Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Konstruktionen av den gemensamma bankmarknaden - En utredning om tillämpningnen av det Ömsesidiga Erkännandet.

Feltwall, Lina (2001)
Department of Law
Abstract
En stor del av den EG-rättsliga regleringen berör den inre marknaden och de sk. fyra friheterna&semic fri handel med varor och tjänster samt fri rörlighet för personer och kapital. Den inre marknadens funktion bygger på en total liberalisering av friheterna, vilket från början innebar att man sökte avreglera samtliga handelshinder mellan medlemsstaterna. För ändamålet sökte man inledningsvis att totalkoordinera de nationella lagstiftningarna på aktuella områden, men på grund av alltför stora skillnader i de nationella rättssystemen kunde man inte nå en homogen och stabil reglering. Regleringsproblemet blev under 1970-talet en bromskloss för hela det europeiska samarbetet. 1979 avgjorde EG-domstolen det berömda sk. Cassis-målet och... (More)
En stor del av den EG-rättsliga regleringen berör den inre marknaden och de sk. fyra friheterna&semic fri handel med varor och tjänster samt fri rörlighet för personer och kapital. Den inre marknadens funktion bygger på en total liberalisering av friheterna, vilket från början innebar att man sökte avreglera samtliga handelshinder mellan medlemsstaterna. För ändamålet sökte man inledningsvis att totalkoordinera de nationella lagstiftningarna på aktuella områden, men på grund av alltför stora skillnader i de nationella rättssystemen kunde man inte nå en homogen och stabil reglering. Regleringsproblemet blev under 1970-talet en bromskloss för hela det europeiska samarbetet. 1979 avgjorde EG-domstolen det berömda sk. Cassis-målet och presenterade begreppet och principen om det Ömsesidiga Erkännandet. Kortfattat menade EG-domstolen att medlemsstaterna ömsesidigt skulle erkänna varandras regler om kontroll och godkännande. Principen kom sen att användas som den fortsatta regleringsmetoden inom gemenskapen. Med kunskap om principen kunde man presentera en ny regleringsteknik som bestod av en miniharmonisering och ett ömsesidigt erkännande. Introduceringen av principen inom den EG-rättsliga regleringen medförde att det sk. Andra Banksamordningsdirektivet kunde antas. Direktivet ger den juridiska och tekniska grund på vilken den gemensamma bankmarknaden är konstruerad. Konstruktionen av den gemensamma bankmarknaden är en komplettering till målet om en fulländad inre marknad. En gemensam bankmarknad medförde att den inre marknaden även omfattade det finansiella området. Direktivet anger principer som ger samtliga banker och andra kreditinstitut möjligheten att etablera en filial eller erbjuda en finansiell tjänst i en annan medlemsstat utan att först genomgå processer eller vidta administrativa åtgärder i den staten. Det här möjliggörs genom det sk. Hemlandssystemet som i allt väsentligt bygger på principen om ett ömsesidigt erkännande. Genom att medlemsstaterna erkänner varandras tillstånd och kontroller, kan banker och andra kreditinstitut bedriva en gränsöverskridande verksamhet. All vidare reglering av det finansiella området bygger på aktuellt system och således återfinns tillämpningen av det ömsesidiga erkännandet som en röd tråd genom hela rättsutvecklingen kring den gemensamma bankmarknaden. På det viset är konstruktionen av den gemensamma bankmarkanden och hela det finansiella området beroende av principens goda funktion, vilken kan vara vansklig att säkerställa med beaktande av principens abstrakta inslag. Principen förutsätter ett nära samarbete och ett verkligt förtroende mellan medlemsstaterna, dvs. element som inte fullt ut kan regleras. Med tanke på att det finansiella systemet måste kunna garantera ett säkert betalningssystem och en effektiv riksfördelning är principens funktion av fundamental betydelse. Konstruktionen bör vara tillräckligt säker för att kunna ligga till grund för en stabil banksektor och en gemensam bankmarknad som ska hantera kapitalrörelser och dagens ekonomiska och monetära samarbete. Huruvida regleringstekniken med principen om ömsesidigt erkännande ger nödvändigt stöd kan med säkerhet inte förutspås. Utan kunskap om framtiden kan dock konstateras att tillämpningen av det ömsesidiga erkännandet har lett resultat på det finansiella området som skulle ha varit omöjliga utan principen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Feltwall, Lina
