Advanced

Den extraterritoriella lagstiftningen - en tillräcklig och tillfredsställande lagstiftning vid barnsexturism?

Carlson, Christopher (2008)
Department of Law
Abstract
Det är en grundläggande uppgift för samhället att skydda barn mot alla former av sexuella kränkningar och övergrepp. Att förebygga och bekämpa dessa brott effektivt förutsätter ett väl utvecklat straffrättsligt skydd men också ett väl fungerande rättsväsende och aktörer som har förståelse för och god kunskap i frågor som rör sexualbrott mot barn. Kommersiell exploatering av barn är en grundläggande kränkning av barns rättigheter. Kommersiell exploatering av barn innebär gärningar som är förödmjukande, nedbrytande och medför ett hot mot barnets liv och hälsa och brukar delas in i fyra grupper: bordell- och prostitutionsverksamhet, framställning och distribution av barnpornografi, barnsexturism och handel med barn så kallad trafficking.... (More)
Det är en grundläggande uppgift för samhället att skydda barn mot alla former av sexuella kränkningar och övergrepp. Att förebygga och bekämpa dessa brott effektivt förutsätter ett väl utvecklat straffrättsligt skydd men också ett väl fungerande rättsväsende och aktörer som har förståelse för och god kunskap i frågor som rör sexualbrott mot barn. Kommersiell exploatering av barn är en grundläggande kränkning av barns rättigheter. Kommersiell exploatering av barn innebär gärningar som är förödmjukande, nedbrytande och medför ett hot mot barnets liv och hälsa och brukar delas in i fyra grupper: bordell- och prostitutionsverksamhet, framställning och distribution av barnpornografi, barnsexturism och handel med barn så kallad trafficking. Ibland inkluderas de s.k. barnäktenskapen som en form av barnsexhandel. Barnsexturism sker när en person reser från sitt land till ett annat land för att ha sex med barn mot någon form av ersättning. Barnsexturisterna kommer företrädesvis från de rika ekonomiskt utvecklade delarna av världen, såsom Västeuropa, Nordamerika, Australien och Japan, och reser till de fattiga länderna i Sydostasien, Afrika och Sydamerika. Den extraterritoriella lagstiftningen anger den svenska domstolens behörighet vid brott begångna utomlands och återfinns i 2 kap. 2 § BrB. Bestämmelsen tar sikte på vissa personkategorier och i andra stycket uppställs ett så kallat krav på dubbel straffbarhet. Vad rör sexualbrott mot barn finns sedan 2005 ett undantag från kravet på dubbel straffbarhet i bestämmelsens fjärde stycke. Denna uppsats syftar till att besvara frågan om den extraterritoriella lagstiftningen vid sexualbrott mot barn är tillräcklig och tillfredsställande, särskilt vid så kallad barnsexturism. Den extraterritoriella lagstiftningen vid barnsexturism och sexualbrott mot barn anses som tillräcklig så som den är uppbyggd och fungerar idag. I och med att kravet på det dubbla straffansvaret togs bort år 2005 har möjligheterna att lagföra svenskar som begått dessa brott utomlands ökat. Det finns nu ingen möjlighet för svenskar att helt lagligt sexuellt förgripa sig på barn i länder som ännu inte har inrättat regler och lagar mot sexuella övergrepp mot barn. Undersökningar visar att antalet svenskar som utnyttjar barn sexuellt utomlands har ökat de senaste åren. Antalet personer som lagförts eller dömts efter lagändringarna år 2005 har dock inte ökat i den takt som varit önskvärd. Detta anses till stor del bero på att rätts- och polisväsende inte har tillräckligt med resurser och tillräckligt bra medel till att exempelvis säkra bevisning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Carlson, Christopher
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Straffrätt
language
Swedish
id
1556662
date added to LUP
2010-03-08 15:55:20
date last changed
2010-03-08 15:55:20
@misc{1556662,
 abstract   = {Det är en grundläggande uppgift för samhället att skydda barn mot alla former av sexuella kränkningar och övergrepp. Att förebygga och bekämpa dessa brott effektivt förutsätter ett väl utvecklat straffrättsligt skydd men också ett väl fungerande rättsväsende och aktörer som har förståelse för och god kunskap i frågor som rör sexualbrott mot barn. Kommersiell exploatering av barn är en grundläggande kränkning av barns rättigheter. Kommersiell exploatering av barn innebär gärningar som är förödmjukande, nedbrytande och medför ett hot mot barnets liv och hälsa och brukar delas in i fyra grupper: bordell- och prostitutionsverksamhet, framställning och distribution av barnpornografi, barnsexturism och handel med barn så kallad trafficking. Ibland inkluderas de s.k. barnäktenskapen som en form av barnsexhandel. Barnsexturism sker när en person reser från sitt land till ett annat land för att ha sex med barn mot någon form av ersättning. Barnsexturisterna kommer företrädesvis från de rika ekonomiskt utvecklade delarna av världen, såsom Västeuropa, Nordamerika, Australien och Japan, och reser till de fattiga länderna i Sydostasien, Afrika och Sydamerika. Den extraterritoriella lagstiftningen anger den svenska domstolens behörighet vid brott begångna utomlands och återfinns i 2 kap. 2 § BrB. Bestämmelsen tar sikte på vissa personkategorier och i andra stycket uppställs ett så kallat krav på dubbel straffbarhet. Vad rör sexualbrott mot barn finns sedan 2005 ett undantag från kravet på dubbel straffbarhet i bestämmelsens fjärde stycke. Denna uppsats syftar till att besvara frågan om den extraterritoriella lagstiftningen vid sexualbrott mot barn är tillräcklig och tillfredsställande, särskilt vid så kallad barnsexturism. Den extraterritoriella lagstiftningen vid barnsexturism och sexualbrott mot barn anses som tillräcklig så som den är uppbyggd och fungerar idag. I och med att kravet på det dubbla straffansvaret togs bort år 2005 har möjligheterna att lagföra svenskar som begått dessa brott utomlands ökat. Det finns nu ingen möjlighet för svenskar att helt lagligt sexuellt förgripa sig på barn i länder som ännu inte har inrättat regler och lagar mot sexuella övergrepp mot barn. Undersökningar visar att antalet svenskar som utnyttjar barn sexuellt utomlands har ökat de senaste åren. Antalet personer som lagförts eller dömts efter lagändringarna år 2005 har dock inte ökat i den takt som varit önskvärd. Detta anses till stor del bero på att rätts- och polisväsende inte har tillräckligt med resurser och tillräckligt bra medel till att exempelvis säkra bevisning.},
 author    = {Carlson, Christopher},
 keyword   = {Straffrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den extraterritoriella lagstiftningen - en tillräcklig och tillfredsställande lagstiftning vid barnsexturism?},
 year     = {2008},
}