Advanced

Deltagande i nyemission - en buy and hold strategi

Svensson, Martin; Egerot, Robin and Hagman, Erik (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att undersöka om en investerare kunnat uppnå en signifikant överavkastning genom att delta i nyemissioner hos företag noterade på Stockholmsbörsen mellan 1997-2008, samt hur denna avkastning påverkas av olika variabler. Uppsatsen har sin utgångspunkt i en buy and hold-studie, vars ansats är deduktiv. Vid datainsamling kommer en kvantitativ metod att används. Observerad avkastning kommer att beräknas enligt CAR-modellen för att sedan signifikanstestas. Positiv abnormal avkastning på upp till ett års sikt kan ej erhållas genom att systematiskt delta i nyemissioner i syfte att dra fördel av lämnad rabatt. Deltagande i nyemissioner av offensiv art resulterar i högre avkastning, dock fortfarande ej positiv. Rabatten som... (More)
Syftet med uppsatsen är att undersöka om en investerare kunnat uppnå en signifikant överavkastning genom att delta i nyemissioner hos företag noterade på Stockholmsbörsen mellan 1997-2008, samt hur denna avkastning påverkas av olika variabler. Uppsatsen har sin utgångspunkt i en buy and hold-studie, vars ansats är deduktiv. Vid datainsamling kommer en kvantitativ metod att används. Observerad avkastning kommer att beräknas enligt CAR-modellen för att sedan signifikanstestas. Positiv abnormal avkastning på upp till ett års sikt kan ej erhållas genom att systematiskt delta i nyemissioner i syfte att dra fördel av lämnad rabatt. Deltagande i nyemissioner av offensiv art resulterar i högre avkastning, dock fortfarande ej positiv. Rabatten som erbjuds vid deltagande i nyemission kan kopplas till emissionens kvalitet, stor rabatt resulterar i sämre avkastning än liten rabatt. Genomförs nyemissionen i en börsuppgång påverkar detta avkastningen positivt. Branschtillhörighet och skuldsättningsgrad påverkar båda avkastningen efter genomförd nyemission. Signifikant överavkastning kan nås genom en kombination av undersökta variabler vid olika holdingperioder. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Martin; Egerot, Robin and Hagman, Erik
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Nyemission, överavkastning, CAR-modell, signaleffekt, abnormal return, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1549355
date added to LUP
2009-12-22 00:00:00
date last changed
2012-04-02 18:01:24
@misc{1549355,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att undersöka om en investerare kunnat uppnå en signifikant överavkastning genom att delta i nyemissioner hos företag noterade på Stockholmsbörsen mellan 1997-2008, samt hur denna avkastning påverkas av olika variabler. Uppsatsen har sin utgångspunkt i en buy and hold-studie, vars ansats är deduktiv. Vid datainsamling kommer en kvantitativ metod att används. Observerad avkastning kommer att beräknas enligt CAR-modellen för att sedan signifikanstestas. Positiv abnormal avkastning på upp till ett års sikt kan ej erhållas genom att systematiskt delta i nyemissioner i syfte att dra fördel av lämnad rabatt. Deltagande i nyemissioner av offensiv art resulterar i högre avkastning, dock fortfarande ej positiv. Rabatten som erbjuds vid deltagande i nyemission kan kopplas till emissionens kvalitet, stor rabatt resulterar i sämre avkastning än liten rabatt. Genomförs nyemissionen i en börsuppgång påverkar detta avkastningen positivt. Branschtillhörighet och skuldsättningsgrad påverkar båda avkastningen efter genomförd nyemission. Signifikant överavkastning kan nås genom en kombination av undersökta variabler vid olika holdingperioder.},
 author    = {Svensson, Martin and Egerot, Robin and Hagman, Erik},
 keyword   = {Nyemission,överavkastning,CAR-modell,signaleffekt,abnormal return,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Deltagande i nyemission - en buy and hold strategi},
 year     = {2009},
}