, företagskulturens roll och betydelse, Antonovskys KASAM (Känsla Av SAMhörighet) samt syfte och användning av belöningssystem. Vidare innehåller basen motivationsteorier, däribland: Maslows behovspyramid, Hertzbergs tvåfaktorsteori, förväntningsteorier samt målsättningsteorier. Empiri: Empirin som utgör grund för uppsatsen är fem intervjuer som... (More)
Syfte: Syftet är att analysera hur de anställda kan motiveras till att verka i företagets intresse med hjälp av inre belöningar och speciellt i samband med omstruktureringar. Metod: Kvalitativa intervjuer har gjorts med respondenter från IKANO Bank och omfattande litteraturstudier har tillämpats. Teoretiska perspektiv: Den teoretiska bas som uppsatsen vilar på är teorier om omstrukturering, företagskulturens roll och betydelse, Antonovskys KASAM (Känsla Av SAMhörighet) samt syfte och användning av belöningssystem. Vidare innehåller basen motivationsteorier, däribland: Maslows behovspyramid, Hertzbergs tvåfaktorsteori, förväntningsteorier samt målsättningsteorier. Empiri: Empirin som utgör grund för uppsatsen är fem intervjuer som genomförts med anställda inom IKANO Bank. Urvalet av respondenter skedde med utgång från organisationsträdet. Resultat: Genom förståelse och med respekt för företagskulturen, kombinerat med en bra kommunikation och aktivt arbete med de inre belöningarna, under en omstruktureringsfas, kan man nå goda reslutat. Vidare är det viktigt att de anställda ges möjlighet att förstå behovet av förändringen och därigenom inte tappar framtidstron för företaget, annars finns risken att de motarbetar omstruktureringen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Carina; Basirat Ali Ghanbari, Yaldda; Inajetovic, Alma and Nilsson, Lukas
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Omstrukturering, företagskultur, motivation, kommunikation samt inre och yttre belöningar., Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1544035
date added to LUP
2010-01-18 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:55:35
@misc{1544035,
 abstract   = {Syfte: Syftet är att analysera hur de anställda kan motiveras till att verka i företagets intresse med hjälp av inre belöningar och speciellt i samband med omstruktureringar. Metod: Kvalitativa intervjuer har gjorts med respondenter från IKANO Bank och omfattande litteraturstudier har tillämpats. Teoretiska perspektiv: Den teoretiska bas som uppsatsen vilar på är teorier om omstrukturering, företagskulturens roll och betydelse, Antonovskys KASAM (Känsla Av SAMhörighet) samt syfte och användning av belöningssystem. Vidare innehåller basen motivationsteorier, däribland: Maslows behovspyramid, Hertzbergs tvåfaktorsteori, förväntningsteorier samt målsättningsteorier. Empiri: Empirin som utgör grund för uppsatsen är fem intervjuer som genomförts med anställda inom IKANO Bank. Urvalet av respondenter skedde med utgång från organisationsträdet. Resultat: Genom förståelse och med respekt för företagskulturen, kombinerat med en bra kommunikation och aktivt arbete med de inre belöningarna, under en omstruktureringsfas, kan man nå goda reslutat. Vidare är det viktigt att de anställda ges möjlighet att förstå behovet av förändringen och därigenom inte tappar framtidstron för företaget, annars finns risken att de motarbetar omstruktureringen.},
 author    = {Persson, Carina and Basirat Ali Ghanbari, Yaldda and Inajetovic, Alma and Nilsson, Lukas},
 keyword   = {Omstrukturering,företagskultur,motivation,kommunikation samt inre och yttre belöningar.,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Motivation och belöning i en föränderlig miljö. En fallstudie på IKANO Bank.},
 year     = {2010},
}