Advanced

En modernare rättegång och muntlig bevisning på video ur ett rättssäkerhetsperspektiv

Adamsson, Hanna (2009)
Department of Law
Abstract
Den omfattande reformen av rättegångsförfarandet En Modernare Rättegång trädde i kraft i Sverige den 1 november 2008. Syftet med reformen har varit att genomföra nödvändiga moderniseringar av rättegångsförfarandet och skapa en rättssäker, effektiv och ändamålsenlig handläggning där modern teknik bättre än tidigare kan utnyttjas. Uppsatsen berör den del av reformen som innebär att de berättelser som vittnen, parter med flera lämnar i bevissyfte numera dokumenteras med videoteknik och sedan presenteras på samma vis i hovrätten. Detta innebär flera omfattande ändringar mot vad som tidigare gällt och det är för hovrättsförfarandet som de största förändringarna uppkommer. Tidigare dokumenterades endast ljudet vid muntliga utsagor i domstolarna.... (More)
Den omfattande reformen av rättegångsförfarandet En Modernare Rättegång trädde i kraft i Sverige den 1 november 2008. Syftet med reformen har varit att genomföra nödvändiga moderniseringar av rättegångsförfarandet och skapa en rättssäker, effektiv och ändamålsenlig handläggning där modern teknik bättre än tidigare kan utnyttjas. Uppsatsen berör den del av reformen som innebär att de berättelser som vittnen, parter med flera lämnar i bevissyfte numera dokumenteras med videoteknik och sedan presenteras på samma vis i hovrätten. Detta innebär flera omfattande ändringar mot vad som tidigare gällt och det är för hovrättsförfarandet som de största förändringarna uppkommer. Tidigare dokumenterades endast ljudet vid muntliga utsagor i domstolarna. Till skillnad från ljudinspelningarna har det ansetts att de nya videoupptagningarna innebär ett så pass mycket bättre underlag för bedömningen i hovrätten, att videoupptagningen där kan spelas upp istället för att personerna kallas till hovrätten för att avge sin utsaga personligen. Denna uppsats strävar efter att belysa de möjligheter och begränsningar som finns med bevisupptagning på video i enlighet med reformen. Frågan är om de nya videoupptagningarna kan anses räcka som underlag i hovrätten och hur bedömningen av de muntliga utsagorna där kommer att påverkas. Den nya tekniken har visat sig ha många fördelar, främst att processen blir mera effektiv och ekonomisk, men även att hovrätten kan få ett bättre underlag för bedömningen såtillvida att den får del av den muntliga utsagan så som den framställts i tingsrätten, vilket i de flesta fall är i betydligt närmare anslutning till den aktuella händelsen. Å andra sidan har det påpekats att tekniken kan komma att påverka hur den muntliga bevisningen bedöms i domstol, eftersom det kan finnas skillnader i hur en utsaga bedöms mot bakgrund av i vilken form den presenteras för domstolen. Inom den rättspsykologiska forskningen har det granskats vilken effekt presentationsformatet har för upplevelsen och bedömningen av en muntlig utsaga. Det finns resultat som visar tydliga indikationer på att exakt samma berättelse bedöms annorlunda beroende på om den presenterats genom en videoinspelning eller av en person som är närvarande i samma rum. Sammanfattningsvis har arbetet med denna framställning bekräftat att reformen innebär många fördelar för domstolsprocessen utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. Å andra sidan kan konstateras att vi vet mycket lite om hur den nya bevisformen med videoupptagningar kan komma att påverka värderingen och bedömningen av utsagor i domstol. Reformen är redan i kraft, men frågan är om det föreligger tillfredställande utredning kring vilka effekter som faktiskt är att vänta när det gäller bedömningen av muntligbevisning på video. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Adamsson, Hanna
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Processrätt
language
Swedish
id
1555491
date added to LUP
2010-03-08 15:55:15
date last changed
2010-03-08 15:55:15
@misc{1555491,
 abstract   = {Den omfattande reformen av rättegångsförfarandet En Modernare Rättegång trädde i kraft i Sverige den 1 november 2008. Syftet med reformen har varit att genomföra nödvändiga moderniseringar av rättegångsförfarandet och skapa en rättssäker, effektiv och ändamålsenlig handläggning där modern teknik bättre än tidigare kan utnyttjas. Uppsatsen berör den del av reformen som innebär att de berättelser som vittnen, parter med flera lämnar i bevissyfte numera dokumenteras med videoteknik och sedan presenteras på samma vis i hovrätten. Detta innebär flera omfattande ändringar mot vad som tidigare gällt och det är för hovrättsförfarandet som de största förändringarna uppkommer. Tidigare dokumenterades endast ljudet vid muntliga utsagor i domstolarna. Till skillnad från ljudinspelningarna har det ansetts att de nya videoupptagningarna innebär ett så pass mycket bättre underlag för bedömningen i hovrätten, att videoupptagningen där kan spelas upp istället för att personerna kallas till hovrätten för att avge sin utsaga personligen. Denna uppsats strävar efter att belysa de möjligheter och begränsningar som finns med bevisupptagning på video i enlighet med reformen. Frågan är om de nya videoupptagningarna kan anses räcka som underlag i hovrätten och hur bedömningen av de muntliga utsagorna där kommer att påverkas. Den nya tekniken har visat sig ha många fördelar, främst att processen blir mera effektiv och ekonomisk, men även att hovrätten kan få ett bättre underlag för bedömningen såtillvida att den får del av den muntliga utsagan så som den framställts i tingsrätten, vilket i de flesta fall är i betydligt närmare anslutning till den aktuella händelsen. Å andra sidan har det påpekats att tekniken kan komma att påverka hur den muntliga bevisningen bedöms i domstol, eftersom det kan finnas skillnader i hur en utsaga bedöms mot bakgrund av i vilken form den presenteras för domstolen. Inom den rättspsykologiska forskningen har det granskats vilken effekt presentationsformatet har för upplevelsen och bedömningen av en muntlig utsaga. Det finns resultat som visar tydliga indikationer på att exakt samma berättelse bedöms annorlunda beroende på om den presenterats genom en videoinspelning eller av en person som är närvarande i samma rum. Sammanfattningsvis har arbetet med denna framställning bekräftat att reformen innebär många fördelar för domstolsprocessen utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. Å andra sidan kan konstateras att vi vet mycket lite om hur den nya bevisformen med videoupptagningar kan komma att påverka värderingen och bedömningen av utsagor i domstol. Reformen är redan i kraft, men frågan är om det föreligger tillfredställande utredning kring vilka effekter som faktiskt är att vänta när det gäller bedömningen av muntligbevisning på video.},
 author    = {Adamsson, Hanna},
 keyword   = {Processrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En modernare rättegång och muntlig bevisning på video ur ett rättssäkerhetsperspektiv},
 year     = {2009},
}