Advanced

Skälig häktningstid - Rättsdogmatisk undersökning och fallstudie

Cegrell, Isa (2008)
Department of Law
Abstract
Föreliggande uppsats studerar frågan hur länge en person lagligen kan hållas häktad utan åtal väcks och rättegång hålls. Uppsatsen är uppdelad i två delar. Den första delen är en deskriptiv studie som beskriver tillämpliga häktningsbestämmelser i RB och diskuterar frågan om det är möjligt att tala om skälig häktningstid enligt svensk rätt. Enligt svensk lagstiftning finns det nämligen ingen bestämmelse som reglerar tidsgränser för hur länge en person kan hållas häktad. Däremot finns det regler som fastställer att ett beslut om häktning ska omprövas av rätten var fjortonde dag. Rättssäkerheten anses vara tillgodosedd genom att häktningsbeslutet ska omprövas av rätten som har att bedöma om grund för häktning föreligger. Inte heller... (More)
Föreliggande uppsats studerar frågan hur länge en person lagligen kan hållas häktad utan åtal väcks och rättegång hålls. Uppsatsen är uppdelad i två delar. Den första delen är en deskriptiv studie som beskriver tillämpliga häktningsbestämmelser i RB och diskuterar frågan om det är möjligt att tala om skälig häktningstid enligt svensk rätt. Enligt svensk lagstiftning finns det nämligen ingen bestämmelse som reglerar tidsgränser för hur länge en person kan hållas häktad. Däremot finns det regler som fastställer att ett beslut om häktning ska omprövas av rätten var fjortonde dag. Rättssäkerheten anses vara tillgodosedd genom att häktningsbeslutet ska omprövas av rätten som har att bedöma om grund för häktning föreligger. Inte heller Europa-konventionen stadgar någon tidsgräns för hur länge en person får hållas häktad. Konventionen föreskriver dock att en rättegång ska hållas inom skälig tid för den som arresterats. Rättssäkerhetsmekanismen ligger således i själva skälighetsbedömningen. Uppsatsens andra del består i en fallstudie som syftar till att studera den praktiska tillämpningen av tvångsmedlet i Sverige och utreda huruvida personer sitter häktade under alltför lång tid innan åtal väcks och rättegång hålls. Studien bygger på empiriskt material bestående av omhäktnings-protokoll från Solna Tingsrätt. För att bedöma huruvida en omhäktning kan anses vara välgrundad eller inte har jag tillämpat en metod som JO redogjort för. Tyvärr tillstötte dock vissa problem redan vid insamlingen av det empiriska materialet vilket har inneburit att endast sex mål har inkluderats i studien. Det tunna materialet har, av naturliga skäl, medfört svårigheter att generalisera och dra slutsatser utifrån fallstudien. Uppsatsens mervärde ligger därför snarare i forskningsmetoden än i analysen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Cegrell, Isa
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Processrätt, Straffrätt
language
Swedish
id
1556720
date added to LUP
2010-03-08 15:55:20
date last changed
2010-03-08 15:55:20
@misc{1556720,
 abstract   = {Föreliggande uppsats studerar frågan hur länge en person lagligen kan hållas häktad utan åtal väcks och rättegång hålls. Uppsatsen är uppdelad i två delar. Den första delen är en deskriptiv studie som beskriver tillämpliga häktningsbestämmelser i RB och diskuterar frågan om det är möjligt att tala om skälig häktningstid enligt svensk rätt. Enligt svensk lagstiftning finns det nämligen ingen bestämmelse som reglerar tidsgränser för hur länge en person kan hållas häktad. Däremot finns det regler som fastställer att ett beslut om häktning ska omprövas av rätten var fjortonde dag. Rättssäkerheten anses vara tillgodosedd genom att häktningsbeslutet ska omprövas av rätten som har att bedöma om grund för häktning föreligger. Inte heller Europa-konventionen stadgar någon tidsgräns för hur länge en person får hållas häktad. Konventionen föreskriver dock att en rättegång ska hållas inom skälig tid för den som arresterats. Rättssäkerhetsmekanismen ligger således i själva skälighetsbedömningen. Uppsatsens andra del består i en fallstudie som syftar till att studera den praktiska tillämpningen av tvångsmedlet i Sverige och utreda huruvida personer sitter häktade under alltför lång tid innan åtal väcks och rättegång hålls. Studien bygger på empiriskt material bestående av omhäktnings-protokoll från Solna Tingsrätt. För att bedöma huruvida en omhäktning kan anses vara välgrundad eller inte har jag tillämpat en metod som JO redogjort för. Tyvärr tillstötte dock vissa problem redan vid insamlingen av det empiriska materialet vilket har inneburit att endast sex mål har inkluderats i studien. Det tunna materialet har, av naturliga skäl, medfört svårigheter att generalisera och dra slutsatser utifrån fallstudien. Uppsatsens mervärde ligger därför snarare i forskningsmetoden än i analysen.},
 author    = {Cegrell, Isa},
 keyword   = {Processrätt,Straffrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skälig häktningstid - Rättsdogmatisk undersökning och fallstudie},
 year     = {2008},
}