Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Europeiska arresteringsordern - från utlämning till överlämnande

Herlin, Susanna (2004)
Department of Law
Abstract
Mitt syfte med denna uppsats har varit att beskriva och analysera de förändringar som rambeslutet om en europeisk arresteringsorder har inneburit i förhållande till traditionellt utlämningssamarbete. För den enskilde innebär ett beslut om utlämning eller överlämnande ett starkt begränsande av den personliga friheten och det kan jämställas med ett straffrättsligt förfarande. Det är därför av yttersta vikt att förfarandet uppfyller rättssäkerhetens krav. Fokus för mitt arbete har legat på hur förändringarna genom rambeslutet har påverkat individens rättsäkerhet. Jag har framförallt intresserat mig för avskaffandet av kravet på dubbel straffbarhet och införandet av principen om ömsesidigt erkännande. Utlämningsinstitutet har en viktig... (More)
Mitt syfte med denna uppsats har varit att beskriva och analysera de förändringar som rambeslutet om en europeisk arresteringsorder har inneburit i förhållande till traditionellt utlämningssamarbete. För den enskilde innebär ett beslut om utlämning eller överlämnande ett starkt begränsande av den personliga friheten och det kan jämställas med ett straffrättsligt förfarande. Det är därför av yttersta vikt att förfarandet uppfyller rättssäkerhetens krav. Fokus för mitt arbete har legat på hur förändringarna genom rambeslutet har påverkat individens rättsäkerhet. Jag har framförallt intresserat mig för avskaffandet av kravet på dubbel straffbarhet och införandet av principen om ömsesidigt erkännande. Utlämningsinstitutet har en viktig funktion i det internationella samarbetet på det straffrättsliga området eftersom det möjliggör lagföring och verkställighet av straff för eftersökta personer. Inom Europa har samarbetet i stor utsträckning styrts av den europeiska utlämningskonventionen från 1957. I konventionen ges uttryck för ett antal principer varav en del är avsedda att skydda den enskilde i processen. Inom ramen för det straffrättsliga samarbetet inom EU har två konventioner utarbetats som förenklat och effektiviserat utlämningssamarbetet mellan medlemsstaterna, men samarbetet har fortfarande haft karaktären av traditionellt utlämningsförfarande. Rambeslutet om en europeisk arresteringsorder innebär däremot att formerna för samarbetet förändras i grunden. I det nya systemet är det inte längre fråga om utlämning i traditionell mening utan istället används termen överlämnande. Tanken är att medlemsstaterna utan att företa någon materiell prövning skall godta och verkställa varandras rättsliga avgöranden i enlighet med principen om ömsesidigt erkännande. I enlighet med denna princip avskaffas generellt kravet på dubbel straffbarhet. Medlemsstaterna kan välja att behålla kravet utom i de fall det aktuella brottet omfattas av den s.k. listan där 32 brottstyper finns uppräknade. Det nya systemet brister enligt min uppfattning i flera avseenden vad gäller tillvaratagandet av individens rättsäkerhet. Principen om ömsesidigt erkännande bygger på en föreställning om ett EU där harmonisering och rättlikhet föreligger i långt större utsträckning än vad som motsvaras i verkligheten.. Så länge det inte finns ett ömsesidigt förtroende är det enligt min uppfattning svårt att grunda ett samarbete på principen om ömsesidigt erkännande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Herlin, Susanna
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Straffrätt
language
Swedish
id
1558269
date added to LUP
2010-03-08 15:55:22
date last changed
2010-03-08 15:55:22
@misc{1558269,
 abstract   = {{Mitt syfte med denna uppsats har varit att beskriva och analysera de förändringar som rambeslutet om en europeisk arresteringsorder har inneburit i förhållande till traditionellt utlämningssamarbete. För den enskilde innebär ett beslut om utlämning eller överlämnande ett starkt begränsande av den personliga friheten och det kan jämställas med ett straffrättsligt förfarande. Det är därför av yttersta vikt att förfarandet uppfyller rättssäkerhetens krav. Fokus för mitt arbete har legat på hur förändringarna genom rambeslutet har påverkat individens rättsäkerhet. Jag har framförallt intresserat mig för avskaffandet av kravet på dubbel straffbarhet och införandet av principen om ömsesidigt erkännande. Utlämningsinstitutet har en viktig funktion i det internationella samarbetet på det straffrättsliga området eftersom det möjliggör lagföring och verkställighet av straff för eftersökta personer. Inom Europa har samarbetet i stor utsträckning styrts av den europeiska utlämningskonventionen från 1957. I konventionen ges uttryck för ett antal principer varav en del är avsedda att skydda den enskilde i processen. Inom ramen för det straffrättsliga samarbetet inom EU har två konventioner utarbetats som förenklat och effektiviserat utlämningssamarbetet mellan medlemsstaterna, men samarbetet har fortfarande haft karaktären av traditionellt utlämningsförfarande. Rambeslutet om en europeisk arresteringsorder innebär däremot att formerna för samarbetet förändras i grunden. I det nya systemet är det inte längre fråga om utlämning i traditionell mening utan istället används termen överlämnande. Tanken är att medlemsstaterna utan att företa någon materiell prövning skall godta och verkställa varandras rättsliga avgöranden i enlighet med principen om ömsesidigt erkännande. I enlighet med denna princip avskaffas generellt kravet på dubbel straffbarhet. Medlemsstaterna kan välja att behålla kravet utom i de fall det aktuella brottet omfattas av den s.k. listan där 32 brottstyper finns uppräknade. Det nya systemet brister enligt min uppfattning i flera avseenden vad gäller tillvaratagandet av individens rättsäkerhet. Principen om ömsesidigt erkännande bygger på en föreställning om ett EU där harmonisering och rättlikhet föreligger i långt större utsträckning än vad som motsvaras i verkligheten.. Så länge det inte finns ett ömsesidigt förtroende är det enligt min uppfattning svårt att grunda ett samarbete på principen om ömsesidigt erkännande.}},
 author    = {{Herlin, Susanna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Europeiska arresteringsordern - från utlämning till överlämnande}},
 year     = {{2004}},
}