Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Barnets rätt att komma till tals vid tvist om vårdnad enligt 6 kap. 5§ föräldrabalken

Eneroth, Elisabeth (2003)
Department of Law
Abstract
Vid tvist om vårdnad enligt 6 kap. 5 § FB skall rätten förordna att vårdnaden skall vara gemensam eller anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna. Det är enbart föräldrarna som är parter i målet, men föräldrabalken medger dock rätt för barnet att i olika hänseenden komma till tals. Sålunda skall enligt 6 kap. 2 b § FB, rätten vid avgörande av fråga om vårdnad ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad. Vidare kan rätten enligt 6 kap. 19 § tredje stycket FB uppdra åt socialnämnden att företa en vårdnadsutredning. Vårdnadsutredaren skall, om det inte är olämpligt, klarlägga barnets inställning och redovisa den för rätten. Slutligen har rätten enligt 6 kap. 19 § femte stycket FB en möjlighet att höra barnet inför... (More)
Vid tvist om vårdnad enligt 6 kap. 5 § FB skall rätten förordna att vårdnaden skall vara gemensam eller anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna. Det är enbart föräldrarna som är parter i målet, men föräldrabalken medger dock rätt för barnet att i olika hänseenden komma till tals. Sålunda skall enligt 6 kap. 2 b § FB, rätten vid avgörande av fråga om vårdnad ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad. Vidare kan rätten enligt 6 kap. 19 § tredje stycket FB uppdra åt socialnämnden att företa en vårdnadsutredning. Vårdnadsutredaren skall, om det inte är olämpligt, klarlägga barnets inställning och redovisa den för rätten. Slutligen har rätten enligt 6 kap. 19 § femte stycket FB en möjlighet att höra barnet inför rätten. Syftet med framställningen är att söka utröna om de nyss nämnda reglerna verkligen garanterar barnet rätten att komma till tals, eller om denna rätt bör tillförsäkras genom förändringar i gällande rätt, att barnet ges talerätt eller att barnet ges rätt till ett särskilt ombud. Vid en genomgång av gällande rätt samt de statliga förslag som under årens lopp lagts fram avseende att barnet ges talerätt respektive att barnet ges rätt till ett särskilt ombud, kan följande slutsatser dras. Enligt nuvarande ordning är barnets rätt att komma till tals inte garanterad, då utformningen av lagstiftningen inrymmer en brist på rättssäkerhet. Enligt min mening kan denna brist endast läkas genom vissa förändringar i gällande rätt. Sålunda bör det vid tvist om vårdnad alltid företas en mindre eller större vårdnadsutredning. Barnsamtal i någon form skall alltid ingå. Socialstyrelsen bör utforma bindande minimiföreskrifter för hur utredning och barnsamtal skall tillgå. Vårdnadsutredningen skall ges ny utformning och innehåll så att den blir ett effektivt redskap för barnet i vårdnadsprocessen samt ett gott underlag för rättens bedömning i vårdnadsfrågan. Barnets rätt att komma till tals skall garanteras samtidigt som barnet skyddas från ett aktivt deltagande i konflikten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eneroth, Elisabeth
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Familjerätt, Processrätt
language
Swedish
id
1557184
date added to LUP
2010-03-08 15:55:20
date last changed
2010-03-08 15:55:20
@misc{1557184,
 abstract   = {Vid tvist om vårdnad enligt 6 kap. 5 § FB skall rätten förordna att vårdnaden skall vara gemensam eller anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna. Det är enbart föräldrarna som är parter i målet, men föräldrabalken medger dock rätt för barnet att i olika hänseenden komma till tals. Sålunda skall enligt 6 kap. 2 b § FB, rätten vid avgörande av fråga om vårdnad ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad. Vidare kan rätten enligt 6 kap. 19 § tredje stycket FB uppdra åt socialnämnden att företa en vårdnadsutredning. Vårdnadsutredaren skall, om det inte är olämpligt, klarlägga barnets inställning och redovisa den för rätten. Slutligen har rätten enligt 6 kap. 19 § femte stycket FB en möjlighet att höra barnet inför rätten. Syftet med framställningen är att söka utröna om de nyss nämnda reglerna verkligen garanterar barnet rätten att komma till tals, eller om denna rätt bör tillförsäkras genom förändringar i gällande rätt, att barnet ges talerätt eller att barnet ges rätt till ett särskilt ombud. Vid en genomgång av gällande rätt samt de statliga förslag som under årens lopp lagts fram avseende att barnet ges talerätt respektive att barnet ges rätt till ett särskilt ombud, kan följande slutsatser dras. Enligt nuvarande ordning är barnets rätt att komma till tals inte garanterad, då utformningen av lagstiftningen inrymmer en brist på rättssäkerhet. Enligt min mening kan denna brist endast läkas genom vissa förändringar i gällande rätt. Sålunda bör det vid tvist om vårdnad alltid företas en mindre eller större vårdnadsutredning. Barnsamtal i någon form skall alltid ingå. Socialstyrelsen bör utforma bindande minimiföreskrifter för hur utredning och barnsamtal skall tillgå. Vårdnadsutredningen skall ges ny utformning och innehåll så att den blir ett effektivt redskap för barnet i vårdnadsprocessen samt ett gott underlag för rättens bedömning i vårdnadsfrågan. Barnets rätt att komma till tals skall garanteras samtidigt som barnet skyddas från ett aktivt deltagande i konflikten.},
 author    = {Eneroth, Elisabeth},
 keyword   = {Familjerätt,Processrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Barnets rätt att komma till tals vid tvist om vårdnad enligt 6 kap. 5§ föräldrabalken},
 year     = {2003},
}