Advanced

Den EG-rättsliga bedömningen av företagskoncentrationer ur ett ekonomiskt perspektiv

Almhagen, Emily (2006)
Department of Law
Abstract
Enligt ekonomisk teori ökar det samhälleliga välståndet då det råder effektiv konkurrens på marknaden. Den EG-rättsliga kontrollen av företagskoncentrationer syftar till att skydda den effektiva konkurrensen så att inte konsumenterna berövas de fördelar som följer av en effektiv konkurrens i form av låga priser, produkter av hög kvalité, ett brett utbud av varor och tjänster samt innovation. I koncentrationsförordningens artikel 2(3) - SIEC-testet - stadgas att koncentrationer som påtagligt hämmar den effektiva konkurrensen på marknaden i synnerhet till följd av att en dominerande ställning skapas eller förstärks skall förklaras oförenlig med den gemensamma marknaden. Begreppen effektiv konkurrens och dominerande ställning kan båda till... (More)
Enligt ekonomisk teori ökar det samhälleliga välståndet då det råder effektiv konkurrens på marknaden. Den EG-rättsliga kontrollen av företagskoncentrationer syftar till att skydda den effektiva konkurrensen så att inte konsumenterna berövas de fördelar som följer av en effektiv konkurrens i form av låga priser, produkter av hög kvalité, ett brett utbud av varor och tjänster samt innovation. I koncentrationsförordningens artikel 2(3) - SIEC-testet - stadgas att koncentrationer som påtagligt hämmar den effektiva konkurrensen på marknaden i synnerhet till följd av att en dominerande ställning skapas eller förstärks skall förklaras oförenlig med den gemensamma marknaden. Begreppen effektiv konkurrens och dominerande ställning kan båda till viss del definieras utifrån ekonomisk teori, varvid den bedömning kommissionen genomför till stora delar vilar på ekonomisk analys. Vid kommissionens bedömning av en koncentrations konkurrenshämmande effekter beaktar kommissionen en mängd olika faktorer. Kommissionen tar i sin bedömning hänsyn till sannolikheten för att samordnade eller icke-samordnade effekter kommer att uppkomma, storleken på de samgående företagens marknadsandelar samt förekomsten av motverkande faktorer såsom om ett av de samgående företagen är konkurshotat, förekomsten av effektivitetsvinster, motverkande köparmakt och sannolikheten för att nya företag skall träda in på marknaden. Denna framställning granskar de enskilda faktorerna var för sig för att identifiera de bedömningskriterier som kommissionen tar hänsyn till och vilka bedömningskriterier som utifrån ekonomisk teori är relevanta för en koncentrations konkurrenshämmande verkan. I den ekonomiska analysen spelar Cournots modell för oligopol, Nash jämviktsteori och Williamsons avvägningsmodell en särskilt stor roll. Då den analys kommissionen genomför är beroende av de marknader som är involverade i den aktuella koncentrationen och vilka faktorer som på dessa marknader kan anses vara av störst vikt för konkurrensen, varierar kommissionens bedömning utifrån de specifika förutsättningarna i det enskilda fallet. Framställningen syftar således inte till att ge en fullständig helhetsbild av den analys kommissionen genomför utan analyserar bara de delar av bedömningen som i kommissionens beslutspraxis framträtt som särskilt betydelsefulla. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Almhagen, Emily
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Konkurrensrätt, EG-rätt, Nationalekonomi
language
Swedish
id
1555592
date added to LUP
2010-03-08 15:55:17
date last changed
2010-03-08 15:55:17
@misc{1555592,
 abstract   = {Enligt ekonomisk teori ökar det samhälleliga välståndet då det råder effektiv konkurrens på marknaden. Den EG-rättsliga kontrollen av företagskoncentrationer syftar till att skydda den effektiva konkurrensen så att inte konsumenterna berövas de fördelar som följer av en effektiv konkurrens i form av låga priser, produkter av hög kvalité, ett brett utbud av varor och tjänster samt innovation. I koncentrationsförordningens artikel 2(3) - SIEC-testet - stadgas att koncentrationer som påtagligt hämmar den effektiva konkurrensen på marknaden i synnerhet till följd av att en dominerande ställning skapas eller förstärks skall förklaras oförenlig med den gemensamma marknaden. Begreppen effektiv konkurrens och dominerande ställning kan båda till viss del definieras utifrån ekonomisk teori, varvid den bedömning kommissionen genomför till stora delar vilar på ekonomisk analys. Vid kommissionens bedömning av en koncentrations konkurrenshämmande effekter beaktar kommissionen en mängd olika faktorer. Kommissionen tar i sin bedömning hänsyn till sannolikheten för att samordnade eller icke-samordnade effekter kommer att uppkomma, storleken på de samgående företagens marknadsandelar samt förekomsten av motverkande faktorer såsom om ett av de samgående företagen är konkurshotat, förekomsten av effektivitetsvinster, motverkande köparmakt och sannolikheten för att nya företag skall träda in på marknaden. Denna framställning granskar de enskilda faktorerna var för sig för att identifiera de bedömningskriterier som kommissionen tar hänsyn till och vilka bedömningskriterier som utifrån ekonomisk teori är relevanta för en koncentrations konkurrenshämmande verkan. I den ekonomiska analysen spelar Cournots modell för oligopol, Nash jämviktsteori och Williamsons avvägningsmodell en särskilt stor roll. Då den analys kommissionen genomför är beroende av de marknader som är involverade i den aktuella koncentrationen och vilka faktorer som på dessa marknader kan anses vara av störst vikt för konkurrensen, varierar kommissionens bedömning utifrån de specifika förutsättningarna i det enskilda fallet. Framställningen syftar således inte till att ge en fullständig helhetsbild av den analys kommissionen genomför utan analyserar bara de delar av bedömningen som i kommissionens beslutspraxis framträtt som särskilt betydelsefulla.},
 author    = {Almhagen, Emily},
 keyword   = {Konkurrensrätt,EG-rätt,Nationalekonomi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den EG-rättsliga bedömningen av företagskoncentrationer ur ett ekonomiskt perspektiv},
 year     = {2006},
}