Advanced

Upphovsrätten och offentlighetsprincipen-en studie av gränsdragningen i svensk rätt

Agardh, Anna (2004)
Department of Law
Abstract
Syftet med denna uppsats är att utreda gränsdragningen mellan upphovsrätten och offentlighetsprincipen avseende rätten att ta del av allmänna handlingar och offentliggöra dem. I en tid när information blir alltmer lättillgänglig är det nödvändigt att föra en debatt kring hur informationsfriheten skall möta skyddet för utformningen av informationen. Upphovsrätten och offentlighetsprincipen syftar båda till att skapa förutsättningar för ett fritt samhällsskick och ett intellektuellt skapande. Upphovsrätten ger upphovsmannen skydd för den individuella utformningen av informationen och offentlighetsprincipen ger bl.a. envar rätt att ta del av och sprida information. Vissa anser att någon egentlig konflikt inte kan uppstå mellan dessa... (More)
Syftet med denna uppsats är att utreda gränsdragningen mellan upphovsrätten och offentlighetsprincipen avseende rätten att ta del av allmänna handlingar och offentliggöra dem. I en tid när information blir alltmer lättillgänglig är det nödvändigt att föra en debatt kring hur informationsfriheten skall möta skyddet för utformningen av informationen. Upphovsrätten och offentlighetsprincipen syftar båda till att skapa förutsättningar för ett fritt samhällsskick och ett intellektuellt skapande. Upphovsrätten ger upphovsmannen skydd för den individuella utformningen av informationen och offentlighetsprincipen ger bl.a. envar rätt att ta del av och sprida information. Vissa anser att någon egentlig konflikt inte kan uppstå mellan dessa rättigheter, eftersom föremålet för rättigheternas skydd inte är detsamma. Se Axberger, 1984, s.38 f. De facto kan emellertid tryckfrihetsförordningen (TF) träffa upphovsrättsligt skyddat material och en diskussion kring gränsdragningen blir därför nödvändig. Ursprungligen fanns både upphovsrätten och offentlighetsprincipen i TF, men upphovsrätten bröts ut härifrån år 1876 och sattes i en egen lag. Från början var allmänna handlingar utestängda från upphovsrättsligt skydd och en diskussion kring gränsdragningen mellan upphovsrätten till dessa och offentlighetsprincipen blev aldrig nödvändig. Upphovsrättsskydd har dock successivt erkänts till vissa allmänna handlingar. Detta har resulterat i en alltmer förvirrande relation mellan lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL) och TF. Flera internationella konventioner och EG-direktiv reglerar också upphovsrätten. Sverige måste därför i sin lagstiftning även ta hänsyn till detta. I URL har man löst gränsdragningen mellan upphovsrätten och offentlighetsprincipen avseende rätten att fritt offentliggöra allmänna handlingar. Det har dock över tid rått delade meningar om var rätten att fritt få ta del av dessa reglerats. Det s.k. Scientologfallet RÅ 1998 ref. 42. rörde särskilt upp en diskussion härom. I rättsfallet menade Regeringsrätten att offentlighetsprincipen fick företräde och lämnade ut en allmän handling trots att den lämnats in till myndigheten utan upphovsrättsinnehavarens samtycke och verket inte tidigare offentliggjorts. Utgången i fallet väckte stor kritik och ledde så småningom till en lagändring på området. Lagändringen resulterade i ett utbrett skydd för upphovsrätten på bekostnad av offentlighetsprincipen. Förhållandet mellan upphovsrätten och offentlighetsprincipen utgörs av ett komplicerat och svårtillämpat rättsområde där oenigheten är stor kring hur och var gränsdragningen regleras. Det finns därför anledning att se över lagstiftningen och klargöra rättsläget. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Agardh, Anna
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Immaterialrätt
language
Swedish
id
1555506
date added to LUP
2010-03-08 15:55:15
date last changed
2010-03-08 15:55:15
@misc{1555506,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att utreda gränsdragningen mellan upphovsrätten och offentlighetsprincipen avseende rätten att ta del av allmänna handlingar och offentliggöra dem. I en tid när information blir alltmer lättillgänglig är det nödvändigt att föra en debatt kring hur informationsfriheten skall möta skyddet för utformningen av informationen. Upphovsrätten och offentlighetsprincipen syftar båda till att skapa förutsättningar för ett fritt samhällsskick och ett intellektuellt skapande. Upphovsrätten ger upphovsmannen skydd för den individuella utformningen av informationen och offentlighetsprincipen ger bl.a. envar rätt att ta del av och sprida information. Vissa anser att någon egentlig konflikt inte kan uppstå mellan dessa rättigheter, eftersom föremålet för rättigheternas skydd inte är detsamma. Se Axberger, 1984, s.38 f. De facto kan emellertid tryckfrihetsförordningen (TF) träffa upphovsrättsligt skyddat material och en diskussion kring gränsdragningen blir därför nödvändig. Ursprungligen fanns både upphovsrätten och offentlighetsprincipen i TF, men upphovsrätten bröts ut härifrån år 1876 och sattes i en egen lag. Från början var allmänna handlingar utestängda från upphovsrättsligt skydd och en diskussion kring gränsdragningen mellan upphovsrätten till dessa och offentlighetsprincipen blev aldrig nödvändig. Upphovsrättsskydd har dock successivt erkänts till vissa allmänna handlingar. Detta har resulterat i en alltmer förvirrande relation mellan lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL) och TF. Flera internationella konventioner och EG-direktiv reglerar också upphovsrätten. Sverige måste därför i sin lagstiftning även ta hänsyn till detta. I URL har man löst gränsdragningen mellan upphovsrätten och offentlighetsprincipen avseende rätten att fritt offentliggöra allmänna handlingar. Det har dock över tid rått delade meningar om var rätten att fritt få ta del av dessa reglerats. Det s.k. Scientologfallet RÅ 1998 ref. 42. rörde särskilt upp en diskussion härom. I rättsfallet menade Regeringsrätten att offentlighetsprincipen fick företräde och lämnade ut en allmän handling trots att den lämnats in till myndigheten utan upphovsrättsinnehavarens samtycke och verket inte tidigare offentliggjorts. Utgången i fallet väckte stor kritik och ledde så småningom till en lagändring på området. Lagändringen resulterade i ett utbrett skydd för upphovsrätten på bekostnad av offentlighetsprincipen. Förhållandet mellan upphovsrätten och offentlighetsprincipen utgörs av ett komplicerat och svårtillämpat rättsområde där oenigheten är stor kring hur och var gränsdragningen regleras. Det finns därför anledning att se över lagstiftningen och klargöra rättsläget.},
 author    = {Agardh, Anna},
 keyword   = {Immaterialrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Upphovsrätten och offentlighetsprincipen-en studie av gränsdragningen i svensk rätt},
 year     = {2004},
}