Advanced

Sociala medier – Och den nya affärslogiken

Söderbaum, Åsa; Elsmén, Helena and Källberg, Sara (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte
Uppsatsens syfte är att beskriva och tolka nya mönster i affärslandskapet som har uppkommit, eller förstärkts, som ett resultat av användning av sociala medier. Vidare avser uppsatsen undersöka huruvida dessa mönster kan leda till en förändrad affärslogik, av vikt för företags strategiska val gällande bland annat affärsmodeller och värdeskapande Metod
Studien är explorativ och av kvalitativ art med en induktiv ansats. Det empiriska materialet utgörs av djupintervjuer med nyckelpersoner inom området, och ställts emot relevanta teorier för att slutligen inducera nya teorier. Teoretisk referensram
Long Tail, Freeconomics, nya möjligheter i affärslandskapet, intellektuellt kapital, swarm business, Wikinomics, användardriven innovation,... (More)
Syfte
Uppsatsens syfte är att beskriva och tolka nya mönster i affärslandskapet som har uppkommit, eller förstärkts, som ett resultat av användning av sociala medier. Vidare avser uppsatsen undersöka huruvida dessa mönster kan leda till en förändrad affärslogik, av vikt för företags strategiska val gällande bland annat affärsmodeller och värdeskapande Metod
Studien är explorativ och av kvalitativ art med en induktiv ansats. Det empiriska materialet utgörs av djupintervjuer med nyckelpersoner inom området, och ställts emot relevanta teorier för att slutligen inducera nya teorier. Teoretisk referensram
Long Tail, Freeconomics, nya möjligheter i affärslandskapet, intellektuellt kapital, swarm business, Wikinomics, användardriven innovation, kunskapsflöden, värdekedja och värdestjärna. Empirisk grund
Studien tar sin empiriska grund ur djupintervjuer med sex personer som alla på ett eller annat sätt är verksamma inom kunskapsfältet sociala medier. Tre av dessa forskar inom området, tre arbetar aktivt inom näringslivet med detta som sin specialkompetens eller arbetsuppgift. Resultat
Utbredningen av sociala medier har möjliggjort ett ökat kunskapsutbyte mellan konsumenter och mellan konsumenter och företag. Detta har ökat medvetenheten hos konsumenter som idag ställer högre krav på produkter och tjänster. Det är strategiskt betydelsefullt för företag att kunna anpassa sig till det nya affärsklimatet, vilket ställer högre krav på ett högt relationskapital, då konsumenter i allt större utsträckning inkluderas i värdeskapandeprocessen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Söderbaum, Åsa; Elsmén, Helena and Källberg, Sara
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Sociala medier, Word of Mouth, konsumentmakt, intellektuellt kapital, kunskapsflöden., Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1551033
date added to LUP
2010-01-22 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:56:48
@misc{1551033,
 abstract   = {Syfte
Uppsatsens syfte är att beskriva och tolka nya mönster i affärslandskapet som har uppkommit, eller förstärkts, som ett resultat av användning av sociala medier. Vidare avser uppsatsen undersöka huruvida dessa mönster kan leda till en förändrad affärslogik, av vikt för företags strategiska val gällande bland annat affärsmodeller och värdeskapande Metod
Studien är explorativ och av kvalitativ art med en induktiv ansats. Det empiriska materialet utgörs av djupintervjuer med nyckelpersoner inom området, och ställts emot relevanta teorier för att slutligen inducera nya teorier. Teoretisk referensram
Long Tail, Freeconomics, nya möjligheter i affärslandskapet, intellektuellt kapital, swarm business, Wikinomics, användardriven innovation, kunskapsflöden, värdekedja och värdestjärna. Empirisk grund
Studien tar sin empiriska grund ur djupintervjuer med sex personer som alla på ett eller annat sätt är verksamma inom kunskapsfältet sociala medier. Tre av dessa forskar inom området, tre arbetar aktivt inom näringslivet med detta som sin specialkompetens eller arbetsuppgift. Resultat
Utbredningen av sociala medier har möjliggjort ett ökat kunskapsutbyte mellan konsumenter och mellan konsumenter och företag. Detta har ökat medvetenheten hos konsumenter som idag ställer högre krav på produkter och tjänster. Det är strategiskt betydelsefullt för företag att kunna anpassa sig till det nya affärsklimatet, vilket ställer högre krav på ett högt relationskapital, då konsumenter i allt större utsträckning inkluderas i värdeskapandeprocessen.},
 author    = {Söderbaum, Åsa and Elsmén, Helena and Källberg, Sara},
 keyword   = {Sociala medier,Word of Mouth,konsumentmakt,intellektuellt kapital,kunskapsflöden.,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sociala medier – Och den nya affärslogiken},
 year     = {2010},
}