Advanced

Processuella klausuler i kommersiella avtal

Eriksson, Joel (2009)
Department of Law
Abstract
Ämnet för examensarbetet är processuella klausuler i kommersiella avtal. Den grundläggande frågeställningen som utreds är i vilken utsträckning processuella klausuler kan anses godtagbara i förhållande till svensk civilprocess. Begreppet svensk civilprocess omfattar i arbetet dispositiva förfaranden enligt RB såväl som förfaranden enligt LSF, även om fokus ligger på förfaranden enligt RB. En ytterligare utgångspunkt är att de processuella avtalen ingås mellan någorlunda jämnstarka kommersiella parter. Den generella och bakomliggande motsättningen på området är krocken mellan partsautonomin och den fria avtalsrätten å ena sidan och den indispositiva processrätten och förfarandegarantier å den andra. När det gäller processuella avtal finns... (More)
Ämnet för examensarbetet är processuella klausuler i kommersiella avtal. Den grundläggande frågeställningen som utreds är i vilken utsträckning processuella klausuler kan anses godtagbara i förhållande till svensk civilprocess. Begreppet svensk civilprocess omfattar i arbetet dispositiva förfaranden enligt RB såväl som förfaranden enligt LSF, även om fokus ligger på förfaranden enligt RB. En ytterligare utgångspunkt är att de processuella avtalen ingås mellan någorlunda jämnstarka kommersiella parter. Den generella och bakomliggande motsättningen på området är krocken mellan partsautonomin och den fria avtalsrätten å ena sidan och den indispositiva processrätten och förfarandegarantier å den andra. När det gäller processuella avtal finns det en motsättning mellan den dispositiva civilrätten och den indispositiva processrätten. Vad händer när två kommersiella parter sluter avtal som kommer in på processrättens område och får processuella effekter? Traditionellt sett är processuella avtal enligt svensk rätt inte giltiga utan uttryckliga lagundantag. Frågan är däremot långt ifrån klar och det finns ett flertal outredda aspekter kring processuella överenskommelser. Detta arbete identifierar en del problemområden och analyserar de rättsliga konsekvenserna av olika typer av processuella klausuler. Arbetet inleds med en genomgång av gällande rätt på området (kap 2). Här utreds lagförarbeten, lag och den praxis som på ett uttalat och mer generellt plan tar ställning till processuella avtal. Lagutredningen omfattar EKMR, RB samt LSF. Därefter följer en analys av de olika huvudtyper av processuella avtal som förekommer i svenska kommersiella avtal (kap 3). Processuella avtal kan principiellt vara av tre typer: totala, temporära eller partiella. Samtliga tre typer analyseras och kommenteras. I det följande kapitlet (kap 4) görs en praktisk klausulanalys där ett processuellt avtal plockas isär, analyseras och omformuleras för att nå högre funktionalitet i förhållande till svensk rätt. Syftet med detta avsnitt av arbetet är att visa på de mer praktiska problem som rör processuella överenskommelser. För att sammanfatta de juridiska rösterna som uttalat sig om processuella avtal görs därefter en genomgång av såväl lagändringar, statliga utredningar samt doktrin på området (kap 5). Målet med genomgången är att försöka identifiera möjliga framtida förändringar i svensk rätt gällande processuella överenskommelser. I arbetets sista avsnitt (kap 6) görs slutligen en sammanfattande analys. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksson, Joel
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Processrätt
language
Swedish
id
1557295
date added to LUP
2010-03-08 15:55:20
date last changed
2010-03-08 15:55:20
@misc{1557295,
 abstract   = {Ämnet för examensarbetet är processuella klausuler i kommersiella avtal. Den grundläggande frågeställningen som utreds är i vilken utsträckning processuella klausuler kan anses godtagbara i förhållande till svensk civilprocess. Begreppet svensk civilprocess omfattar i arbetet dispositiva förfaranden enligt RB såväl som förfaranden enligt LSF, även om fokus ligger på förfaranden enligt RB. En ytterligare utgångspunkt är att de processuella avtalen ingås mellan någorlunda jämnstarka kommersiella parter. Den generella och bakomliggande motsättningen på området är krocken mellan partsautonomin och den fria avtalsrätten å ena sidan och den indispositiva processrätten och förfarandegarantier å den andra. När det gäller processuella avtal finns det en motsättning mellan den dispositiva civilrätten och den indispositiva processrätten. Vad händer när två kommersiella parter sluter avtal som kommer in på processrättens område och får processuella effekter? Traditionellt sett är processuella avtal enligt svensk rätt inte giltiga utan uttryckliga lagundantag. Frågan är däremot långt ifrån klar och det finns ett flertal outredda aspekter kring processuella överenskommelser. Detta arbete identifierar en del problemområden och analyserar de rättsliga konsekvenserna av olika typer av processuella klausuler. Arbetet inleds med en genomgång av gällande rätt på området (kap 2). Här utreds lagförarbeten, lag och den praxis som på ett uttalat och mer generellt plan tar ställning till processuella avtal. Lagutredningen omfattar EKMR, RB samt LSF. Därefter följer en analys av de olika huvudtyper av processuella avtal som förekommer i svenska kommersiella avtal (kap 3). Processuella avtal kan principiellt vara av tre typer: totala, temporära eller partiella. Samtliga tre typer analyseras och kommenteras. I det följande kapitlet (kap 4) görs en praktisk klausulanalys där ett processuellt avtal plockas isär, analyseras och omformuleras för att nå högre funktionalitet i förhållande till svensk rätt. Syftet med detta avsnitt av arbetet är att visa på de mer praktiska problem som rör processuella överenskommelser. För att sammanfatta de juridiska rösterna som uttalat sig om processuella avtal görs därefter en genomgång av såväl lagändringar, statliga utredningar samt doktrin på området (kap 5). Målet med genomgången är att försöka identifiera möjliga framtida förändringar i svensk rätt gällande processuella överenskommelser. I arbetets sista avsnitt (kap 6) görs slutligen en sammanfattande analys.},
 author    = {Eriksson, Joel},
 keyword   = {Processrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Processuella klausuler i kommersiella avtal},
 year     = {2009},
}