Advanced

Försäkringsbolagens kontraheringsplikt gentemot konsumenter - En studie av gällande rätt och framtida lag

Englund, Eva (2000)
Department of Law
Abstract
Uppsatsen behandlar försäkringsbolagens kontraheringsplikt enligt konsumentförsäkringslagen. Innebörden av bestämmelsen är att konsumenter har rätt till försäkring. Skyldighet för bolag att ingå avtal, gäller beträffande försäkring som normalt tillhandahålles allmänheten, såvida inte särskilda skäl mot beviljande föreligger. För att uppnå syftet att skydda försäkringstagare, i det socialt betydelsefulla och ekonomiskt viktiga försäkringsförhållandet, finns dels rätten till avtal och dels regler som ytterligare skall tillse skyddets upprätthållande. Rätt till förnyelse av försäkring och möjlighet att föra talan vid domstol mot avslagsbeslut, är två bestämmelser som sammanhänger med kontraheringsplikten. Arbetet att förnya försäkringsrätten... (More)
Uppsatsen behandlar försäkringsbolagens kontraheringsplikt enligt konsumentförsäkringslagen. Innebörden av bestämmelsen är att konsumenter har rätt till försäkring. Skyldighet för bolag att ingå avtal, gäller beträffande försäkring som normalt tillhandahålles allmänheten, såvida inte särskilda skäl mot beviljande föreligger. För att uppnå syftet att skydda försäkringstagare, i det socialt betydelsefulla och ekonomiskt viktiga försäkringsförhållandet, finns dels rätten till avtal och dels regler som ytterligare skall tillse skyddets upprätthållande. Rätt till förnyelse av försäkring och möjlighet att föra talan vid domstol mot avslagsbeslut, är två bestämmelser som sammanhänger med kontraheringsplikten. Arbetet att förnya försäkringsrätten pågår. För närvarande finns ett förslag till en ny försäkringsavtalslag. Förslaget innebär att hela försäkringsavtalsrätten regleras i en lag. De nya bestämmelserna påverkar kontraheringsplikten, genom att en utvidgning av konsumentförsäkringsbegreppet föreslås. Vid utformningen av den nya rätten har dessutom större hänsyn tagits till internationell påverkan, främst från EU. Genom att försäkringstagare anses ha mindre behov av skydd nu, än då konsumentförsäkringslagen utformades, har det föreslagits att de skäl som krävs för avslag på ansökan om försäkring, skall sänkas. Det skulle räcka för försäkringsbolag att visa saklig grund att neka avtal, för att möjliggöra avslag. Förslaget att sänka avslagsgrunden har emellertid mött kritik och den slutgiltiga formuleringen har inte fastslagits. Svensk försäkringsavtalsrätt påverkas av internationellt inflytande. Bestämmelserna på försäkringsområdet, såsom de var innan konsumentförsäkringslagen, utvecklades i samarbete med övriga nordiska länder. I gällande norsk och dansk försäkringsrätt finns ingen kontraheringsplikt. Sverige är genom EU-medlemskapet skyldigt att anpassa nationell lag till gemenskapsrättens regler. Det har inte utretts i vilken omfattning Romfördragets regel om icke diskriminering p g a nationalitet och bestämmelsen om fritt tillhandahållande av tjänster, kan inverka på svenska försäkringsavtalsbestämmelser. Bristen på utredning gäller både EG-rättens förhållande till gällande försäkringsrätt och dess inverkan på framtida lag. Kontraheringsplikt är ovanligt i svensk rätt, som annars präglas av avtalsfrihet. De ekonomiska konsekvenserna, av tvånget att bevilja försäkringsavtal, är små. Fördyrande effekter slås ut på försäkringstagarkollektivet. En försäkringstagare som kan erhålla försäkring med stöd av rätten till avtal, gynnas ekonomiskt. I praktiken avslår försäkringsbolag sällan en ansökan om försäkring. När det görs, hänvisas ofta till en inskränkning i avtalsplikten, vilken innebär att avtal som normalt inte tillhandahålles allmänheten, är frivilligt. Trots att kontraheringsplikten i mycket liten mån kan föranleda fördyrningar, upplevs avtalsrätten inte som besvärande av försäkringsgivare. Den anses tvärtom vara förståelig med hänsyn till konsumenters skyddsbehov. Värdet av rätten till avtal ifrågasätts emellertid. Försäkringsbolag tillämpar individuell premiesättning och kostnaden att försäkra blir stor vid en hög risk. I en ny försäkringsavtalslag anses beviljandetvånget, beträffande försäkringar som ingår i nuvarande konsumentförsäkringsbegrepp, kunna göras fortsatt beroende av om försäkringsgivare kan visa särskilda skäl mot avtal. Om konsumentförsäkringsbegreppet utvidgas, i enlighet med det senaste lagförslaget, anses det tillräckligt att försäkringsbolag visar saklig grund för att neka avtal. Beträffande påverkan av internationell konkurrens, upplever försäkringsbolagen inte att någon befintlig sådan förekommer, i besvärande omfattning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Englund, Eva
