Advanced

Kommissionsbeslut om ålägganden - en studie av artikel 7 (1) i förordning 1/2003

Gödri-Mártis, Réka Éva (2004)
Department of Law
Abstract
Förordning 1/2003 som trädde i kraft den 1 maj 2004 innebär en övergång från ett system med centraliserat godkännande och förhandsanmälan till ett system med ett direkt tillämpligt undantag: avtal som uppfyller villkoren i artikel 81 (3) har numera rättsverkan utan ingripande från kommissionen eller någon annan myndighet. Avskaffandet av systemet med förhandsgodkännande medförde ett ökat behov av en effektiv efterhandskontroll. Kommissionen har för den skull getts en rad nya beslutsbefogenheter. Enligt artikel 7 (1) i förordning 1/2003 får kommissionen, när den konstaterat en överträdelse av artiklarna 81 eller 82 i fördraget, genom beslut antingen ålägga de berörda företagen att upphöra med överträdelsen eller konstatera att överträdelse... (More)
Förordning 1/2003 som trädde i kraft den 1 maj 2004 innebär en övergång från ett system med centraliserat godkännande och förhandsanmälan till ett system med ett direkt tillämpligt undantag: avtal som uppfyller villkoren i artikel 81 (3) har numera rättsverkan utan ingripande från kommissionen eller någon annan myndighet. Avskaffandet av systemet med förhandsgodkännande medförde ett ökat behov av en effektiv efterhandskontroll. Kommissionen har för den skull getts en rad nya beslutsbefogenheter. Enligt artikel 7 (1) i förordning 1/2003 får kommissionen, när den konstaterat en överträdelse av artiklarna 81 eller 82 i fördraget, genom beslut antingen ålägga de berörda företagen att upphöra med överträdelsen eller konstatera att överträdelse tidigare förelegat. Kommissionen har enligt bestämmelsen även behörighet att besluta om strukturella åtgärder när detta behövs för att effektivt bringa en överträdelse att upphöra. Beteendemässiga åtgärder är enligt artikel 7 (1) i förordning 1/2003 sådana åtgärder som hänför sig till företagets agerande. Kommissionen har befogenhet att meddela ett förbud för företag att fortsätta tillämpa ett avtal eller ett förfarande som står i strid med Romfördragets konkurrensregler. Även beslut som avser en överträdelse som redan upphört kan komma till användning under speciella omständigheter. En tredje sorts beteendemässig åtgärd är att ålägga företag att vidta positiva åtgärder, t ex att vidta rättelse eller att företa vissa lagstridigt underlåtna verksamheter eller prestationer. I artikel 7 (1) andra meningen i förordning 1/2003 ges kommissionen befogenhet att ålägga de berörda företagen att vidta strukturella åtgärder som är proportionerliga mot överträdelsen samt nödvändiga för att effektivt bringa överträdelsen att upphöra. Artikeln har karaktär av en undantagsregel, avsedd att tillämpas enbart när de etablerade metoderna inte kan bedömas vara tillräckliga. De möjligheter till strukturella ingripanden som stadgas i artikel 7 (1) i förordning 1/2003 förutsätter att någon av förbudsreglerna i artikel 81 eller 82 i Romfördraget har överträtts. Ingripande med stöd av någon av de två förbudsreglerna i Romfördraget samt artikel 7 (1) i förordning 1/2003 torde förekomma främst i fall där överträdelse av artikel 81 eller 82 involverar strukturförändringar och övergång av äganderätter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gödri-Mártis, Réka Éva
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Konkurrensrätt, EG-rätt
language
Swedish
id
1558000
date added to LUP
2010-03-08 15:55:21
date last changed
2010-03-08 15:55:21
@misc{1558000,
 abstract   = {Förordning 1/2003 som trädde i kraft den 1 maj 2004 innebär en övergång från ett system med centraliserat godkännande och förhandsanmälan till ett system med ett direkt tillämpligt undantag: avtal som uppfyller villkoren i artikel 81 (3) har numera rättsverkan utan ingripande från kommissionen eller någon annan myndighet. Avskaffandet av systemet med förhandsgodkännande medförde ett ökat behov av en effektiv efterhandskontroll. Kommissionen har för den skull getts en rad nya beslutsbefogenheter. Enligt artikel 7 (1) i förordning 1/2003 får kommissionen, när den konstaterat en överträdelse av artiklarna 81 eller 82 i fördraget, genom beslut antingen ålägga de berörda företagen att upphöra med överträdelsen eller konstatera att överträdelse tidigare förelegat. Kommissionen har enligt bestämmelsen även behörighet att besluta om strukturella åtgärder när detta behövs för att effektivt bringa en överträdelse att upphöra. Beteendemässiga åtgärder är enligt artikel 7 (1) i förordning 1/2003 sådana åtgärder som hänför sig till företagets agerande. Kommissionen har befogenhet att meddela ett förbud för företag att fortsätta tillämpa ett avtal eller ett förfarande som står i strid med Romfördragets konkurrensregler. Även beslut som avser en överträdelse som redan upphört kan komma till användning under speciella omständigheter. En tredje sorts beteendemässig åtgärd är att ålägga företag att vidta positiva åtgärder, t ex att vidta rättelse eller att företa vissa lagstridigt underlåtna verksamheter eller prestationer. I artikel 7 (1) andra meningen i förordning 1/2003 ges kommissionen befogenhet att ålägga de berörda företagen att vidta strukturella åtgärder som är proportionerliga mot överträdelsen samt nödvändiga för att effektivt bringa överträdelsen att upphöra. Artikeln har karaktär av en undantagsregel, avsedd att tillämpas enbart när de etablerade metoderna inte kan bedömas vara tillräckliga. De möjligheter till strukturella ingripanden som stadgas i artikel 7 (1) i förordning 1/2003 förutsätter att någon av förbudsreglerna i artikel 81 eller 82 i Romfördraget har överträtts. Ingripande med stöd av någon av de två förbudsreglerna i Romfördraget samt artikel 7 (1) i förordning 1/2003 torde förekomma främst i fall där överträdelse av artikel 81 eller 82 involverar strukturförändringar och övergång av äganderätter.},
 author    = {Gödri-Mártis, Réka Éva},
 keyword   = {Konkurrensrätt,EG-rätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kommissionsbeslut om ålägganden - en studie av artikel 7 (1) i förordning 1/2003},
 year     = {2004},
}