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Bankrätt, EG-rätt
language
Swedish
id
1557455
date added to LUP
2010-03-08 15:55:21
date last changed
2010-03-08 15:55:21
@misc{1557455,
 abstract   = {En stor del av den EG-rättsliga regleringen berör den inre marknaden och de sk. fyra friheterna&semic fri handel med varor och tjänster samt fri rörlighet för personer och kapital. Den inre marknadens funktion bygger på en total liberalisering av friheterna, vilket från början innebar att man sökte avreglera samtliga handelshinder mellan medlemsstaterna. För ändamålet sökte man inledningsvis att totalkoordinera de nationella lagstiftningarna på aktuella områden, men på grund av alltför stora skillnader i de nationella rättssystemen kunde man inte nå en homogen och stabil reglering. Regleringsproblemet blev under 1970-talet en bromskloss för hela det europeiska samarbetet. 1979 avgjorde EG-domstolen det berömda sk. Cassis-målet och presenterade begreppet och principen om det Ömsesidiga Erkännandet. Kortfattat menade EG-domstolen att medlemsstaterna ömsesidigt skulle erkänna varandras regler om kontroll och godkännande. Principen kom sen att användas som den fortsatta regleringsmetoden inom gemenskapen. Med kunskap om principen kunde man presentera en ny regleringsteknik som bestod av en miniharmonisering och ett ömsesidigt erkännande. Introduceringen av principen inom den EG-rättsliga regleringen medförde att det sk. Andra Banksamordningsdirektivet kunde antas. Direktivet ger den juridiska och tekniska grund på vilken den gemensamma bankmarknaden är konstruerad. Konstruktionen av den gemensamma bankmarknaden är en komplettering till målet om en fulländad inre marknad. En gemensam bankmarknad medförde att den inre marknaden även omfattade det finansiella området. Direktivet anger principer som ger samtliga banker och andra kreditinstitut möjligheten att etablera en filial eller erbjuda en finansiell tjänst i en annan medlemsstat utan att först genomgå processer eller vidta administrativa åtgärder i den staten. Det här möjliggörs genom det sk. Hemlandssystemet som i allt väsentligt bygger på principen om ett ömsesidigt erkännande. Genom att medlemsstaterna erkänner varandras tillstånd och kontroller, kan banker och andra kreditinstitut bedriva en gränsöverskridande verksamhet. All vidare reglering av det finansiella området bygger på aktuellt system och således återfinns tillämpningen av det ömsesidiga erkännandet som en röd tråd genom hela rättsutvecklingen kring den gemensamma bankmarknaden. På det viset är konstruktionen av den gemensamma bankmarkanden och hela det finansiella området beroende av principens goda funktion, vilken kan vara vansklig att säkerställa med beaktande av principens abstrakta inslag. Principen förutsätter ett nära samarbete och ett verkligt förtroende mellan medlemsstaterna, dvs. element som inte fullt ut kan regleras. Med tanke på att det finansiella systemet måste kunna garantera ett säkert betalningssystem och en effektiv riksfördelning är principens funktion av fundamental betydelse. Konstruktionen bör vara tillräckligt säker för att kunna ligga till grund för en stabil banksektor och en gemensam bankmarknad som ska hantera kapitalrörelser och dagens ekonomiska och monetära samarbete. Huruvida regleringstekniken med principen om ömsesidigt erkännande ger nödvändigt stöd kan med säkerhet inte förutspås. Utan kunskap om framtiden kan dock konstateras att tillämpningen av det ömsesidiga erkännandet har lett resultat på det finansiella området som skulle ha varit omöjliga utan principen.},
 author    = {Feltwall, Lina},
 keyword   = {Bankrätt,EG-rätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Konstruktionen av den gemensamma bankmarknaden - En utredning om tillämpningnen av det Ömsesidiga Erkännandet.},
 year     = {2001},
}