Advanced

Skadestånd vid överträdelser av EG:s och Sveriges konkurrensregler

Brandt, Adam (1999)
Department of Law
Abstract
Konkurrensbegränsande beteende leder i många fall till att någon lider skada. Denna uppsats syftar till att klargöra möjligheterna att framföra skadeståndsanspråk vid överträdelser av EG:s och Sveriges konkurrens-regler. Romfördraget ger inte uttryckligen enskild möjlighet att rikta skadestånds-anspråk mot annan enskild vid överträdelse av konkurrensreglerna. Enligt EG-domstolens praxis skall det emellertid finnas möjlighet att väcka skadeståndstalan på nationell nivå vid överträdelser av EG:s konkurrens-regler i de fall en dylik möjlighet finns i motsvarande nationella ordning. En genomgång av medlemsstaternas reglering och praxis visar att det i regel är möjligt att framföra skadeståndsanspråk till följd av en överträdelse av EG:s... (More)
Konkurrensbegränsande beteende leder i många fall till att någon lider skada. Denna uppsats syftar till att klargöra möjligheterna att framföra skadeståndsanspråk vid överträdelser av EG:s och Sveriges konkurrens-regler. Romfördraget ger inte uttryckligen enskild möjlighet att rikta skadestånds-anspråk mot annan enskild vid överträdelse av konkurrensreglerna. Enligt EG-domstolens praxis skall det emellertid finnas möjlighet att väcka skadeståndstalan på nationell nivå vid överträdelser av EG:s konkurrens-regler i de fall en dylik möjlighet finns i motsvarande nationella ordning. En genomgång av medlemsstaternas reglering och praxis visar att det i regel är möjligt att framföra skadeståndsanspråk till följd av en överträdelse av EG:s konkurrensregler. Däremot variera möjligheterna till framgång och den eventuella ersättningens storlek. Då det föreligger skillnader vad avser möjligheten att vinna bifall till en skadeståndstalan är det viktigt att veta vilka internationella privat- och processrättsliga regler som gäller. På privaträttens område regleras frågor om tillämplig domstol, erkännande och verkställighet av Bryssel-konventionen. Det råder dock viss osäkerhet huruvida skadeståndsskyldighet till följd av en överträdelse av konkurrensreglerna faller in under Bryssel-konventionen. För svensk del finns en uttrycklig bestämmelse som reglerar skadestånds-skyldigheten. För skadeståndsansvar krävs uppsåt eller oaktsamhet. Er-sättning utgår för ren förmögenhetsskada. I övrigt gäller allmänna skade-ståndsrättsliga principer. Det kan anföras såväl för- som nackdelar med en skadeståndssanktion vid överträdelse av konkurrensreglerna. I USA där i regel tredubbelt skadestånd utdöms har framförts kritik mot skadeståndssanktionens utformning. Kritikerna anser att skadeståndssanktionen har en för stark preventiv effekt. Inom EU är detta knappast ett problem med tanke på det låga antal privata processer som har rapporterats. Ett ökat antal skadeståndsprocesser är emellertid att vänta och vi har än så länge endast sett början av denna rättsutveckling. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Brandt, Adam
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Konkurrensrätt
language
Swedish
id
1556472
date added to LUP
2010-03-08 15:55:19
date last changed
2010-03-08 15:55:19
@misc{1556472,
 abstract   = {Konkurrensbegränsande beteende leder i många fall till att någon lider skada. Denna uppsats syftar till att klargöra möjligheterna att framföra skadeståndsanspråk vid överträdelser av EG:s och Sveriges konkurrens-regler. Romfördraget ger inte uttryckligen enskild möjlighet att rikta skadestånds-anspråk mot annan enskild vid överträdelse av konkurrensreglerna. Enligt EG-domstolens praxis skall det emellertid finnas möjlighet att väcka skadeståndstalan på nationell nivå vid överträdelser av EG:s konkurrens-regler i de fall en dylik möjlighet finns i motsvarande nationella ordning. En genomgång av medlemsstaternas reglering och praxis visar att det i regel är möjligt att framföra skadeståndsanspråk till följd av en överträdelse av EG:s konkurrensregler. Däremot variera möjligheterna till framgång och den eventuella ersättningens storlek. Då det föreligger skillnader vad avser möjligheten att vinna bifall till en skadeståndstalan är det viktigt att veta vilka internationella privat- och processrättsliga regler som gäller. På privaträttens område regleras frågor om tillämplig domstol, erkännande och verkställighet av Bryssel-konventionen. Det råder dock viss osäkerhet huruvida skadeståndsskyldighet till följd av en överträdelse av konkurrensreglerna faller in under Bryssel-konventionen. För svensk del finns en uttrycklig bestämmelse som reglerar skadestånds-skyldigheten. För skadeståndsansvar krävs uppsåt eller oaktsamhet. Er-sättning utgår för ren förmögenhetsskada. I övrigt gäller allmänna skade-ståndsrättsliga principer. Det kan anföras såväl för- som nackdelar med en skadeståndssanktion vid överträdelse av konkurrensreglerna. I USA där i regel tredubbelt skadestånd utdöms har framförts kritik mot skadeståndssanktionens utformning. Kritikerna anser att skadeståndssanktionen har en för stark preventiv effekt. Inom EU är detta knappast ett problem med tanke på det låga antal privata processer som har rapporterats. Ett ökat antal skadeståndsprocesser är emellertid att vänta och vi har än så länge endast sett början av denna rättsutveckling.},
 author    = {Brandt, Adam},
 keyword   = {Konkurrensrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skadestånd vid överträdelser av EG:s och Sveriges konkurrensregler},
 year     = {1999},
}