Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Växelvis boende - med barnets bästa som utgångspunkt

Eriksson, Katarina (2004)
Department of Law
Abstract
När två människor separerar är starka känslor ofta inblandade. Har dessa personer även barn kan konflikter lätt uppstå angående vårdnad, boende och umgänge. Barnets bästa ligger idag som en röd tråd genom alla vårdnads-, boende- och umgängesbestämmelser. Barnet skall ha rätt till båda sina föräldrar även efter en skilsmässa eller separation. Detta kan bland annat möjliggöras genom att föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet. I Sverige har denna vårdnadsform idag blivit den vanligaste. Överenskommelser mellan föräldrar förespråkas av både domstol och socialtjänst. De föräldrar som vänder sig till domstol är de som har de mest komplicerade konflikterna eller de som har klart skilda uppfattningar om vad som är bäst för barnet. Dessa... (More)
När två människor separerar är starka känslor ofta inblandade. Har dessa personer även barn kan konflikter lätt uppstå angående vårdnad, boende och umgänge. Barnets bästa ligger idag som en röd tråd genom alla vårdnads-, boende- och umgängesbestämmelser. Barnet skall ha rätt till båda sina föräldrar även efter en skilsmässa eller separation. Detta kan bland annat möjliggöras genom att föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet. I Sverige har denna vårdnadsform idag blivit den vanligaste. Överenskommelser mellan föräldrar förespråkas av både domstol och socialtjänst. De föräldrar som vänder sig till domstol är de som har de mest komplicerade konflikterna eller de som har klart skilda uppfattningar om vad som är bäst för barnet. Dessa föräldrar är ofta de som inte med socialtjänstens hjälp har kommit fram till en för barnet lyckad lösning. Det är dock förhållandevis få ärenden som går till huvudförhandling i domstol, de flesta föräldrar kommer överens dessförinnan. Om målet går till huvudförhandling kan domstolen döma till gemensam vårdnad mot en förälders vilja, om det är till barnets bästa. Detta kan leda till problem i själva utövandet av vårdnaden, då svårigheter kan uppstå när personer tvingas till samarbete. En viktig fråga som föräldrar kan vara oeniga om är var barnet efter en skilsmässa eller separation skall bo. Domstolen kan därför besluta om även detta. Den kan besluta att barnet skall bo hos bara den ena föräldern eller hos båda föräldrarna växelvis. Rätten kan, även i fråga om boendet, bestämma att barnet skall bo växelvis mot en förälders vilja, under förutsättning att det är vad som är bäst för barnet. Växelvis boende kan vara ett bra sätt för båda föräldrarna att vara delaktiga i sitt barns liv. Det krävs dock att vissa förutsättningar skall vara uppfyllda för att ett sådant boende skall vara möjligt. Bland annat är det betydelsefullt att föräldrarna respekterar varandra och kan kommunicera med varandra, men även att barnet själv vill bo hos båda föräldrarna. Föräldrar som inte kan samarbeta och då inte heller komma överens i vissa frågor som rör barnet har rätt att få hjälp hos socialtjänsten. Genom samarbetssamtal kan föräldrarna komma fram till överenskommelser rörande barnet och även skriva avtal som reglerar vårdnaden, boende eller umgänget. Detta avtal skall, för att vara giltigt, vara skriftligt och godkännas av socialnämnden. Ett godkännande skall lämnas endast om avtalet reglerar det som är bäst för barnet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksson, Katarina
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Familjerätt
language
Swedish
id
1557307
date added to LUP
2010-03-08 15:55:20
date last changed
2010-03-08 15:55:20
@misc{1557307,
 abstract   = {När två människor separerar är starka känslor ofta inblandade. Har dessa personer även barn kan konflikter lätt uppstå angående vårdnad, boende och umgänge. Barnets bästa ligger idag som en röd tråd genom alla vårdnads-, boende- och umgängesbestämmelser. Barnet skall ha rätt till båda sina föräldrar även efter en skilsmässa eller separation. Detta kan bland annat möjliggöras genom att föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet. I Sverige har denna vårdnadsform idag blivit den vanligaste. Överenskommelser mellan föräldrar förespråkas av både domstol och socialtjänst. De föräldrar som vänder sig till domstol är de som har de mest komplicerade konflikterna eller de som har klart skilda uppfattningar om vad som är bäst för barnet. Dessa föräldrar är ofta de som inte med socialtjänstens hjälp har kommit fram till en för barnet lyckad lösning. Det är dock förhållandevis få ärenden som går till huvudförhandling i domstol, de flesta föräldrar kommer överens dessförinnan. Om målet går till huvudförhandling kan domstolen döma till gemensam vårdnad mot en förälders vilja, om det är till barnets bästa. Detta kan leda till problem i själva utövandet av vårdnaden, då svårigheter kan uppstå när personer tvingas till samarbete. En viktig fråga som föräldrar kan vara oeniga om är var barnet efter en skilsmässa eller separation skall bo. Domstolen kan därför besluta om även detta. Den kan besluta att barnet skall bo hos bara den ena föräldern eller hos båda föräldrarna växelvis. Rätten kan, även i fråga om boendet, bestämma att barnet skall bo växelvis mot en förälders vilja, under förutsättning att det är vad som är bäst för barnet. Växelvis boende kan vara ett bra sätt för båda föräldrarna att vara delaktiga i sitt barns liv. Det krävs dock att vissa förutsättningar skall vara uppfyllda för att ett sådant boende skall vara möjligt. Bland annat är det betydelsefullt att föräldrarna respekterar varandra och kan kommunicera med varandra, men även att barnet själv vill bo hos båda föräldrarna. Föräldrar som inte kan samarbeta och då inte heller komma överens i vissa frågor som rör barnet har rätt att få hjälp hos socialtjänsten. Genom samarbetssamtal kan föräldrarna komma fram till överenskommelser rörande barnet och även skriva avtal som reglerar vårdnaden, boende eller umgänget. Detta avtal skall, för att vara giltigt, vara skriftligt och godkännas av socialnämnden. Ett godkännande skall lämnas endast om avtalet reglerar det som är bäst för barnet.},
 author    = {Eriksson, Katarina},
 keyword   = {Familjerätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Växelvis boende - med barnets bästa som utgångspunkt},
 year     = {2004},
}