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Försäkringsrätt
language
Swedish
id
1557196
date added to LUP
2010-03-08 15:55:20
date last changed
2010-03-08 15:55:20
@misc{1557196,
 abstract   = {Uppsatsen behandlar försäkringsbolagens kontraheringsplikt enligt konsumentförsäkringslagen. Innebörden av bestämmelsen är att konsumenter har rätt till försäkring. Skyldighet för bolag att ingå avtal, gäller beträffande försäkring som normalt tillhandahålles allmänheten, såvida inte särskilda skäl mot beviljande föreligger. För att uppnå syftet att skydda försäkringstagare, i det socialt betydelsefulla och ekonomiskt viktiga försäkringsförhållandet, finns dels rätten till avtal och dels regler som ytterligare skall tillse skyddets upprätthållande. Rätt till förnyelse av försäkring och möjlighet att föra talan vid domstol mot avslagsbeslut, är två bestämmelser som sammanhänger med kontraheringsplikten. Arbetet att förnya försäkringsrätten pågår. För närvarande finns ett förslag till en ny försäkringsavtalslag. Förslaget innebär att hela försäkringsavtalsrätten regleras i en lag. De nya bestämmelserna påverkar kontraheringsplikten, genom att en utvidgning av konsumentförsäkringsbegreppet föreslås. Vid utformningen av den nya rätten har dessutom större hänsyn tagits till internationell påverkan, främst från EU. Genom att försäkringstagare anses ha mindre behov av skydd nu, än då konsumentförsäkringslagen utformades, har det föreslagits att de skäl som krävs för avslag på ansökan om försäkring, skall sänkas. Det skulle räcka för försäkringsbolag att visa saklig grund att neka avtal, för att möjliggöra avslag. Förslaget att sänka avslagsgrunden har emellertid mött kritik och den slutgiltiga formuleringen har inte fastslagits. Svensk försäkringsavtalsrätt påverkas av internationellt inflytande. Bestämmelserna på försäkringsområdet, såsom de var innan konsumentförsäkringslagen, utvecklades i samarbete med övriga nordiska länder. I gällande norsk och dansk försäkringsrätt finns ingen kontraheringsplikt. Sverige är genom EU-medlemskapet skyldigt att anpassa nationell lag till gemenskapsrättens regler. Det har inte utretts i vilken omfattning Romfördragets regel om icke diskriminering p g a nationalitet och bestämmelsen om fritt tillhandahållande av tjänster, kan inverka på svenska försäkringsavtalsbestämmelser. Bristen på utredning gäller både EG-rättens förhållande till gällande försäkringsrätt och dess inverkan på framtida lag. Kontraheringsplikt är ovanligt i svensk rätt, som annars präglas av avtalsfrihet. De ekonomiska konsekvenserna, av tvånget att bevilja försäkringsavtal, är små. Fördyrande effekter slås ut på försäkringstagarkollektivet. En försäkringstagare som kan erhålla försäkring med stöd av rätten till avtal, gynnas ekonomiskt. I praktiken avslår försäkringsbolag sällan en ansökan om försäkring. När det görs, hänvisas ofta till en inskränkning i avtalsplikten, vilken innebär att avtal som normalt inte tillhandahålles allmänheten, är frivilligt. Trots att kontraheringsplikten i mycket liten mån kan föranleda fördyrningar, upplevs avtalsrätten inte som besvärande av försäkringsgivare. Den anses tvärtom vara förståelig med hänsyn till konsumenters skyddsbehov. Värdet av rätten till avtal ifrågasätts emellertid. Försäkringsbolag tillämpar individuell premiesättning och kostnaden att försäkra blir stor vid en hög risk. I en ny försäkringsavtalslag anses beviljandetvånget, beträffande försäkringar som ingår i nuvarande konsumentförsäkringsbegrepp, kunna göras fortsatt beroende av om försäkringsgivare kan visa särskilda skäl mot avtal. Om konsumentförsäkringsbegreppet utvidgas, i enlighet med det senaste lagförslaget, anses det tillräckligt att försäkringsbolag visar saklig grund för att neka avtal. Beträffande påverkan av internationell konkurrens, upplever försäkringsbolagen inte att någon befintlig sådan förekommer, i besvärande omfattning.},
 author    = {Englund, Eva},
 keyword   = {Försäkringsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Försäkringsbolagens kontraheringsplikt gentemot konsumenter - En studie av gällande rätt och framtida lag},
 year     = {2000},
}