Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En analys av effektiviteten av den svenska regleringen av människohandel för sexuella ändamål

Grosskopf, Maria (2008)
Department of Law
Abstract
Människohandel är en högaktuell fråga i dagens samhälle och mycket tyder på att det är ett växande problem i världen. Den utgör ofta del i internationell, organiserad brottslighet, där kvinnor rekryteras från fattiga länder för att tvingas in i prostitution. Risken för människohandlare att bli upptäckta är relativt låg och straffen som utdöms är förhållandevis korta i relation till annan organiserad brottslighet. En del internationella instrument för att bekämpa människohandel har vuxit fram under de senaste åren. I Sverige kriminaliserades människohandel år 2002. Sedan dess har det varit relativt få åtal och lagförda fall av människohandel med hänsyn till brottets utbreddhet. Det tycks finnas ett flertal anledningar till detta&semic... (More)
Människohandel är en högaktuell fråga i dagens samhälle och mycket tyder på att det är ett växande problem i världen. Den utgör ofta del i internationell, organiserad brottslighet, där kvinnor rekryteras från fattiga länder för att tvingas in i prostitution. Risken för människohandlare att bli upptäckta är relativt låg och straffen som utdöms är förhållandevis korta i relation till annan organiserad brottslighet. En del internationella instrument för att bekämpa människohandel har vuxit fram under de senaste åren. I Sverige kriminaliserades människohandel år 2002. Sedan dess har det varit relativt få åtal och lagförda fall av människohandel med hänsyn till brottets utbreddhet. Det tycks finnas ett flertal anledningar till detta&semic exempelvis paragrafens utformning, då rekvisiten är både många och svåra att uppfylla. Praxis på området är begränsad, vilket ger bristande vägledning för rättstillämpningen. Ytterligare ett problem som uppstår är bevissvårigheter i målen. Detta orsakas delvis av resursbrister inom polisväsendet vilket leder till bristfälliga utredningar. Offren är i flera fall rädda för repressalier från människohandlarna om de vittnar och utan deras vittnesmål är det mycket svårt att uppnå en fällande dom. Vidare är kunskaps- och utbildningsnivån om människohandel och offrens levnadsvillkor relativt låg inom rättsväsendet. Stort fokus läggs på offrets frivillighet att prostituera sig, vilket i många fall inte är en relevant fråga då offren ofta blivit vilseledda angående omständigheterna kring prostitutionen. Slutligen kan det konstateras att straffmätningen inte skiljer sig nämnvärt mellan människohandel och koppleri. För att förbättra situationen tycks det finnas ett antal åtgärder som skulle kunna vidtas. En utredning har precis offentliggjorts, där det framförs förslag på hur lagen skulle kunna effektiviseras genom olika förändringar. Kommittén bakom utredningen föreslår bl.a. att det så kallade kontrollrekvisitet Kontrollrekvisitet innebär att människohandlaren måste ha kontroll över offret lyfts ut från lagen och att kravet på otillbörligt medel utvidgas. De föreslår också att lagen utvidgas till att omfatta indirekt- och likgiltighets uppsåt, utöver direkt uppsåt. Om dessa uppsåtsformer omfattas kommer personer som varit likgiltiga till om deras handlande har lett till att kvinnor blivit utsatta för människohandel också att kunna straffas. Andra åtgärder som föreslås är att beviskraven ses över, att åtgärder vidtas för att öka kompetensnivån inom rättsväsendet, samt att sakkunniga och expertvittnen anlitas i större utsträckning. Det föreslås även att straffmätningen ses över och att det utreds vad som kan göras för att garantera offrens säkerhet på ett tillfredställande sätt om de väljer att medverka i rättegången. Människohandel är ett komplicerat område, som förstör många människors liv. Det är därför oerhört viktigt att med kraft reagera för att bekämpa brottet. Detta måste göras med enad, internationell front, då ett enstaka land inte kan vinna kampen mot internationellt väletablerad organiserad brottslighet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Grosskopf, Maria
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Straffrätt
language
Swedish
id
1557834
date added to LUP
2010-03-08 15:55:21
date last changed
2010-03-08 15:55:21
@misc{1557834,
 abstract   = {{Människohandel är en högaktuell fråga i dagens samhälle och mycket tyder på att det är ett växande problem i världen. Den utgör ofta del i internationell, organiserad brottslighet, där kvinnor rekryteras från fattiga länder för att tvingas in i prostitution. Risken för människohandlare att bli upptäckta är relativt låg och straffen som utdöms är förhållandevis korta i relation till annan organiserad brottslighet. En del internationella instrument för att bekämpa människohandel har vuxit fram under de senaste åren. I Sverige kriminaliserades människohandel år 2002. Sedan dess har det varit relativt få åtal och lagförda fall av människohandel med hänsyn till brottets utbreddhet. Det tycks finnas ett flertal anledningar till detta&semic exempelvis paragrafens utformning, då rekvisiten är både många och svåra att uppfylla. Praxis på området är begränsad, vilket ger bristande vägledning för rättstillämpningen. Ytterligare ett problem som uppstår är bevissvårigheter i målen. Detta orsakas delvis av resursbrister inom polisväsendet vilket leder till bristfälliga utredningar. Offren är i flera fall rädda för repressalier från människohandlarna om de vittnar och utan deras vittnesmål är det mycket svårt att uppnå en fällande dom. Vidare är kunskaps- och utbildningsnivån om människohandel och offrens levnadsvillkor relativt låg inom rättsväsendet. Stort fokus läggs på offrets frivillighet att prostituera sig, vilket i många fall inte är en relevant fråga då offren ofta blivit vilseledda angående omständigheterna kring prostitutionen. Slutligen kan det konstateras att straffmätningen inte skiljer sig nämnvärt mellan människohandel och koppleri. För att förbättra situationen tycks det finnas ett antal åtgärder som skulle kunna vidtas. En utredning har precis offentliggjorts, där det framförs förslag på hur lagen skulle kunna effektiviseras genom olika förändringar. Kommittén bakom utredningen föreslår bl.a. att det så kallade kontrollrekvisitet Kontrollrekvisitet innebär att människohandlaren måste ha kontroll över offret lyfts ut från lagen och att kravet på otillbörligt medel utvidgas. De föreslår också att lagen utvidgas till att omfatta indirekt- och likgiltighets uppsåt, utöver direkt uppsåt. Om dessa uppsåtsformer omfattas kommer personer som varit likgiltiga till om deras handlande har lett till att kvinnor blivit utsatta för människohandel också att kunna straffas. Andra åtgärder som föreslås är att beviskraven ses över, att åtgärder vidtas för att öka kompetensnivån inom rättsväsendet, samt att sakkunniga och expertvittnen anlitas i större utsträckning. Det föreslås även att straffmätningen ses över och att det utreds vad som kan göras för att garantera offrens säkerhet på ett tillfredställande sätt om de väljer att medverka i rättegången. Människohandel är ett komplicerat område, som förstör många människors liv. Det är därför oerhört viktigt att med kraft reagera för att bekämpa brottet. Detta måste göras med enad, internationell front, då ett enstaka land inte kan vinna kampen mot internationellt väletablerad organiserad brottslighet.}},
 author    = {{Grosskopf, Maria}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{En analys av effektiviteten av den svenska regleringen av människohandel för sexuella ändamål}},
 year     = {{2008}},
}