Advanced

Transparens i svenska börsnoterade företag- Har kapitalstruktur betydelse för hur mycket information ett företag delger?

Nordlander, Johanna; Eckerbom, Charlotte and Håkansson, Linnea (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte är att kartlägga om det föreligger ett samband mellan transparens, i form av handlingar och kommunikation som frivilligt används för att öka insikt i företag, och företags kapitalstruktur. Även andra faktorers betydelse studeras i form av ägarkoncentration samt börs- och branschtillhörighet. Sambanden undersöks genom att data har insamlats från sekundära källor i form av årsredovisningar och hemsidor. Statistiska tester har genomförts baserad på denna data.
Det teoretiska perspektivet utgår från agentproblematiken, med en fördjupning i kapitalstruktur, agentkostnader och informationsasymmetri. Dessutom har teorin om effektiva marknader samt det institutionella perspektivet svensk kod för bolagsstyrning beaktats. Uppsatsens... (More)
Uppsatsens syfte är att kartlägga om det föreligger ett samband mellan transparens, i form av handlingar och kommunikation som frivilligt används för att öka insikt i företag, och företags kapitalstruktur. Även andra faktorers betydelse studeras i form av ägarkoncentration samt börs- och branschtillhörighet. Sambanden undersöks genom att data har insamlats från sekundära källor i form av årsredovisningar och hemsidor. Statistiska tester har genomförts baserad på denna data.
Det teoretiska perspektivet utgår från agentproblematiken, med en fördjupning i kapitalstruktur, agentkostnader och informationsasymmetri. Dessutom har teorin om effektiva marknader samt det institutionella perspektivet svensk kod för bolagsstyrning beaktats. Uppsatsens slutsats är att det föreligger ett samband mellan transparens och ett företags kapitalstruktur. Företag med högre andel skuld använder sig i större utsträckning av transparens än företag med lägre andel skuld. Vidare påverkar börstillhörighet användandet av transparens. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nordlander, Johanna; Eckerbom, Charlotte and Håkansson, Linnea
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Transparens, Kapitalstruktur, Kapitalkostnad, Agentteori, Informationsasymmetri, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1544309
date added to LUP
2010-01-15 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:53:53
@misc{1544309,
 abstract   = {Uppsatsens syfte är att kartlägga om det föreligger ett samband mellan transparens, i form av handlingar och kommunikation som frivilligt används för att öka insikt i företag, och företags kapitalstruktur. Även andra faktorers betydelse studeras i form av ägarkoncentration samt börs- och branschtillhörighet. Sambanden undersöks genom att data har insamlats från sekundära källor i form av årsredovisningar och hemsidor. Statistiska tester har genomförts baserad på denna data.
Det teoretiska perspektivet utgår från agentproblematiken, med en fördjupning i kapitalstruktur, agentkostnader och informationsasymmetri. Dessutom har teorin om effektiva marknader samt det institutionella perspektivet svensk kod för bolagsstyrning beaktats. Uppsatsens slutsats är att det föreligger ett samband mellan transparens och ett företags kapitalstruktur. Företag med högre andel skuld använder sig i större utsträckning av transparens än företag med lägre andel skuld. Vidare påverkar börstillhörighet användandet av transparens.},
 author    = {Nordlander, Johanna and Eckerbom, Charlotte and Håkansson, Linnea},
 keyword   = {Transparens,Kapitalstruktur,Kapitalkostnad,Agentteori,Informationsasymmetri,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Transparens i svenska börsnoterade företag- Har kapitalstruktur betydelse för hur mycket information ett företag delger?},
 year     = {2010},
}