Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Banksekretess i Danmark, Norge & Sverige

Appelgren Petersson, Camilla (2003)
Department of Law
Abstract
Med banksekretess avses en skyldighet för banken att inte lämna ut uppgifter om sina kunder. Syftet med banksekretess är att åstadkomma ett förtroende mellan banker och deras kunder, vilket är en förutsättning för att banker skall kunna fungera. Banksekretessen skyddar främst uppgifter om kundens ekonomiska förhållanden men även personliga uppgifter. Det finns situationer då banken åsidosätter banksekretessen, det vill säga då banken har skyldighet eller rätt att upplysa om kunders mellanhavanden med banken. I Danmark finns regler om banksekretess i lov nr. 501 af 07/06/2001 om finansiel virksomhed §§ 4-10. Dessa regler trädde ikraft den 1 januari 2002 och är en vidareutveckling av den nu upphävda § 53a i Bank- og Sparekasseloven. Lov om... (More)
Med banksekretess avses en skyldighet för banken att inte lämna ut uppgifter om sina kunder. Syftet med banksekretess är att åstadkomma ett förtroende mellan banker och deras kunder, vilket är en förutsättning för att banker skall kunna fungera. Banksekretessen skyddar främst uppgifter om kundens ekonomiska förhållanden men även personliga uppgifter. Det finns situationer då banken åsidosätter banksekretessen, det vill säga då banken har skyldighet eller rätt att upplysa om kunders mellanhavanden med banken. I Danmark finns regler om banksekretess i lov nr. 501 af 07/06/2001 om finansiel virksomhed §§ 4-10. Dessa regler trädde ikraft den 1 januari 2002 och är en vidareutveckling av den nu upphävda § 53a i Bank- og Sparekasseloven. Lov om finansiel virksomhed har till uppgift att säkra att kunder utan oro kan lämna uppgifter till finansiella verksamheter och att dessa verksamheter inte lämnar ut kunduppgifterna utan stöd i lag eller samtycke från kunden. Lagen uppställer även krav på att kunder är tillräckligt informerade när de samtycker till att uppgifter utlämnas, samt att kunder inte utsätts för oönskad marknadsföring och rådgivning. I Danmark är brott mot banksekretess straffsanktionerat. De norska reglerna om banksekretess återfinns i § 18 forretningsbankloven 24.6.1961 nr 2 respektive § 21 sparebankloven 24.5.1961 nr 1. De innebär att anställda och revisorer i banken har tystnadsplikt om uppgifter som de genom sin ställning får vetskap om. Tystnadsplikten gäller till förmån för banken själv, andra banker och kunder i den egna banken eller annan bank. Undantag görs bland annat för lagreglerad uppgiftsskyldighet samt för meddelanden å bankens vägnar från styrelsen eller någon som har fullmakt från styrelsen till en annan bank. Undantag från banksekretessreglerna finns bland annat i ligningsloven och tvangsfullbyrdelseloven. Bestämmelserna om tystnadsplikt är straffsanktionerade. I Sverige finns tystnadsplikten för banker i 1 kap. 10 § bankrörelselagen (1987:617). Tystnadsplikten förhindrar inte utlämnande av nödvändiga uppgifter till bankkunden eller till andra med bankkundens samtycke. Det finns även en rad upplysningsplikter som går före tystnadsplikten. Brott mot tystnadsplikten är inte straffbart utan sanktionen är den skadeståndsskyldighet som kan uppkomma för banken och dess anställda. Det finns inga övergripande EG-rättsliga eller internationella banksekretessregler utan banksekretess regleras på nationell nivå av medlemsstaterna. Händelserna i USA den 11 september 2001 och annan gränsöverskridande brottslighet, så som penningtvätt och skatteflykt, har dock medfört att EU ålägger medlemsstater och FN föreskriver medlemsländer att införa undantag från den nationella banksekretessen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Appelgren Petersson, Camilla
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Bankrätt
language
Swedish
id
1555859
date added to LUP
2010-03-08 15:55:18
date last changed
2010-03-08 15:55:18
@misc{1555859,
 abstract   = {Med banksekretess avses en skyldighet för banken att inte lämna ut uppgifter om sina kunder. Syftet med banksekretess är att åstadkomma ett förtroende mellan banker och deras kunder, vilket är en förutsättning för att banker skall kunna fungera. Banksekretessen skyddar främst uppgifter om kundens ekonomiska förhållanden men även personliga uppgifter. Det finns situationer då banken åsidosätter banksekretessen, det vill säga då banken har skyldighet eller rätt att upplysa om kunders mellanhavanden med banken. I Danmark finns regler om banksekretess i lov nr. 501 af 07/06/2001 om finansiel virksomhed §§ 4-10. Dessa regler trädde ikraft den 1 januari 2002 och är en vidareutveckling av den nu upphävda § 53a i Bank- og Sparekasseloven. Lov om finansiel virksomhed har till uppgift att säkra att kunder utan oro kan lämna uppgifter till finansiella verksamheter och att dessa verksamheter inte lämnar ut kunduppgifterna utan stöd i lag eller samtycke från kunden. Lagen uppställer även krav på att kunder är tillräckligt informerade när de samtycker till att uppgifter utlämnas, samt att kunder inte utsätts för oönskad marknadsföring och rådgivning. I Danmark är brott mot banksekretess straffsanktionerat. De norska reglerna om banksekretess återfinns i § 18 forretningsbankloven 24.6.1961 nr 2 respektive § 21 sparebankloven 24.5.1961 nr 1. De innebär att anställda och revisorer i banken har tystnadsplikt om uppgifter som de genom sin ställning får vetskap om. Tystnadsplikten gäller till förmån för banken själv, andra banker och kunder i den egna banken eller annan bank. Undantag görs bland annat för lagreglerad uppgiftsskyldighet samt för meddelanden å bankens vägnar från styrelsen eller någon som har fullmakt från styrelsen till en annan bank. Undantag från banksekretessreglerna finns bland annat i ligningsloven och tvangsfullbyrdelseloven. Bestämmelserna om tystnadsplikt är straffsanktionerade. I Sverige finns tystnadsplikten för banker i 1 kap. 10 § bankrörelselagen (1987:617). Tystnadsplikten förhindrar inte utlämnande av nödvändiga uppgifter till bankkunden eller till andra med bankkundens samtycke. Det finns även en rad upplysningsplikter som går före tystnadsplikten. Brott mot tystnadsplikten är inte straffbart utan sanktionen är den skadeståndsskyldighet som kan uppkomma för banken och dess anställda. Det finns inga övergripande EG-rättsliga eller internationella banksekretessregler utan banksekretess regleras på nationell nivå av medlemsstaterna. Händelserna i USA den 11 september 2001 och annan gränsöverskridande brottslighet, så som penningtvätt och skatteflykt, har dock medfört att EU ålägger medlemsstater och FN föreskriver medlemsländer att införa undantag från den nationella banksekretessen.},
 author    = {Appelgren Petersson, Camilla},
 keyword   = {Bankrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Banksekretess i Danmark, Norge & Sverige},
 year     = {2003},
}