Advanced

Shared Service Center - Den rätta vägen att gå?

Westlund, Robin and Jakobsson, Lars-Ola (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att förklara tänkta positiva effekter och eventuella fallgropar, vid införande av ett Shared Service Center, med konsideration av de organisationsförändringar som sker till följd av implementeringen av centret, samt analysera hur prissättningen integrerar den nya enheten i organisationen. För att svara på den inledande frågeställningen har en abduktiv ansats använts. Lämplig teori insamlades, vilket följdes av insamling av empiri genom flertalet intervjuer. Därefter fördjupades teorin för att på bästa sätt kunna utföra analys. I teoriavsnittet kommer redan utvunnen forskning kring Shared Service Centers presenteras, liksom organisationsförändring genom standardisering och centralisering, samt implementering.... (More)
Syftet med denna studie är att förklara tänkta positiva effekter och eventuella fallgropar, vid införande av ett Shared Service Center, med konsideration av de organisationsförändringar som sker till följd av implementeringen av centret, samt analysera hur prissättningen integrerar den nya enheten i organisationen. För att svara på den inledande frågeställningen har en abduktiv ansats använts. Lämplig teori insamlades, vilket följdes av insamling av empiri genom flertalet intervjuer. Därefter fördjupades teorin för att på bästa sätt kunna utföra analys. I teoriavsnittet kommer redan utvunnen forskning kring Shared Service Centers presenteras, liksom organisationsförändring genom standardisering och centralisering, samt implementering. Detta följs av teori kring hur en ny enhet ska kunna integreras i organisationen med hjälp av ekonomistyrningsmodeller, samt teori kring vilka positiva och negativa effekter som organisationsförändringen kan åstadkomma. Vid insamlingen av empiri intervjuades ledande personer på Shared Service Centers i fem olika företag, vilket kompletterades med tre ytterligare intervjuer, bland annat med en erfaren konsult, för att få en så bra helhetsbild som möjligt. Slutsatser som kan dras av denna studie är att Shared Service Center införs framförallt för att minska kostnader. Vid införandet av centret måste organisationen räkna med initiala investeringar för exempelvis personalomflyttning och ny-rekrytering samt införande av gemensamt IT-system. Centret bör drivas som cost center till en början, men kan efter mognad övergå till profit center. Utmaning ligger i att inte skapa motsättningar på grund av prissättningen, vilken lämpligast är kostnadsbaserad, då centret vänder sig till interna kunder. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Westlund, Robin and Jakobsson, Lars-Ola
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Shared Service Center, Organisationsförändring, Standardisering, Implementering, Internprissättning, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1544320
date added to LUP
2009-01-15 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:54:28
@misc{1544320,
 abstract   = {Syftet med denna studie är att förklara tänkta positiva effekter och eventuella fallgropar, vid införande av ett Shared Service Center, med konsideration av de organisationsförändringar som sker till följd av implementeringen av centret, samt analysera hur prissättningen integrerar den nya enheten i organisationen. För att svara på den inledande frågeställningen har en abduktiv ansats använts. Lämplig teori insamlades, vilket följdes av insamling av empiri genom flertalet intervjuer. Därefter fördjupades teorin för att på bästa sätt kunna utföra analys. I teoriavsnittet kommer redan utvunnen forskning kring Shared Service Centers presenteras, liksom organisationsförändring genom standardisering och centralisering, samt implementering. Detta följs av teori kring hur en ny enhet ska kunna integreras i organisationen med hjälp av ekonomistyrningsmodeller, samt teori kring vilka positiva och negativa effekter som organisationsförändringen kan åstadkomma. Vid insamlingen av empiri intervjuades ledande personer på Shared Service Centers i fem olika företag, vilket kompletterades med tre ytterligare intervjuer, bland annat med en erfaren konsult, för att få en så bra helhetsbild som möjligt. Slutsatser som kan dras av denna studie är att Shared Service Center införs framförallt för att minska kostnader. Vid införandet av centret måste organisationen räkna med initiala investeringar för exempelvis personalomflyttning och ny-rekrytering samt införande av gemensamt IT-system. Centret bör drivas som cost center till en början, men kan efter mognad övergå till profit center. Utmaning ligger i att inte skapa motsättningar på grund av prissättningen, vilken lämpligast är kostnadsbaserad, då centret vänder sig till interna kunder.},
 author    = {Westlund, Robin and Jakobsson, Lars-Ola},
 keyword   = {Shared Service Center,Organisationsförändring,Standardisering,Implementering,Internprissättning,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Shared Service Center - Den rätta vägen att gå?},
 year     = {2009},
}