Advanced

Illojal Skattekonkurrens - OECD:s arbete gentemot skatteparadis

Butler, James (2009)
Department of Law
Abstract
Mot bakgrund av det tryck som skapats av den ökade globala ekonomin skrev OECD en rapport titulerad ''Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue'' som tillhandahåller en analys av vad som kallas skadlig skattekonkurrens (Harmful tax competition). I denna uppsats identifieras faktorer som karaktäriserar skatteparadis (tax havens) och rekommendationer ges som åtgärder inom detta området (huvudsakligen från OECD rapporter) avseende nationell lagstiftning (i detta fallet Sverige), skatteavtal och internationella samarbeten som länder må eftersträva för att motverka skadlig skattekonkurrens runtom i världen. OECD:s arbete berör tre områden: 1) identifiera och eliminera skadliga drag av s k preferential tax regimes i OECD:s medlemsländer... (More)
Mot bakgrund av det tryck som skapats av den ökade globala ekonomin skrev OECD en rapport titulerad ''Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue'' som tillhandahåller en analys av vad som kallas skadlig skattekonkurrens (Harmful tax competition). I denna uppsats identifieras faktorer som karaktäriserar skatteparadis (tax havens) och rekommendationer ges som åtgärder inom detta området (huvudsakligen från OECD rapporter) avseende nationell lagstiftning (i detta fallet Sverige), skatteavtal och internationella samarbeten som länder må eftersträva för att motverka skadlig skattekonkurrens runtom i världen. OECD:s arbete berör tre områden: 1) identifiera och eliminera skadliga drag av s k preferential tax regimes i OECD:s medlemsländer 2) identifiera ''skatteparadis'' och få dessa att efterleva principerna om transparens och effektivt utbyte av information, och 3) engagera/uppmuntra andra icke-OECD medlemsländer att associera sig med detta arbete. Inledningsvis, år 2000, var det enligt OECD 40 s k skatteparadis, idagsläget är det enbart 3 kvar: Andorra, Lichtenstein och Monaco,. Onekligen har arbetet rört sig i rätt riktning, men alltjämnt kvarstår det ögonblicket då all skadlig skattekonkurrens, i detta fallet vad gäller skatteparadis, är ett minne blott. Dessutom har ett nytt internationellt organ skapats, de s k The Forum of Harmful Tax Practices, vars huvudsakliga uppgift består av att koordinera implementeringarna av OECD:s rekommendationer och riktlinjer (guidelines). Uppsatsen presenterar grundligt de huvudsakliga rekommendationerna, riktlinjerna som OECD arbetat fram (dess 3 rapporter) och hur Sverige, i sin tur, förhåller sig till dessa. Utöver detta redogörs för olika tillvägagångssätt för skatteundandragande (legal och illegal)&semic CFC-regler&semic skatteplanering via utländsk rättsfigur (truster, kapitalförsäkring osv.)&semic och internationell internprissättning. De två större globala rapporterna som skrivits inom ovan nämnda område, EU:s uppförandekod och OECD skattekonkurrens rapporter, uppvisar ett stort antal likheter. Båda eftersträvar målet att minska de skadliga effekterna av skattekonkurrens, och båda försöker genomföra detta på ett sätt som överensstämmer med respektive institutionella ramverk. Tillsammans är de starkt kompatibla och ömsesidigt förstärkande. Idagsläget finns ett antal organisationer, t.ex. G7, OECD, IMF, FATF, BCBS och FSF som genomför program i syfte att förstärka kraven/trycket gentemot skatteparadisen. Uppsatsen redogör för dessa organisationer, en del positivt inställda till OECD:s arbete och del negativt. En faktor som tillskrivs stor betydelse i arbetet att eliminera skadlig skattekonkurrens är huruvida OECD:s medlemsländer lyckas med uppgiften att ''städa rent'' framför sin egen dörr'' Nyligen genomförde Tyskland starka åtgärder gentemot de kvarvarande skatteparadisen, vilket, om det efterföljs av andra större OECD länder, skulle kunna få en signifikant positiv inverkan på utvecklingen framöver. En annan viktig faktor är hur pass väl OECD och icke-medlemsländer kommer bemöta asiatiska offshore centrum, t.ex. Hong Kong och Singapore&semic om detta bemötandet sker felaktigt kommer illegal skattekonkurrens helt förflytta sig från en plats till en annan. I denna uppsats har jag redogjort och analyserat för de svenska initiativ som har genomförts i syfte att bättre stämma överens med OECD:s rekommendationer och åtgärder. Det redogörs för vid flera tillfällen i uppsatsen att den svenska staten är mycket samarbetsvillig och stödjande av OECD:s arbete. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Butler, James
