Advanced

Associationsrättsliga spörsmål kring lagerbolag

Drozdov, Alexei (2010)
Department of Law
Abstract
Det primära syftet med denna uppsats är att utreda vilken teoretisk och praktisk betydelse ABL:s regler om nybildning och kapitalskydd har vad gäller lagerbolag. Det sekundära syftet är att redogöra för och granska de praktiska lösningarna som används i lagerbolagsverksamheten. Det ska även utredas om det finns ett behov av särregleringar vad gäller lagerbolag. I uppsatsen analyseras Bolagsverkets, bildarbolagens och revisorernas roll i bildnings- och registreringsförfarandet samt i motverkande av oseriöst företagande och bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten. Lagerbolag är ett samlingsbegrepp för alla typer av bolag som köps färdigtbildade, dvs. aktiebolag, handels- och kommanditbolag, europabolag osv. Det absolut vanligaste är... (More)
Det primära syftet med denna uppsats är att utreda vilken teoretisk och praktisk betydelse ABL:s regler om nybildning och kapitalskydd har vad gäller lagerbolag. Det sekundära syftet är att redogöra för och granska de praktiska lösningarna som används i lagerbolagsverksamheten. Det ska även utredas om det finns ett behov av särregleringar vad gäller lagerbolag. I uppsatsen analyseras Bolagsverkets, bildarbolagens och revisorernas roll i bildnings- och registreringsförfarandet samt i motverkande av oseriöst företagande och bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten. Lagerbolag är ett samlingsbegrepp för alla typer av bolag som köps färdigtbildade, dvs. aktiebolag, handels- och kommanditbolag, europabolag osv. Det absolut vanligaste är emellertid att lagerbolag är ett aktiebolag. Idag köps lagerbolag i väldigt stor utsträckning av dem som önskar starta rörelse i aktiebolagsform och snabbt vill komma igång med sin verksamhet eller utöka den. Det som är typiskt för aktiebolag är reglerna om bolagets bundna förmögenhet. Det finns ett antal kritiska tidpunkter då reglerna om bolagsförmögenhet aktualiseras. Detta sker främst vid nybildningen av lagerbolag samt vid framtida avyttringar av lagerbolag till externa köpare. Grundregeln är att lagerbolaget bildas och överlåts med förmögenhet motsvarande aktiekapitalet. I dessa fall måste den externa aktieköparen erlägga en köpeskilling som motsvarar aktiekapitalet plus leverantörens pålägg. Den egendom som använts vid nybildning av lagerbolag återgår emellertid oftast till bildarbolaget, mot att lagerbolaget erhåller en fordran på bildarbolaget. Vid en framtida försäljning förekommer det att lagerbolag som bildats på det sistnämnda sättet överlåts utan intakt aktiekapital. Om aktiekapitalet inte hålls täckt uppstår en kapitalbrist. Idag fyller seriösa bolagsbildare en viktig samhällsfunktion som på ett påtagligt sätt gynnar näringslivet. Lagerbolagsbildare bygger upp sin verksamhet kring unika bildningskoncept. Dessa bildningskoncept är väldigt praktiska och effektiva och gör det möjligt att bilda långa serier av aktiebolag på en kort tid och med begränsade resurser. Dessvärre tolkas bestämmelserna i ABL av vissa bolagsbildare på ett felaktigt sätt. Många av de praktiska lösningarna som används av bolagsbildarna ligger i aktiebolagsrättens gråzon. Lagerbolagsverksamheten väcker därför många associationsrättsliga spörsmål. Det faktum att vissa lagerbolag tillhandahålls utan intakt aktiekapital tyder på att det kapitalskyddet som erbjuds av ABL inte är tillräckligt för lagerbolag. En utökning av kapitalskyddet för lagerbolag skulle drabba det seriösa näringslivet samtidigt som nyttan av ett utökat kapitalskydd skulle vara begränsad. Andra åtgärder som kan tillförsäkra ett tillräckligt borgenärsskydd och tillse fiskala intressen är därför att föredra. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Drozdov, Alexei
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Associationsrätt
language
Swedish
id
1556975
date added to LUP
2010-03-08 15:55:20
date last changed
2010-03-08 15:55:20
@misc{1556975,
 abstract   = {Det primära syftet med denna uppsats är att utreda vilken teoretisk och praktisk betydelse ABL:s regler om nybildning och kapitalskydd har vad gäller lagerbolag. Det sekundära syftet är att redogöra för och granska de praktiska lösningarna som används i lagerbolagsverksamheten. Det ska även utredas om det finns ett behov av särregleringar vad gäller lagerbolag. I uppsatsen analyseras Bolagsverkets, bildarbolagens och revisorernas roll i bildnings- och registreringsförfarandet samt i motverkande av oseriöst företagande och bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten. Lagerbolag är ett samlingsbegrepp för alla typer av bolag som köps färdigtbildade, dvs. aktiebolag, handels- och kommanditbolag, europabolag osv. Det absolut vanligaste är emellertid att lagerbolag är ett aktiebolag. Idag köps lagerbolag i väldigt stor utsträckning av dem som önskar starta rörelse i aktiebolagsform och snabbt vill komma igång med sin verksamhet eller utöka den. Det som är typiskt för aktiebolag är reglerna om bolagets bundna förmögenhet. Det finns ett antal kritiska tidpunkter då reglerna om bolagsförmögenhet aktualiseras. Detta sker främst vid nybildningen av lagerbolag samt vid framtida avyttringar av lagerbolag till externa köpare. Grundregeln är att lagerbolaget bildas och överlåts med förmögenhet motsvarande aktiekapitalet. I dessa fall måste den externa aktieköparen erlägga en köpeskilling som motsvarar aktiekapitalet plus leverantörens pålägg. Den egendom som använts vid nybildning av lagerbolag återgår emellertid oftast till bildarbolaget, mot att lagerbolaget erhåller en fordran på bildarbolaget. Vid en framtida försäljning förekommer det att lagerbolag som bildats på det sistnämnda sättet överlåts utan intakt aktiekapital. Om aktiekapitalet inte hålls täckt uppstår en kapitalbrist. Idag fyller seriösa bolagsbildare en viktig samhällsfunktion som på ett påtagligt sätt gynnar näringslivet. Lagerbolagsbildare bygger upp sin verksamhet kring unika bildningskoncept. Dessa bildningskoncept är väldigt praktiska och effektiva och gör det möjligt att bilda långa serier av aktiebolag på en kort tid och med begränsade resurser. Dessvärre tolkas bestämmelserna i ABL av vissa bolagsbildare på ett felaktigt sätt. Många av de praktiska lösningarna som används av bolagsbildarna ligger i aktiebolagsrättens gråzon. Lagerbolagsverksamheten väcker därför många associationsrättsliga spörsmål. Det faktum att vissa lagerbolag tillhandahålls utan intakt aktiekapital tyder på att det kapitalskyddet som erbjuds av ABL inte är tillräckligt för lagerbolag. En utökning av kapitalskyddet för lagerbolag skulle drabba det seriösa näringslivet samtidigt som nyttan av ett utökat kapitalskydd skulle vara begränsad. Andra åtgärder som kan tillförsäkra ett tillräckligt borgenärsskydd och tillse fiskala intressen är därför att föredra.},
 author    = {Drozdov, Alexei},
 keyword   = {Associationsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Associationsrättsliga spörsmål kring lagerbolag},
 year     = {2010},
}