Advanced

Beslutsprocesser under företagsetablering - En fallstudie av tre företag inom den svenska dryckesmarknaden

Heigard, Carl; Palmqvist, Carl and Koponen, Anne (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna studie är att empiriskt använda Sarasvathys
ramverk på tre utvalda företag och deras etableringsprocess på den svenska dryckesmarknaden. Metod: Vi har valt att använda oss av en abduktiv synvinkel i vår
studie. Den valda undersökningsmetoden är kvalitativ där
primärdata samlats in från de intervjuer vi genomfört med
grundarna för varje företag. Sekundärdatan vi använt i denna
uppsats är hämtad från litteratur, artiklar och hemsidor. Teoretiska perspektiv: Den teori vi huvudsakligen utgått ifrån är Sarasvathys teori om
causation och effectuation. Annan teori som är relevant för
ämnet tas också upp. Empiri: Empirin utgörs av en samling utvald information ur de
intervjuer vi utfört med grundarna för de utvalda... (More)
Syfte: Syftet med denna studie är att empiriskt använda Sarasvathys
ramverk på tre utvalda företag och deras etableringsprocess på den svenska dryckesmarknaden. Metod: Vi har valt att använda oss av en abduktiv synvinkel i vår
studie. Den valda undersökningsmetoden är kvalitativ där
primärdata samlats in från de intervjuer vi genomfört med
grundarna för varje företag. Sekundärdatan vi använt i denna
uppsats är hämtad från litteratur, artiklar och hemsidor. Teoretiska perspektiv: Den teori vi huvudsakligen utgått ifrån är Sarasvathys teori om
causation och effectuation. Annan teori som är relevant för
ämnet tas också upp. Empiri: Empirin utgörs av en samling utvald information ur de
intervjuer vi utfört med grundarna för de utvalda företagen,
kallade Turkos, Rosa & Orange. Resultat: Vi har noterat att i varje studerat företag har det förekommit en
blandning av de båda beslutsprocesserna causation och
effectuation. Vi har även upptäckt tre faktorer som påverkar
beslutsfattande samt huruvida dessa beslutsprocesser tenderar att vara causation eller effectuation. Dessa tre faktorer är storleks-, tids- och konkurrensfaktorn. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Heigard, Carl; Palmqvist, Carl and Koponen, Anne
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Entreprenörskap, etablering, Sarasvathy, causation, effectuation, nya företag, beslutsprocess, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1550152
date added to LUP
2010-01-18 00:00:00
date last changed
2012-04-02 18:01:21
@misc{1550152,
 abstract   = {Syfte: Syftet med denna studie är att empiriskt använda Sarasvathys
ramverk på tre utvalda företag och deras etableringsprocess på den svenska dryckesmarknaden. Metod: Vi har valt att använda oss av en abduktiv synvinkel i vår
studie. Den valda undersökningsmetoden är kvalitativ där
primärdata samlats in från de intervjuer vi genomfört med
grundarna för varje företag. Sekundärdatan vi använt i denna
uppsats är hämtad från litteratur, artiklar och hemsidor. Teoretiska perspektiv: Den teori vi huvudsakligen utgått ifrån är Sarasvathys teori om
causation och effectuation. Annan teori som är relevant för
ämnet tas också upp. Empiri: Empirin utgörs av en samling utvald information ur de
intervjuer vi utfört med grundarna för de utvalda företagen,
kallade Turkos, Rosa & Orange. Resultat: Vi har noterat att i varje studerat företag har det förekommit en
blandning av de båda beslutsprocesserna causation och
effectuation. Vi har även upptäckt tre faktorer som påverkar
beslutsfattande samt huruvida dessa beslutsprocesser tenderar att vara causation eller effectuation. Dessa tre faktorer är storleks-, tids- och konkurrensfaktorn.},
 author    = {Heigard, Carl and Palmqvist, Carl and Koponen, Anne},
 keyword   = {Entreprenörskap,etablering,Sarasvathy,causation,effectuation,nya företag,beslutsprocess,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Beslutsprocesser under företagsetablering - En fallstudie av tre företag inom den svenska dryckesmarknaden},
 year     = {2010},
}