Advanced

Tilldelning av kontrakt på ramavtal - Enligt det klassiska direktivet 2004/18/EG & lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Al-Djaber, Amar (2009)
Department of Law
Abstract
Tilldelning av kontrakt på ramavtal Enligt klassiska direktivet 2004/18/EG och lagen (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlande myndigheter har långtgående skyldighet att vid sina upp­handlingar beakta alla myndigheters olika behov, stora som små. I och med den nya lagstiftningen har möjligheten till direktavrop avskaffats helt och den gamla avropsordningen måste ses över. Men för att tillgodose alla myn­digheters behov, och för att uppnå ett fullständigt ramavtal måste ramavtalet innehålla flera avropsordningen som myndigheterna själva väljer mellan vid varje avropstillfälle. I den svenska lagstiftningen framhålls att det är vid själva avropet som ett val måste ske, mellan avropsmodeller. Så har även den svenska domstolen resonerat... (More)
Tilldelning av kontrakt på ramavtal Enligt klassiska direktivet 2004/18/EG och lagen (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlande myndigheter har långtgående skyldighet att vid sina upp­handlingar beakta alla myndigheters olika behov, stora som små. I och med den nya lagstiftningen har möjligheten till direktavrop avskaffats helt och den gamla avropsordningen måste ses över. Men för att tillgodose alla myn­digheters behov, och för att uppnå ett fullständigt ramavtal måste ramavtalet innehålla flera avropsordningen som myndigheterna själva väljer mellan vid varje avropstillfälle. I den svenska lagstiftningen framhålls att det är vid själva avropet som ett val måste ske, mellan avropsmodeller. Så har även den svenska domstolen resonerat i en länsrättsdom. Något hinder för parallella avropsordningar fram­kommer inte i lagstiftningen och möjligheten finns enligt min mening, att låta varje avropande myndighet välja den avropsordning som bäst tillfreds­ställer behovet. På villkoret att den upphandlande myndigheten redan i förväg möjliggjort detta i förfrågningsunderlaget. Så har även lagstiftningen tolkats i flera medlemsstater. Rättsläget är oklart, något den kommer att vara tills EG-domstolen definitivt avgör frågan. Eftersom lagstiftningen inte uttryckligen förbjuder användningen av parallella avropsmodeller i samma ramavtal bör inte rättstillämpningen eller tolkningen av gällande rätt medföra att konkurrensverkets och EG-kommissionens tolkning av gällande rätt får företräde framför den tolkning som vunnit hävd bland de flesta jurister, i alla fall bland de praktiskt orienterade juristerna och majoriteten av de ansedda advokatbyråerna i Sverige. Det enda som jag klart kan anföra är att upphandlingar med parallella avropsordningar kommer att bli föremål för en del överprövningar framöver. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Al-Djaber, Amar
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Konkurrensrätt, Avtalsrätt, EG-rätt, Förvaltningsrätt
language
Swedish
id
1555542
date added to LUP
2010-03-08 15:55:15
date last changed
2010-03-08 15:55:15
@misc{1555542,
 abstract   = {Tilldelning av kontrakt på ramavtal Enligt klassiska direktivet 2004/18/EG och lagen (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlande myndigheter har långtgående skyldighet att vid sina upp­handlingar beakta alla myndigheters olika behov, stora som små. I och med den nya lagstiftningen har möjligheten till direktavrop avskaffats helt och den gamla avropsordningen måste ses över. Men för att tillgodose alla myn­digheters behov, och för att uppnå ett fullständigt ramavtal måste ramavtalet innehålla flera avropsordningen som myndigheterna själva väljer mellan vid varje avropstillfälle. I den svenska lagstiftningen framhålls att det är vid själva avropet som ett val måste ske, mellan avropsmodeller. Så har även den svenska domstolen resonerat i en länsrättsdom. Något hinder för parallella avropsordningar fram­kommer inte i lagstiftningen och möjligheten finns enligt min mening, att låta varje avropande myndighet välja den avropsordning som bäst tillfreds­ställer behovet. På villkoret att den upphandlande myndigheten redan i förväg möjliggjort detta i förfrågningsunderlaget. Så har även lagstiftningen tolkats i flera medlemsstater. Rättsläget är oklart, något den kommer att vara tills EG-domstolen definitivt avgör frågan. Eftersom lagstiftningen inte uttryckligen förbjuder användningen av parallella avropsmodeller i samma ramavtal bör inte rättstillämpningen eller tolkningen av gällande rätt medföra att konkurrensverkets och EG-kommissionens tolkning av gällande rätt får företräde framför den tolkning som vunnit hävd bland de flesta jurister, i alla fall bland de praktiskt orienterade juristerna och majoriteten av de ansedda advokatbyråerna i Sverige. Det enda som jag klart kan anföra är att upphandlingar med parallella avropsordningar kommer att bli föremål för en del överprövningar framöver.},
 author    = {Al-Djaber, Amar},
 keyword   = {Konkurrensrätt,Avtalsrätt,EG-rätt,Förvaltningsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tilldelning av kontrakt på ramavtal - Enligt det klassiska direktivet 2004/18/EG & lagen (2007:1091) om offentlig upphandling},
 year     = {2009},
}