Advanced

Att skapa �verenskommelse - En studie om F�rs�kringskassans organisationsf�r�ndring via ett kommunikationsperspektiv

Friberg, Jennifer and Norell, Johan (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Uppsatsen har som syfte att söka förståelse på anställdas reaktion på organisationsförändring utifrån ett kommunikationsperspektiv. Metod: Till sin karaktär är uppsatsen en fallstudie med en icke generaliserande deduktiv ansats som riktas gentemot Försäkringskassan. Teoretiskt ramverk: Uppsatsen teoretiska ramverk är uppbyggt på en socialkonstruktivistisk grund och riktar fokus gentemot kommunikationens skapande kraft vid organisationsförändring.
Empiri: Uppsatsen är baserad på 10 semistrukturerade intervjuer av anställda vid Försäkringskassan. Intervjuerna har sedermera transkriberats för att tydliggöra språkets nyanser. Resultat: Uppsatsen tydliggör att det är kommunikationen eller avsaknaden av densamma som skapar reaktion under... (More)
Syfte: Uppsatsen har som syfte att söka förståelse på anställdas reaktion på organisationsförändring utifrån ett kommunikationsperspektiv. Metod: Till sin karaktär är uppsatsen en fallstudie med en icke generaliserande deduktiv ansats som riktas gentemot Försäkringskassan. Teoretiskt ramverk: Uppsatsen teoretiska ramverk är uppbyggt på en socialkonstruktivistisk grund och riktar fokus gentemot kommunikationens skapande kraft vid organisationsförändring.
Empiri: Uppsatsen är baserad på 10 semistrukturerade intervjuer av anställda vid Försäkringskassan. Intervjuerna har sedermera transkriberats för att tydliggöra språkets nyanser. Resultat: Uppsatsen tydliggör att det är kommunikationen eller avsaknaden av densamma som skapar reaktion under en organisationsförändring. Kontinuerlig och aktiv kommunikation från involverade parter skapar förutsättning för organisatoriska överenskommelser och trivsel på arbetsplatsen. Bristande kommunikation skapar hos involverade parter frustration, irritation och bristande förståelse. Utfallet av en organisationsförändring har ett starkt samband med hur organisationen utifrån kommunikation hanterar de olika reaktioner som uppkommer bland personal under en förändring. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Friberg, Jennifer and Norell, Johan
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Organisationsförändring, Försäkringskassan, reaktion, kommunikation, motstånd, överenskommelse, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1554243
date added to LUP
2010-02-25 00:00:00
date last changed
2012-04-02 18:01:16
@misc{1554243,
 abstract   = {Syfte: Uppsatsen har som syfte att söka förståelse på anställdas reaktion på organisationsförändring utifrån ett kommunikationsperspektiv. Metod: Till sin karaktär är uppsatsen en fallstudie med en icke generaliserande deduktiv ansats som riktas gentemot Försäkringskassan. Teoretiskt ramverk: Uppsatsen teoretiska ramverk är uppbyggt på en socialkonstruktivistisk grund och riktar fokus gentemot kommunikationens skapande kraft vid organisationsförändring.
Empiri: Uppsatsen är baserad på 10 semistrukturerade intervjuer av anställda vid Försäkringskassan. Intervjuerna har sedermera transkriberats för att tydliggöra språkets nyanser. Resultat: Uppsatsen tydliggör att det är kommunikationen eller avsaknaden av densamma som skapar reaktion under en organisationsförändring. Kontinuerlig och aktiv kommunikation från involverade parter skapar förutsättning för organisatoriska överenskommelser och trivsel på arbetsplatsen. Bristande kommunikation skapar hos involverade parter frustration, irritation och bristande förståelse. Utfallet av en organisationsförändring har ett starkt samband med hur organisationen utifrån kommunikation hanterar de olika reaktioner som uppkommer bland personal under en förändring.},
 author    = {Friberg, Jennifer and Norell, Johan},
 keyword   = {Organisationsförändring,Försäkringskassan,reaktion,kommunikation,motstånd,överenskommelse,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att skapa �verenskommelse - En studie om F�rs�kringskassans organisationsf�r�ndring via ett kommunikationsperspektiv},
 year     = {2010},
}