Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Automatisk gemensam vårdnad - ett steg närmare ett barns rätt till båda sina föräldrar och ett gemensamt föräldraansvar

Berngarn, Jennie (2009)
Department of Law
Abstract
För att få automatisk gemensam vårdnad om sitt barn enligt svensk lagstiftning måste föräldrarna vara gifta med varandra vid barnets födelse. Är föräldrarna ogifta får modern ensam vårdnad om barnet. Förr var mer eller mindre alla föräldrar gifta när de fick barn. Barn som föddes inom äktenskapet såg man som äkta medan de som var födda av ogifta föräldrar var oäkta och hade inte alls samma värde. Men idag ser det ut på ett helt annat sätt. Idag väljer allt fler föräldrar att skaffa barn som ogifta. Att ha gemensam vårdnad om sina barn innebär att föräldrarna i princip skall fatta alla beslut kring barnet tillsammans, medan om den ena föräldern ensam har vårdnaden om barnet, kan denna förälder ensam besluta i frågor kring vårdnaden. Idag... (More)
För att få automatisk gemensam vårdnad om sitt barn enligt svensk lagstiftning måste föräldrarna vara gifta med varandra vid barnets födelse. Är föräldrarna ogifta får modern ensam vårdnad om barnet. Förr var mer eller mindre alla föräldrar gifta när de fick barn. Barn som föddes inom äktenskapet såg man som äkta medan de som var födda av ogifta föräldrar var oäkta och hade inte alls samma värde. Men idag ser det ut på ett helt annat sätt. Idag väljer allt fler föräldrar att skaffa barn som ogifta. Att ha gemensam vårdnad om sina barn innebär att föräldrarna i princip skall fatta alla beslut kring barnet tillsammans, medan om den ena föräldern ensam har vårdnaden om barnet, kan denna förälder ensam besluta i frågor kring vårdnaden. Idag vill man öka användningen av gemensam vårdnad då man menar att denna vårdnadsform i de flesta fall är det bästa för barnet och man vill främja ett gemensamt föräldraansvar. Det är mycket viktigt att barnet har en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Barnets bästa skall ha en avgörande betydelse i alla frågor kring vårdnad. Detta stämmer väl överens med barnkonventionens bestämmelser. I artikel 3 i konventionen stadgas att barnets bästa skall komma i främsta rummet i alla frågor som rör barn. Det har tidigare bl.a. förslagits att föräldrar som inte är gifta med varandra när barnet föds automatiskt skall få gemensam vårdnad när tre månader har förflutit från det att faderskapet har fastställts genom en bekräftelse som har godkänts av socialnämnden, om ingen av föräldrarna inom denna tid till socialnämnden anmäler att han eller hon motsätter sig gemensam vårdnad. Om någon av föräldrarna gör en sådan anmälan skall modern fortsätta att vara ensam vårdnadshavare. Möjligheten att göra en anmälan till skatteverket eller hos socialnämnden i samband med faderskapsbekräftelsen om gemensam vårdnad skulle dock finnas kvar om man önskar att få vårdnaden gemensam tidigare. Men detta förslag har dock ännu inte lett till någon ändring av lagstiftningen. Det finns många fördelar med en sådan lagstiftning men det finns också en del svårigheter som måste beaktas. Föräldrar som inte är gifta men önskar få gemensam vårdnad om sina barn kan få detta genom registrering hos skatteverket. Antingen kan detta göras direkt till skatteverket eller genom en anmälan hos socialnämnden i samband med en faderskapsbekräftelse. En sådan anmälan om gemensam vårdnad för föräldrar som inte är gifta med varandra prövas av skatteverket. Gemensam vårdnad kan också erhållas genom en ansökan till domstol. En sådan gemensam ansökan om vårdnad förutsätter att föräldrarna är överens. Vill en av föräldrarna eller båda få till stånd en ändring av rådande vårdnadsförhållanden kan de vända sig till domstol för att få en dom eller avtala skriftligen och sedan få detta avtal godkänt av socialnämnden. I England ser vårdnadslagstiftningen ut på ett lite annat sätt än i Sverige. Det finns en del likheter men också en del skillnader mellan dessa båda lagstiftningar. I den engelska barnlagen, ''The Children Act'', har man valt att inte längre använda begreppet vårdnad utan nu används i stället ''parental responsibility'', som skulle kunna översättas som föräldraansvar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Berngarn, Jennie
