Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Transporter till och från miljöfarlig verksamhet. Är det möjligt att ställa villkor för transporter?

Eriksson, Malin (2003)
Department of Law
Abstract
Transportsektorn är en bidragande orsak till de miljöproblem som finns i dagen samhälle. Brukandet av transporter ökar snabb i takt med samhällets utveckling. Syftet med uppsatsen är att klargöra huruvida det är möjligt att ställa villkor för transporter som körs till och från tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet. Slutsatserna har fattats efter en analys av den gällande lagtexten som gäller på området, förarbeten och en genomgång av praxis. Transporter till och från tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet skall ses som en del av den tillståndspliktiga verksamheten och hänsyn skall tas till transporterna vid tillståndsprövningen. Miljödomstolarna har valt att se transporterna som följdföretag enligt 16 kap. 7 § MB och därmed omfattas... (More)
Transportsektorn är en bidragande orsak till de miljöproblem som finns i dagen samhälle. Brukandet av transporter ökar snabb i takt med samhällets utveckling. Syftet med uppsatsen är att klargöra huruvida det är möjligt att ställa villkor för transporter som körs till och från tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet. Slutsatserna har fattats efter en analys av den gällande lagtexten som gäller på området, förarbeten och en genomgång av praxis. Transporter till och från tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet skall ses som en del av den tillståndspliktiga verksamheten och hänsyn skall tas till transporterna vid tillståndsprövningen. Miljödomstolarna har valt att se transporterna som följdföretag enligt 16 kap. 7 § MB och därmed omfattas endast de transporter som vid en rimlig avgränsning har ett omedelbart samband verksamheten. För att villkor skall kunna ställas för transporterna krävs att verksamhetsutövaren har faktisk och rättslig möjlighet att råda över transporterna. Villkoren som ställs för transporter skall vara entydiga, klara och det måste vara möjligt att kontrollera om villkoren efterlevs av verksamhetsutövaren. När det gäller de interna transporterna har miljödomstolarna varit eniga om att dessa skall ses som en del av den miljöfarliga verksamheten och att det är möjligt att ställa slutliga villkor för hur dessa skall utföras. När det gäller de externa transporterna har miljödomstolarna valt att kräva ytterligare utredning i frågan enligt 22 kap. 27 § MB. Slutliga villkor ställs för externa transporter omfattar endast att verksamhetsutövaren skall upprätta en miljöplan för hur transporterna skall utföras och rättsläget är enligt min bedömning fortfarande oklart. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksson, Malin
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Miljörätt
language
Swedish
id
1557316
date added to LUP
2010-03-08 15:55:20
date last changed
2010-03-08 15:55:20
@misc{1557316,
 abstract   = {Transportsektorn är en bidragande orsak till de miljöproblem som finns i dagen samhälle. Brukandet av transporter ökar snabb i takt med samhällets utveckling. Syftet med uppsatsen är att klargöra huruvida det är möjligt att ställa villkor för transporter som körs till och från tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet. Slutsatserna har fattats efter en analys av den gällande lagtexten som gäller på området, förarbeten och en genomgång av praxis. Transporter till och från tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet skall ses som en del av den tillståndspliktiga verksamheten och hänsyn skall tas till transporterna vid tillståndsprövningen. Miljödomstolarna har valt att se transporterna som följdföretag enligt 16 kap. 7 § MB och därmed omfattas endast de transporter som vid en rimlig avgränsning har ett omedelbart samband verksamheten. För att villkor skall kunna ställas för transporterna krävs att verksamhetsutövaren har faktisk och rättslig möjlighet att råda över transporterna. Villkoren som ställs för transporter skall vara entydiga, klara och det måste vara möjligt att kontrollera om villkoren efterlevs av verksamhetsutövaren. När det gäller de interna transporterna har miljödomstolarna varit eniga om att dessa skall ses som en del av den miljöfarliga verksamheten och att det är möjligt att ställa slutliga villkor för hur dessa skall utföras. När det gäller de externa transporterna har miljödomstolarna valt att kräva ytterligare utredning i frågan enligt 22 kap. 27 § MB. Slutliga villkor ställs för externa transporter omfattar endast att verksamhetsutövaren skall upprätta en miljöplan för hur transporterna skall utföras och rättsläget är enligt min bedömning fortfarande oklart.},
 author    = {Eriksson, Malin},
 keyword   = {Miljörätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Transporter till och från miljöfarlig verksamhet. Är det möjligt att ställa villkor för transporter?},
 year     = {2003},
}