Advanced

Beslutsprocesser under företagsetableringen - En studie av tre studentkonsultföretag

Köhler, Dennis; Zander, Oscar and Skjöld, Max (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur beslutsprocesserna ser ut i nystartade konsultföretag. Syftet med uppsatsen är också att försöka identifiera en eller flera viktiga faktorer som styr beslutsprocesserna under företagsetableringen. I uppsatsen har vi använt oss av en abduktiv ansats samt av undersökningsdesignen fallstudier. Vi har varit helt inriktade på att genomföra kvalitativa intervjuer. Inga andra typer av undersökningsmetoder har använts. Vi har vidare utgått ifrån vetenskapssynen hermeneutik. Vi har använt oss av det ramverk för beslutsprocesser under företagsetableringen som Sarasvathy (2001) har skapat. Detta ramverk, som består av beslutsprocesserna causation och effectuation, har även vidareutvecklats av Bergendahl... (More)
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur beslutsprocesserna ser ut i nystartade konsultföretag. Syftet med uppsatsen är också att försöka identifiera en eller flera viktiga faktorer som styr beslutsprocesserna under företagsetableringen. I uppsatsen har vi använt oss av en abduktiv ansats samt av undersökningsdesignen fallstudier. Vi har varit helt inriktade på att genomföra kvalitativa intervjuer. Inga andra typer av undersökningsmetoder har använts. Vi har vidare utgått ifrån vetenskapssynen hermeneutik. Vi har använt oss av det ramverk för beslutsprocesser under företagsetableringen som Sarasvathy (2001) har skapat. Detta ramverk, som består av beslutsprocesserna causation och effectuation, har även vidareutvecklats av Bergendahl (2009). Tre olika fallföretag har studerats. Dessa är: HandelsConsultning AB, Lunicore samt Studentkraft AB. Alla dessa tre företag är studentkonsultföretag och därmed inriktade på uthyrning av studenter. En slutsats vi har kommit fram till är att konsultföretag under företagsetableringen använder en kombination av de båda beslutsprocesserna causation och effectuation. En annan slutsats är att nätverk, team och parallella processer är tre viktiga faktorer under etableringsfasen av nya konsultföretag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Köhler, Dennis; Zander, Oscar and Skjöld, Max
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
beslutsprocesser, causation, effectuation, företagsetablering, studentkonsultföretag, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1554230
date added to LUP
2010-01-18 00:00:00
date last changed
2012-04-02 18:01:50
@misc{1554230,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att undersöka hur beslutsprocesserna ser ut i nystartade konsultföretag. Syftet med uppsatsen är också att försöka identifiera en eller flera viktiga faktorer som styr beslutsprocesserna under företagsetableringen. I uppsatsen har vi använt oss av en abduktiv ansats samt av undersökningsdesignen fallstudier. Vi har varit helt inriktade på att genomföra kvalitativa intervjuer. Inga andra typer av undersökningsmetoder har använts. Vi har vidare utgått ifrån vetenskapssynen hermeneutik. Vi har använt oss av det ramverk för beslutsprocesser under företagsetableringen som Sarasvathy (2001) har skapat. Detta ramverk, som består av beslutsprocesserna causation och effectuation, har även vidareutvecklats av Bergendahl (2009). Tre olika fallföretag har studerats. Dessa är: HandelsConsultning AB, Lunicore samt Studentkraft AB. Alla dessa tre företag är studentkonsultföretag och därmed inriktade på uthyrning av studenter. En slutsats vi har kommit fram till är att konsultföretag under företagsetableringen använder en kombination av de båda beslutsprocesserna causation och effectuation. En annan slutsats är att nätverk, team och parallella processer är tre viktiga faktorer under etableringsfasen av nya konsultföretag.},
 author    = {Köhler, Dennis and Zander, Oscar and Skjöld, Max},
 keyword   = {beslutsprocesser,causation,effectuation,företagsetablering,studentkonsultföretag,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Beslutsprocesser under företagsetableringen - En studie av tre studentkonsultföretag},
 year     = {2010},
}