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Familjerätt
language
Swedish
id
1556222
date added to LUP
2010-03-08 15:55:19
date last changed
2010-03-08 15:55:19
@misc{1556222,
 abstract   = {{För att få automatisk gemensam vårdnad om sitt barn enligt svensk lagstiftning måste föräldrarna vara gifta med varandra vid barnets födelse. Är föräldrarna ogifta får modern ensam vårdnad om barnet. Förr var mer eller mindre alla föräldrar gifta när de fick barn. Barn som föddes inom äktenskapet såg man som äkta medan de som var födda av ogifta föräldrar var oäkta och hade inte alls samma värde. Men idag ser det ut på ett helt annat sätt. Idag väljer allt fler föräldrar att skaffa barn som ogifta. Att ha gemensam vårdnad om sina barn innebär att föräldrarna i princip skall fatta alla beslut kring barnet tillsammans, medan om den ena föräldern ensam har vårdnaden om barnet, kan denna förälder ensam besluta i frågor kring vårdnaden. Idag vill man öka användningen av gemensam vårdnad då man menar att denna vårdnadsform i de flesta fall är det bästa för barnet och man vill främja ett gemensamt föräldraansvar. Det är mycket viktigt att barnet har en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Barnets bästa skall ha en avgörande betydelse i alla frågor kring vårdnad. Detta stämmer väl överens med barnkonventionens bestämmelser. I artikel 3 i konventionen stadgas att barnets bästa skall komma i främsta rummet i alla frågor som rör barn. Det har tidigare bl.a. förslagits att föräldrar som inte är gifta med varandra när barnet föds automatiskt skall få gemensam vårdnad när tre månader har förflutit från det att faderskapet har fastställts genom en bekräftelse som har godkänts av socialnämnden, om ingen av föräldrarna inom denna tid till socialnämnden anmäler att han eller hon motsätter sig gemensam vårdnad. Om någon av föräldrarna gör en sådan anmälan skall modern fortsätta att vara ensam vårdnadshavare. Möjligheten att göra en anmälan till skatteverket eller hos socialnämnden i samband med faderskapsbekräftelsen om gemensam vårdnad skulle dock finnas kvar om man önskar att få vårdnaden gemensam tidigare. Men detta förslag har dock ännu inte lett till någon ändring av lagstiftningen. Det finns många fördelar med en sådan lagstiftning men det finns också en del svårigheter som måste beaktas. Föräldrar som inte är gifta men önskar få gemensam vårdnad om sina barn kan få detta genom registrering hos skatteverket. Antingen kan detta göras direkt till skatteverket eller genom en anmälan hos socialnämnden i samband med en faderskapsbekräftelse. En sådan anmälan om gemensam vårdnad för föräldrar som inte är gifta med varandra prövas av skatteverket. Gemensam vårdnad kan också erhållas genom en ansökan till domstol. En sådan gemensam ansökan om vårdnad förutsätter att föräldrarna är överens. Vill en av föräldrarna eller båda få till stånd en ändring av rådande vårdnadsförhållanden kan de vända sig till domstol för att få en dom eller avtala skriftligen och sedan få detta avtal godkänt av socialnämnden. I England ser vårdnadslagstiftningen ut på ett lite annat sätt än i Sverige. Det finns en del likheter men också en del skillnader mellan dessa båda lagstiftningar. I den engelska barnlagen, ''The Children Act'', har man valt att inte längre använda begreppet vårdnad utan nu används i stället ''parental responsibility'', som skulle kunna översättas som föräldraansvar.}},
 author    = {{Berngarn, Jennie}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Automatisk gemensam vårdnad - ett steg närmare ett barns rätt till båda sina föräldrar och ett gemensamt föräldraansvar}},
 year     = {{2009}},
}