Advanced

Förslag på informations- och dokumentationsplikt vid närståendetransaktioner

Fagerhäll, Jonas (2006)
Department of Law
Abstract
Dokumentation av internprissättning har uppmärksammats allt mer sedan OECD utgav sina riktlinjer för internprissättning 1995. Ett av dessa riktlinjers kapitel behandlar just informations- och dokumentationsplikt vid interntransaktioner. Inspirerat av detta kapitel, och andra staters tidigare införda dokumentationsregelverk, lämnade Skatteverket under 2003 en rapport i vilken ett svenskt införande av regler om information och dokumentation vid gränsöverskridande interntransaktioner föreslogs. I februari 2006 lämnades en lagrådsremiss baserad på detta förslag om än innehållande vissa förändringar. Dessutom har kommissionen lagt ett förslag på en uppförandekod vars antagande skulle medföra möjlighet till ett EU-gemensamt dokumentationskrav.... (More)
Dokumentation av internprissättning har uppmärksammats allt mer sedan OECD utgav sina riktlinjer för internprissättning 1995. Ett av dessa riktlinjers kapitel behandlar just informations- och dokumentationsplikt vid interntransaktioner. Inspirerat av detta kapitel, och andra staters tidigare införda dokumentationsregelverk, lämnade Skatteverket under 2003 en rapport i vilken ett svenskt införande av regler om information och dokumentation vid gränsöverskridande interntransaktioner föreslogs. I februari 2006 lämnades en lagrådsremiss baserad på detta förslag om än innehållande vissa förändringar. Dessutom har kommissionen lagt ett förslag på en uppförandekod vars antagande skulle medföra möjlighet till ett EU-gemensamt dokumentationskrav. Förevarande uppsats utgår främst från Skatteverkets förslag och OECDs riktlinjer. Jämförelser görs mellan dessa två skrifter och skillnaderna dem emellan belyses. Lämpligheten i ett genomförande av Skatteverkets förslag granskas därefter utifrån dels ett svenskt perspektiv och dels ett gemenskapsrättsligt. Ur den svenska aspekten riktas särskilt kritik mot det föreslagna bruket av verkställighetsföreskrifter, när infallsvinkeln istället blir EG-rättslig uppställs frågetecken kring förslagets förenlighet med etableringsfriheten. I uppsatsen behandlas även kommissionens uppförandekod samt den svenska lagrådsremissen. Innehållet i dessa beskrivs och de punkter på vilka avvikelse från Skatteverkets förslag eller OECDs riktlinjer föreligger lyfts fram. Slutligen görs en bedömning huruvida de skillnader som finns medför att den kritik som riktats mot Skatteverkets förslag även kan riktas mot lagrådsremissen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fagerhäll, Jonas
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skatterätt
language
Swedish
id
1557391
date added to LUP
2010-03-08 15:55:21
date last changed
2010-03-08 15:55:21
@misc{1557391,
 abstract   = {Dokumentation av internprissättning har uppmärksammats allt mer sedan OECD utgav sina riktlinjer för internprissättning 1995. Ett av dessa riktlinjers kapitel behandlar just informations- och dokumentationsplikt vid interntransaktioner. Inspirerat av detta kapitel, och andra staters tidigare införda dokumentationsregelverk, lämnade Skatteverket under 2003 en rapport i vilken ett svenskt införande av regler om information och dokumentation vid gränsöverskridande interntransaktioner föreslogs. I februari 2006 lämnades en lagrådsremiss baserad på detta förslag om än innehållande vissa förändringar. Dessutom har kommissionen lagt ett förslag på en uppförandekod vars antagande skulle medföra möjlighet till ett EU-gemensamt dokumentationskrav. Förevarande uppsats utgår främst från Skatteverkets förslag och OECDs riktlinjer. Jämförelser görs mellan dessa två skrifter och skillnaderna dem emellan belyses. Lämpligheten i ett genomförande av Skatteverkets förslag granskas därefter utifrån dels ett svenskt perspektiv och dels ett gemenskapsrättsligt. Ur den svenska aspekten riktas särskilt kritik mot det föreslagna bruket av verkställighetsföreskrifter, när infallsvinkeln istället blir EG-rättslig uppställs frågetecken kring förslagets förenlighet med etableringsfriheten. I uppsatsen behandlas även kommissionens uppförandekod samt den svenska lagrådsremissen. Innehållet i dessa beskrivs och de punkter på vilka avvikelse från Skatteverkets förslag eller OECDs riktlinjer föreligger lyfts fram. Slutligen görs en bedömning huruvida de skillnader som finns medför att den kritik som riktats mot Skatteverkets förslag även kan riktas mot lagrådsremissen.},
 author    = {Fagerhäll, Jonas},
 keyword   = {Skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förslag på informations- och dokumentationsplikt vid närståendetransaktioner},
 year     = {2006},
}