Advanced

Kvinnliga kockar, sämre soppa? - En diskursanalytisk kulturstudie av svenska matlagningsprogram

Thörnqvist, Fredric LU and Thorén, Rebecca (2010) MKVK01 20092
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Studien är en granskning av språk och beteende hos kockar i svensk televisions matlagningsprogram. Vi undersöker kockarnas sätt att laga mat, deras språk och hur de presenteras utifrån sitt kön.

Studieobjektets relevans styrks, av att TV-mediet spelar en stor roll i västerländsk kultur och då matlagning i hemmet alltid har setts som kvinnans roll medan mannen har fått rollen som kock på den professionella arenan. Dessutom har få studier om matlagning och genus publicerats, ännu mindre om kockars matlagning i relation till genus i svensk television. Därför hoppas vi ha tillfört något nytt forskningsmässigt sett inom studiet av medie- och kommunikationsvetenskap.

Syftet med vår studie är att skapa insikt i om kockar i det svenska... (More)
Studien är en granskning av språk och beteende hos kockar i svensk televisions matlagningsprogram. Vi undersöker kockarnas sätt att laga mat, deras språk och hur de presenteras utifrån sitt kön.

Studieobjektets relevans styrks, av att TV-mediet spelar en stor roll i västerländsk kultur och då matlagning i hemmet alltid har setts som kvinnans roll medan mannen har fått rollen som kock på den professionella arenan. Dessutom har få studier om matlagning och genus publicerats, ännu mindre om kockars matlagning i relation till genus i svensk television. Därför hoppas vi ha tillfört något nytt forskningsmässigt sett inom studiet av medie- och kommunikationsvetenskap.

Syftet med vår studie är att skapa insikt i om kockar i det svenska TV-mediet reproducerar synen, eller diskursen, där mannen är den professionella kocken och kvinnan är kocken i hemmet. För att få kunskap om den kultur som kockarna lever och arbetar inom har vi bland annat använt oss av Billy Ehn & Oskar Löfgrens kulturanalys. Om diskursen uttrycks i praktiken har vi undersökt med hjälp av Norman Faircloughs kritiska diskursanalys.

Efter gjord analys såg vi att när män lagar mat i svensk television presenteras de ofta utifrån den klassiska bilden av mannen. De ses som kunniga, spontana, tävlingsinriktade och de som lagar mat för att visa sin expertis. Kvinnan presenteras utifrån den klassiska kvinnliga bilden, hon är känslosam, utseendefixerad och den som lagar mat till familj eller vänner. Mannen framställs som den professionella kocken och kvinnan som kocken i hemmet. Vi ser detta som tydliga och oroväckande resultat, diskursen uttrycks i praktiken.

Nyckelord; kritisk diskursanalys, kulturanalys, genus, matlagningsprogram, TV-kockar

Fredric Thörnqvist, Rebecca Thorén
Lunds Universitet, Enheten för Medie- och kommunikationsvetenskap, 2009-2010 (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Thörnqvist, Fredric LU and Thorén, Rebecca
supervisor
organization
course
MKVK01 20092
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kritisk diskursanalys, kulturanalys, genus, matlagningsprogram, TV-kockar
language
Swedish
id
1544384
date added to LUP
2011-03-31 11:08:46
date last changed
2014-09-04 08:36:15
@misc{1544384,
 abstract   = {Studien är en granskning av språk och beteende hos kockar i svensk televisions matlagningsprogram. Vi undersöker kockarnas sätt att laga mat, deras språk och hur de presenteras utifrån sitt kön. 

Studieobjektets relevans styrks, av att TV-mediet spelar en stor roll i västerländsk kultur och då matlagning i hemmet alltid har setts som kvinnans roll medan mannen har fått rollen som kock på den professionella arenan. Dessutom har få studier om matlagning och genus publicerats, ännu mindre om kockars matlagning i relation till genus i svensk television. Därför hoppas vi ha tillfört något nytt forskningsmässigt sett inom studiet av medie- och kommunikationsvetenskap. 

Syftet med vår studie är att skapa insikt i om kockar i det svenska TV-mediet reproducerar synen, eller diskursen, där mannen är den professionella kocken och kvinnan är kocken i hemmet. För att få kunskap om den kultur som kockarna lever och arbetar inom har vi bland annat använt oss av Billy Ehn & Oskar Löfgrens kulturanalys. Om diskursen uttrycks i praktiken har vi undersökt med hjälp av Norman Faircloughs kritiska diskursanalys.

Efter gjord analys såg vi att när män lagar mat i svensk television presenteras de ofta utifrån den klassiska bilden av mannen. De ses som kunniga, spontana, tävlingsinriktade och de som lagar mat för att visa sin expertis. Kvinnan presenteras utifrån den klassiska kvinnliga bilden, hon är känslosam, utseendefixerad och den som lagar mat till familj eller vänner. Mannen framställs som den professionella kocken och kvinnan som kocken i hemmet. Vi ser detta som tydliga och oroväckande resultat, diskursen uttrycks i praktiken. 
 
Nyckelord; kritisk diskursanalys, kulturanalys, genus, matlagningsprogram, TV-kockar

Fredric Thörnqvist, Rebecca Thorén
Lunds Universitet, Enheten för Medie- och kommunikationsvetenskap, 2009-2010},
 author    = {Thörnqvist, Fredric and Thorén, Rebecca},
 keyword   = {kritisk diskursanalys,kulturanalys,genus,matlagningsprogram,TV-kockar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kvinnliga kockar, sämre soppa? - En diskursanalytisk kulturstudie av svenska matlagningsprogram},
 year     = {2010},
}