Advanced

EG-domstolens roll vid införlivandet av mänskliga rättigheter i EU

Bernhardsson, Veronika (1999)
Department of Law
Abstract
I samband med att medlemsstaterna i EU på olika sätt närmar sig och blir mer beroende av varandra ökar även EG-rättens praktiska betydelse för medborgare och företag inom EU. I samma takt ökar då även behovet av effektiva skyddsmekanismer för medborgerliga fri- och rättigheter. Rättighetsskyddet i den primära EG-rätten är inte särskilt omfattande. Anledningen till att man idag kan tala om ett tämligen utbyggt rättighetsskydd i EG-rätten beror på den praxis som EG-domstolen utvecklat. EG-domstolen har i denna rättsutveckling hämtat inspiration dels från medlemsländernas gemensamma konstitutionella traditioner, dels av internationella konventioner på området som medlemsstaterna har undertecknat, särskilt den europeiska konventionen angående... (More)
I samband med att medlemsstaterna i EU på olika sätt närmar sig och blir mer beroende av varandra ökar även EG-rättens praktiska betydelse för medborgare och företag inom EU. I samma takt ökar då även behovet av effektiva skyddsmekanismer för medborgerliga fri- och rättigheter. Rättighetsskyddet i den primära EG-rätten är inte särskilt omfattande. Anledningen till att man idag kan tala om ett tämligen utbyggt rättighetsskydd i EG-rätten beror på den praxis som EG-domstolen utvecklat. EG-domstolen har i denna rättsutveckling hämtat inspiration dels från medlemsländernas gemensamma konstitutionella traditioner, dels av internationella konventioner på området som medlemsstaterna har undertecknat, särskilt den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Förhållandet mellan EG-rätten och medlemsstaternas författningar har på de mänskliga rättigheternas område kommit att ställas på sin spets. Mellan de nationella domstolarna med uppgift att värna om de egna medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter och EG-domstolen med uppgift att värna om en enhetlig tillämpning av gemenskapsrätten, har konflikter uppstått. Kraftig kritik har därmed riktats mot EG-domstolen och dess roll vid införlivandet av mänskliga rättigheter i EU. Ett annat konfliktfält har uppstått mellan EG-domstolen och Europadomstolen. Förekomsten av dessa två parallella rättssystem, som var och en har en fristående rätt att tolka och tillämpa Europakonventionen har i praktiken gett upphov till en hel del problem vad gäller överlappningar samt tolkningsmotsättningar. Lösningar på de problem som förekommer i det nuvarande systemet skulle kunna vara en fristående rättighetskatalog för gemenskapen eller en anslutning till Europakonventionen. Båda dessa lösningar har flera fördelar, men tyvärr även många nackdelar. Hur rättighetsskyddet kommer att bli i framtiden och vilken roll EG-domstolen kommer att spela i den processen återstår ännu att se. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bernhardsson, Veronika
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
EG-rätt
language
Swedish
id
1556225
date added to LUP
2010-03-08 15:55:19
date last changed
2010-03-08 15:55:19
@misc{1556225,
 abstract   = {I samband med att medlemsstaterna i EU på olika sätt närmar sig och blir mer beroende av varandra ökar även EG-rättens praktiska betydelse för medborgare och företag inom EU. I samma takt ökar då även behovet av effektiva skyddsmekanismer för medborgerliga fri- och rättigheter. Rättighetsskyddet i den primära EG-rätten är inte särskilt omfattande. Anledningen till att man idag kan tala om ett tämligen utbyggt rättighetsskydd i EG-rätten beror på den praxis som EG-domstolen utvecklat. EG-domstolen har i denna rättsutveckling hämtat inspiration dels från medlemsländernas gemensamma konstitutionella traditioner, dels av internationella konventioner på området som medlemsstaterna har undertecknat, särskilt den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Förhållandet mellan EG-rätten och medlemsstaternas författningar har på de mänskliga rättigheternas område kommit att ställas på sin spets. Mellan de nationella domstolarna med uppgift att värna om de egna medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter och EG-domstolen med uppgift att värna om en enhetlig tillämpning av gemenskapsrätten, har konflikter uppstått. Kraftig kritik har därmed riktats mot EG-domstolen och dess roll vid införlivandet av mänskliga rättigheter i EU. Ett annat konfliktfält har uppstått mellan EG-domstolen och Europadomstolen. Förekomsten av dessa två parallella rättssystem, som var och en har en fristående rätt att tolka och tillämpa Europakonventionen har i praktiken gett upphov till en hel del problem vad gäller överlappningar samt tolkningsmotsättningar. Lösningar på de problem som förekommer i det nuvarande systemet skulle kunna vara en fristående rättighetskatalog för gemenskapen eller en anslutning till Europakonventionen. Båda dessa lösningar har flera fördelar, men tyvärr även många nackdelar. Hur rättighetsskyddet kommer att bli i framtiden och vilken roll EG-domstolen kommer att spela i den processen återstår ännu att se.},
 author    = {Bernhardsson, Veronika},
 keyword   = {EG-rätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {EG-domstolens roll vid införlivandet av mänskliga rättigheter i EU},
 year     = {1999},
}