Advanced

Ekonomistyrning i logistikföretag som använder sig av inhyrd personal - en fallstudie av Coop Logistik AB och DHL Supply Chain AB

Kres, Andrei; Schaefer, Annika and Gullstrand, Eva-Lotta (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Vårt syfte är att kartlägga ekonomistyrningen i två företag inom logistikbranschen som har ändrat sin strategi till att börja hyra in personal från bemanningsföretag. Vårt mål är att klargöra om och i så fall på vilket sätt företagens ekonomistyrning påverkas till följd av den ovannämnda strategiförändringen.
Uppsatsen utgår från en fallstudie av två företag inom logistikbranschen och vi har främst använt oss av en kvalitativ metod genom intervjuer med fallföretagen för att samla in data. Teorin utgår från olika styrverktyg som våra fallföretag använder sig av och som kommit fram genom våra intervjuer. De styrmedel som behandlas i uppsatsen är budgetering, organisationsform, företagskultur, prestationsmätning, ansvarsfördelning,... (More)
Vårt syfte är att kartlägga ekonomistyrningen i två företag inom logistikbranschen som har ändrat sin strategi till att börja hyra in personal från bemanningsföretag. Vårt mål är att klargöra om och i så fall på vilket sätt företagens ekonomistyrning påverkas till följd av den ovannämnda strategiförändringen.
Uppsatsen utgår från en fallstudie av två företag inom logistikbranschen och vi har främst använt oss av en kvalitativ metod genom intervjuer med fallföretagen för att samla in data. Teorin utgår från olika styrverktyg som våra fallföretag använder sig av och som kommit fram genom våra intervjuer. De styrmedel som behandlas i uppsatsen är budgetering, organisationsform, företagskultur, prestationsmätning, ansvarsfördelning, kompetensuppbyggnad, benchmarking, belöningssystem och personalstruktur.
Uppsatsens empiri består av primär- och sekundärdata som lämnats av respondenterna från våra två fallföretag.
Vi har konstaterat att den nya strategin har en viss påverkan på företagets ekonomistyrning. Vi har kommit fram till att styrmedlen budgetering, belöningssystem och personalstruktur har påverkats till följd av strategiförändringen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kres, Andrei; Schaefer, Annika and Gullstrand, Eva-Lotta
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
ekonomistyrning, inhyrd personal, outsourcing, styrmedel, personalstruktur, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1545822
date added to LUP
2010-01-18 00:00:00
date last changed
2012-04-02 18:00:47
@misc{1545822,
 abstract   = {Vårt syfte är att kartlägga ekonomistyrningen i två företag inom logistikbranschen som har ändrat sin strategi till att börja hyra in personal från bemanningsföretag. Vårt mål är att klargöra om och i så fall på vilket sätt företagens ekonomistyrning påverkas till följd av den ovannämnda strategiförändringen.
Uppsatsen utgår från en fallstudie av två företag inom logistikbranschen och vi har främst använt oss av en kvalitativ metod genom intervjuer med fallföretagen för att samla in data. Teorin utgår från olika styrverktyg som våra fallföretag använder sig av och som kommit fram genom våra intervjuer. De styrmedel som behandlas i uppsatsen är budgetering, organisationsform, företagskultur, prestationsmätning, ansvarsfördelning, kompetensuppbyggnad, benchmarking, belöningssystem och personalstruktur.
Uppsatsens empiri består av primär- och sekundärdata som lämnats av respondenterna från våra två fallföretag.
Vi har konstaterat att den nya strategin har en viss påverkan på företagets ekonomistyrning. Vi har kommit fram till att styrmedlen budgetering, belöningssystem och personalstruktur har påverkats till följd av strategiförändringen.},
 author    = {Kres, Andrei and Schaefer, Annika and Gullstrand, Eva-Lotta},
 keyword   = {ekonomistyrning,inhyrd personal,outsourcing,styrmedel,personalstruktur,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ekonomistyrning i logistikföretag som använder sig av inhyrd personal - en fallstudie av Coop Logistik AB och DHL Supply Chain AB},
 year     = {2010},
}