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skatterätt
language
Swedish
id
1556577
date added to LUP
2010-03-08 15:55:19
date last changed
2010-03-08 15:55:19
@misc{1556577,
 abstract   = {Mot bakgrund av det tryck som skapats av den ökade globala ekonomin skrev OECD en rapport titulerad ''Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue'' som tillhandahåller en analys av vad som kallas skadlig skattekonkurrens (Harmful tax competition). I denna uppsats identifieras faktorer som karaktäriserar skatteparadis (tax havens) och rekommendationer ges som åtgärder inom detta området (huvudsakligen från OECD rapporter) avseende nationell lagstiftning (i detta fallet Sverige), skatteavtal och internationella samarbeten som länder må eftersträva för att motverka skadlig skattekonkurrens runtom i världen. OECD:s arbete berör tre områden: 1) identifiera och eliminera skadliga drag av s k preferential tax regimes i OECD:s medlemsländer 2) identifiera ''skatteparadis'' och få dessa att efterleva principerna om transparens och effektivt utbyte av information, och 3) engagera/uppmuntra andra icke-OECD medlemsländer att associera sig med detta arbete. Inledningsvis, år 2000, var det enligt OECD 40 s k skatteparadis, idagsläget är det enbart 3 kvar: Andorra, Lichtenstein och Monaco,. Onekligen har arbetet rört sig i rätt riktning, men alltjämnt kvarstår det ögonblicket då all skadlig skattekonkurrens, i detta fallet vad gäller skatteparadis, är ett minne blott. Dessutom har ett nytt internationellt organ skapats, de s k The Forum of Harmful Tax Practices, vars huvudsakliga uppgift består av att koordinera implementeringarna av OECD:s rekommendationer och riktlinjer (guidelines). Uppsatsen presenterar grundligt de huvudsakliga rekommendationerna, riktlinjerna som OECD arbetat fram (dess 3 rapporter) och hur Sverige, i sin tur, förhåller sig till dessa. Utöver detta redogörs för olika tillvägagångssätt för skatteundandragande (legal och illegal)&semic CFC-regler&semic skatteplanering via utländsk rättsfigur (truster, kapitalförsäkring osv.)&semic och internationell internprissättning. De två större globala rapporterna som skrivits inom ovan nämnda område, EU:s uppförandekod och OECD skattekonkurrens rapporter, uppvisar ett stort antal likheter. Båda eftersträvar målet att minska de skadliga effekterna av skattekonkurrens, och båda försöker genomföra detta på ett sätt som överensstämmer med respektive institutionella ramverk. Tillsammans är de starkt kompatibla och ömsesidigt förstärkande. Idagsläget finns ett antal organisationer, t.ex. G7, OECD, IMF, FATF, BCBS och FSF som genomför program i syfte att förstärka kraven/trycket gentemot skatteparadisen. Uppsatsen redogör för dessa organisationer, en del positivt inställda till OECD:s arbete och del negativt. En faktor som tillskrivs stor betydelse i arbetet att eliminera skadlig skattekonkurrens är huruvida OECD:s medlemsländer lyckas med uppgiften att ''städa rent'' framför sin egen dörr'' Nyligen genomförde Tyskland starka åtgärder gentemot de kvarvarande skatteparadisen, vilket, om det efterföljs av andra större OECD länder, skulle kunna få en signifikant positiv inverkan på utvecklingen framöver. En annan viktig faktor är hur pass väl OECD och icke-medlemsländer kommer bemöta asiatiska offshore centrum, t.ex. Hong Kong och Singapore&semic om detta bemötandet sker felaktigt kommer illegal skattekonkurrens helt förflytta sig från en plats till en annan. I denna uppsats har jag redogjort och analyserat för de svenska initiativ som har genomförts i syfte att bättre stämma överens med OECD:s rekommendationer och åtgärder. Det redogörs för vid flera tillfällen i uppsatsen att den svenska staten är mycket samarbetsvillig och stödjande av OECD:s arbete.},
 author    = {Butler, James},
 keyword   = {Skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Illojal Skattekonkurrens - OECD:s arbete gentemot skatteparadis},
 year     = {2009},
}