Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hård vård - I vilken utsträckning kommer den straffrättsliga proportionalitetsprincipen till uttryck i vårdplaner för unga lagöverträdare enligt 31 kap 1 § BrB?

Braw, Johan (2003)
Department of Law
Abstract
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka i vilken utsträckning den straffrättsliga proportionalitetsprincipen kommer till uttryck i de vårdplaner socialtjänsterna upprättar. Teorin har varit att kommunens resurser präglar de vårdplaner dess socialtjänst upprättar. Det innebär att den straffrättsliga proportionalitetsprincipen påverkas av den tilltalades hemkommuns resurser. Metoden har varit att undersöka vad som sägs i rättskällorna, och med utgångspunkt i det resultatet intervjua domare och socialsekreterare samt inhämta och granska riktlinjer från socialtjänsterna och domar med vårdplaner. Teorin har inte kunnat verifieras. Däremot har det visat sig att vårdplanerna påverkats av med vilken intensitet unga lagöverträdare aktualiseras... (More)
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka i vilken utsträckning den straffrättsliga proportionalitetsprincipen kommer till uttryck i de vårdplaner socialtjänsterna upprättar. Teorin har varit att kommunens resurser präglar de vårdplaner dess socialtjänst upprättar. Det innebär att den straffrättsliga proportionalitetsprincipen påverkas av den tilltalades hemkommuns resurser. Metoden har varit att undersöka vad som sägs i rättskällorna, och med utgångspunkt i det resultatet intervjua domare och socialsekreterare samt inhämta och granska riktlinjer från socialtjänsterna och domar med vårdplaner. Teorin har inte kunnat verifieras. Däremot har det visat sig att vårdplanerna påverkats av med vilken intensitet unga lagöverträdare aktualiseras hos socialtjänsterna. Vad gäller den straffrättsliga proportionalitetsprincipen framgår av 31 kap 1 § BrB att den skall komma till uttryck genom att vård får dömas ut endast om den planerade vården kan anses tillräckligt ingripande i förhållande till straffvärde, återfall och brottets art. Den kommer även till uttryck genom att vården kan kompletteras med böter och ungdomstjänst. Undersökningen visar att den straffrättsliga proportionalitetsprincipen kommer till uttryck i princip endast genom att vården kompletteras med böter eller ungdomstjänst. Vårdplanerna handlar i dominerande grad om vårdbehov, men även återfall samt den tilltalades attityd och prognos. Problemet ligger enligt min analys i det faktum att lagstiftaren har kolliderande ambitioner: en generell och en särskild. Den generella (enligt varje brotts straffskala samt 29 kap 1 § BrB) är att det skall finnas en proportionalitet mellan brott och påföljd&semic den särskilda (enligt 31 kap 1 § BrB) är att unga lagöverträdare skall få vård. Det leder till en spänning och ambivalens i lagstiftningen, och en otydlighet i fråga om vad som är viktigast vid påföljdsval för unga lagöverträdare. Denna otydlighet medför att rekvisitet ''tillräckligt ingripande'' enligt denna undersökning inte tillämpas nämnvärt. Likväl har det medfört en kvalitetshöjning på de vårdplaner som upprättas. Att det finns brister i de vårdplaner som socialsekreterarna upprättar kan inte lastas dem. Bristerna är i högsta grad logiska, eftersom den största bristen - spänningen och ambivalensen - finns i själva lagstiftningen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Braw, Johan
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Straffrätt
language
Swedish
id
1556493
date added to LUP
2010-03-08 15:55:19
date last changed
2010-03-08 15:55:19
@misc{1556493,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen har varit att undersöka i vilken utsträckning den straffrättsliga proportionalitetsprincipen kommer till uttryck i de vårdplaner socialtjänsterna upprättar. Teorin har varit att kommunens resurser präglar de vårdplaner dess socialtjänst upprättar. Det innebär att den straffrättsliga proportionalitetsprincipen påverkas av den tilltalades hemkommuns resurser. Metoden har varit att undersöka vad som sägs i rättskällorna, och med utgångspunkt i det resultatet intervjua domare och socialsekreterare samt inhämta och granska riktlinjer från socialtjänsterna och domar med vårdplaner. Teorin har inte kunnat verifieras. Däremot har det visat sig att vårdplanerna påverkats av med vilken intensitet unga lagöverträdare aktualiseras hos socialtjänsterna. Vad gäller den straffrättsliga proportionalitetsprincipen framgår av 31 kap 1 § BrB att den skall komma till uttryck genom att vård får dömas ut endast om den planerade vården kan anses tillräckligt ingripande i förhållande till straffvärde, återfall och brottets art. Den kommer även till uttryck genom att vården kan kompletteras med böter och ungdomstjänst. Undersökningen visar att den straffrättsliga proportionalitetsprincipen kommer till uttryck i princip endast genom att vården kompletteras med böter eller ungdomstjänst. Vårdplanerna handlar i dominerande grad om vårdbehov, men även återfall samt den tilltalades attityd och prognos. Problemet ligger enligt min analys i det faktum att lagstiftaren har kolliderande ambitioner: en generell och en särskild. Den generella (enligt varje brotts straffskala samt 29 kap 1 § BrB) är att det skall finnas en proportionalitet mellan brott och påföljd&semic den särskilda (enligt 31 kap 1 § BrB) är att unga lagöverträdare skall få vård. Det leder till en spänning och ambivalens i lagstiftningen, och en otydlighet i fråga om vad som är viktigast vid påföljdsval för unga lagöverträdare. Denna otydlighet medför att rekvisitet ''tillräckligt ingripande'' enligt denna undersökning inte tillämpas nämnvärt. Likväl har det medfört en kvalitetshöjning på de vårdplaner som upprättas. Att det finns brister i de vårdplaner som socialsekreterarna upprättar kan inte lastas dem. Bristerna är i högsta grad logiska, eftersom den största bristen - spänningen och ambivalensen - finns i själva lagstiftningen.},
 author    = {Braw, Johan},
 keyword   = {Straffrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hård vård - I vilken utsträckning kommer den straffrättsliga proportionalitetsprincipen till uttryck i vårdplaner för unga lagöverträdare enligt 31 kap 1 § BrB?},
 year     = {2003},
}