Advanced

Service Managementprogrammet och dess marknadskommunikation: ett informationsflöde från universitet till student

Mollaei, Shahin Alex; Politis, Henrik and Elmblad, Philip (2010)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syfte
Med denna studie vill vi bredda och fördjupa våra kunskaper inom ämnet marknadskommunikation genom att undersöka vad som påverkar en ung generation vid valet av högskoleutbildning. Syftet med vår uppsats är att undersöka om det uppstår eventuella gap i informationsflödet mellan avsändare och mottagare. Metod
Vi har först och främst valt att använda oss utav ett kvalitativt tillvägagångssätt vid insamling av empiri, men även kvantitativa insamlingsmetoder kommer att förekomma. Vi valde att upprätta en kvalitativ semistrukturerad intervju för en vidare djupdykning i marknadskommunikationens charmerande värld, och även en enkätundersökning. Vid utformningen av enkätundersökningen upprättades kvalitativa frågor där behov av djupgående... (More)
Syfte
Med denna studie vill vi bredda och fördjupa våra kunskaper inom ämnet marknadskommunikation genom att undersöka vad som påverkar en ung generation vid valet av högskoleutbildning. Syftet med vår uppsats är att undersöka om det uppstår eventuella gap i informationsflödet mellan avsändare och mottagare. Metod
Vi har först och främst valt att använda oss utav ett kvalitativt tillvägagångssätt vid insamling av empiri, men även kvantitativa insamlingsmetoder kommer att förekomma. Vi valde att upprätta en kvalitativ semistrukturerad intervju för en vidare djupdykning i marknadskommunikationens charmerande värld, och även en enkätundersökning. Vid utformningen av enkätundersökningen upprättades kvalitativa frågor där behov av djupgående svar efterfrågades, samtidigt som kvantitativa frågor behandlades då vi även ville ha ett stort omfång av respondenter och finna en helhetsbild samt intryck hos den stora massan. Dessutom har en textanalys använts vid insamling av empiri i form av Service Managementprogrammets marknadsföringsbroschyrer från uppstarten år 2000 fram till idag. Slutsatser
Aktuella marknadsföringsbudskap i flera avseenden tolkas olika hos avsändare respektive mottagare. Som exempel på detta kan nämnas att civilekonomtiteln har medfört förvirring bland studenterna på Service Managementprogrammet. Flertalet studenter som haft en oklar bild kring denna fråga har gått i årskurs tre och fyra. Man kan även dra slutsatsen att Service Managementprogrammet arbetar hårt med att bevara ett starkt och välkänt varumärke i och med att de tillhör Lunds universitet. Något som visat sig vara väldigt viktigt för många studenter i valet av utbildning. Personliga kontakter hade störst inverkan i valet av utbildning för de studenter som går i årkurs tre och fyra. För årskurs ett och två var det dock marknadsföring på webben som visade vara av störst betydelse. På senare år har alltså fokus skiftat från personliga kontakter som marknadsföring till Internet som strategiskt kommunikationsverktyg. Med andra ord. Det går att urskilja en anpassning från marknadsförarens sida. En anpassning av ny teknik som lockar, och identifierar sig med, den yngre generationen. Dock är tydlighet fortfarande ett viktigt ord i den marknadsföring som Service Management levererar. Allt för att undvika missuppfattningar gällande partnerföretaget, antal ekonomikurser och själva syftet med utbildningsprogrammet i sig. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mollaei, Shahin Alex; Politis, Henrik and Elmblad, Philip
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
marknadsföring, marknadskommunikation, generation y, högskola, Market study, Marknadsanalys
language
Swedish
id
1552171
date added to LUP
2010-02-27 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:10:15
@misc{1552171,
 abstract   = {Syfte
Med denna studie vill vi bredda och fördjupa våra kunskaper inom ämnet marknadskommunikation genom att undersöka vad som påverkar en ung generation vid valet av högskoleutbildning. Syftet med vår uppsats är att undersöka om det uppstår eventuella gap i informationsflödet mellan avsändare och mottagare. Metod
Vi har först och främst valt att använda oss utav ett kvalitativt tillvägagångssätt vid insamling av empiri, men även kvantitativa insamlingsmetoder kommer att förekomma. Vi valde att upprätta en kvalitativ semistrukturerad intervju för en vidare djupdykning i marknadskommunikationens charmerande värld, och även en enkätundersökning. Vid utformningen av enkätundersökningen upprättades kvalitativa frågor där behov av djupgående svar efterfrågades, samtidigt som kvantitativa frågor behandlades då vi även ville ha ett stort omfång av respondenter och finna en helhetsbild samt intryck hos den stora massan. Dessutom har en textanalys använts vid insamling av empiri i form av Service Managementprogrammets marknadsföringsbroschyrer från uppstarten år 2000 fram till idag. Slutsatser
Aktuella marknadsföringsbudskap i flera avseenden tolkas olika hos avsändare respektive mottagare. Som exempel på detta kan nämnas att civilekonomtiteln har medfört förvirring bland studenterna på Service Managementprogrammet. Flertalet studenter som haft en oklar bild kring denna fråga har gått i årskurs tre och fyra. Man kan även dra slutsatsen att Service Managementprogrammet arbetar hårt med att bevara ett starkt och välkänt varumärke i och med att de tillhör Lunds universitet. Något som visat sig vara väldigt viktigt för många studenter i valet av utbildning. Personliga kontakter hade störst inverkan i valet av utbildning för de studenter som går i årkurs tre och fyra. För årskurs ett och två var det dock marknadsföring på webben som visade vara av störst betydelse. På senare år har alltså fokus skiftat från personliga kontakter som marknadsföring till Internet som strategiskt kommunikationsverktyg. Med andra ord. Det går att urskilja en anpassning från marknadsförarens sida. En anpassning av ny teknik som lockar, och identifierar sig med, den yngre generationen. Dock är tydlighet fortfarande ett viktigt ord i den marknadsföring som Service Management levererar. Allt för att undvika missuppfattningar gällande partnerföretaget, antal ekonomikurser och själva syftet med utbildningsprogrammet i sig.},
 author    = {Mollaei, Shahin Alex and Politis, Henrik and Elmblad, Philip},
 keyword   = {marknadsföring,marknadskommunikation,generation y,högskola,Market study,Marknadsanalys},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Service Managementprogrammet och dess marknadskommunikation: ett informationsflöde från universitet till student},
 year     = {2010},
}