Advanced

Upphovsrätten i en digital Youtube-värld Teknik förändrar mer än politik, mest förändrar människan

Håkansson, Jenny (2008)
Department of Law
Abstract
För många av dagens mediekonsumenter är det lika självklart att ta del av rörliga bilder på en datorskärm, med möjlighet till interaktivitet, som att göra det med hjälp av TV-apparaten. Konvergensen mellan Internet, mobilen och televisionen blir allt tydligare. Youtube är en interaktiv videosajt som fått ett stort genomslag hos världens Internetanvändare och därför orsakat oro hos främst etablerade TV-företag. Utvecklingen går mot att Internet snabbt håller på att bli ett bildmedium snarare än ett textmedium, vilket sätter sina spår. Youtubes plattform gör det enkelt för användarna, både att lägga upp egenproducerade videoklipp, och att överföra klipp från TV och film. En stor del av sajtens popularitet har sin förklaring i att den... (More)
För många av dagens mediekonsumenter är det lika självklart att ta del av rörliga bilder på en datorskärm, med möjlighet till interaktivitet, som att göra det med hjälp av TV-apparaten. Konvergensen mellan Internet, mobilen och televisionen blir allt tydligare. Youtube är en interaktiv videosajt som fått ett stort genomslag hos världens Internetanvändare och därför orsakat oro hos främst etablerade TV-företag. Utvecklingen går mot att Internet snabbt håller på att bli ett bildmedium snarare än ett textmedium, vilket sätter sina spår. Youtubes plattform gör det enkelt för användarna, både att lägga upp egenproducerade videoklipp, och att överföra klipp från TV och film. En stor del av sajtens popularitet har sin förklaring i att den fungerar som en aldrig sinande källa till gratis och lättillgängligt upphovsrättsligt skyddat material. Det enda som behövs är en dator och tillgång till Internet. Youtubes videoarkiv är en blandning av tillåtet och otillåtet material och intrång sker både i ekonomisk och ideell rätt. Intrång sker lätt i ideell rätt när skyddat material från skilda håll blandas i användarnas egna videoklipp. Den ekonomiska rätten innebär en rätt för upphovsmannen eller rättighetshavaren att framställa exemplar av verket och att göra det tillgängligt för allmänheten. Upphovsrättens ideella sida har till syfte dels att upphovsmannen alltid erkänns som sådan, dels att han eller hon inte skall behöva tåla att verket utnyttjas på ett sätt som kränker hans eller hennes anseende. ''Gratisrevolutionen'' som präglar dagens mediemarknad innebär att filmer, TV-serier och musik laddas ned gratis på Internet. Dagens mediekonsumenter, framförallt de yngre, vill att det skall vara gratis att konsumera media och att de själva skall ha möjlighet att välja tidpunkt för konsumtionen. Samtidigt skall någon stå för medieinnehållet som är dyrt att producera. En central fråga sedan Internet blev en kommersiell företeelse under 1990-talet är hur eller om man skall ta betalt för material på nätet? Internettjänster finansieras med reklammedel och trenden är att de betaltjänster som förekommer försvinner. Den springande punkten är hur man försvarar intellektuell äganderätt i en cyberrymd där allt är gratis. Upphovsrätten har till uppgift att tillförsäkra upphovsmän och rättighetshavare vissa rättigheter. Bland annat har man rätt till kompensation då någon utnyttjar ens verk. Genom Internet och interaktiva sajter som exempelvis Youtube, förskjuts makten från traditionella medieföretag till användarna och medborgarna. Utvecklingen kommer till uttryck i form av videosajter, bloggar och olika communities. Den tekniska utvecklingen tar inte hänsyn till rådande lagstiftning. Därför måste lagstiftningen antingen göras teknikneutral, eller förändras i takt med teknikutvecklingen. Den utbredda digitaliseringen av medieinnehåll, i förening med elektronisk överföring och tillgången till datorbaserad interaktivitet, är upphovsrättens främsta utmaning. En av utmaningarna är möjligheterna att kontrollera vilka utnyttjanden som sker av verk och andra prestationer. Tekniken möjliggör nya beteenden hos mediekonsumenterna som knappast kan förändras genom lagstiftning. Samtidigt återstår frågan hur de som producerar medieinnehållet skall få betalt för sitt arbete? Lösningen ligger troligen i en kombination av lagstiftning, tekniska lösningar och nya affärsmodeller för medieföretagen. Svensk lagstiftning har anpassats till den rådande utvecklingen, bl.a. genom implementering av direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället, det s.k. infosoc-direktivet, vilket skedde år 2005. Prop. 2004/05:110. I augusti år 2006 tillsatte regeringen en utredning om upphovsrätten på Internet. Hovrättslagman Cecilia Renfors utsågs till utredare och i september år 2007 presenterades utredningens förslag i departementspromemorian ''Musik och film på Internet- hot eller möjlighet?'' Ds 2007:29. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Håkansson, Jenny
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Immaterialrätt
language
Swedish
id
1558461
date added to LUP
2010-03-08 15:55:22
date last changed
2010-03-08 15:55:22
@misc{1558461,
 abstract   = {För många av dagens mediekonsumenter är det lika självklart att ta del av rörliga bilder på en datorskärm, med möjlighet till interaktivitet, som att göra det med hjälp av TV-apparaten. Konvergensen mellan Internet, mobilen och televisionen blir allt tydligare. Youtube är en interaktiv videosajt som fått ett stort genomslag hos världens Internetanvändare och därför orsakat oro hos främst etablerade TV-företag. Utvecklingen går mot att Internet snabbt håller på att bli ett bildmedium snarare än ett textmedium, vilket sätter sina spår. Youtubes plattform gör det enkelt för användarna, både att lägga upp egenproducerade videoklipp, och att överföra klipp från TV och film. En stor del av sajtens popularitet har sin förklaring i att den fungerar som en aldrig sinande källa till gratis och lättillgängligt upphovsrättsligt skyddat material. Det enda som behövs är en dator och tillgång till Internet. Youtubes videoarkiv är en blandning av tillåtet och otillåtet material och intrång sker både i ekonomisk och ideell rätt. Intrång sker lätt i ideell rätt när skyddat material från skilda håll blandas i användarnas egna videoklipp. Den ekonomiska rätten innebär en rätt för upphovsmannen eller rättighetshavaren att framställa exemplar av verket och att göra det tillgängligt för allmänheten. Upphovsrättens ideella sida har till syfte dels att upphovsmannen alltid erkänns som sådan, dels att han eller hon inte skall behöva tåla att verket utnyttjas på ett sätt som kränker hans eller hennes anseende. ''Gratisrevolutionen'' som präglar dagens mediemarknad innebär att filmer, TV-serier och musik laddas ned gratis på Internet. Dagens mediekonsumenter, framförallt de yngre, vill att det skall vara gratis att konsumera media och att de själva skall ha möjlighet att välja tidpunkt för konsumtionen. Samtidigt skall någon stå för medieinnehållet som är dyrt att producera. En central fråga sedan Internet blev en kommersiell företeelse under 1990-talet är hur eller om man skall ta betalt för material på nätet? Internettjänster finansieras med reklammedel och trenden är att de betaltjänster som förekommer försvinner. Den springande punkten är hur man försvarar intellektuell äganderätt i en cyberrymd där allt är gratis. Upphovsrätten har till uppgift att tillförsäkra upphovsmän och rättighetshavare vissa rättigheter. Bland annat har man rätt till kompensation då någon utnyttjar ens verk. Genom Internet och interaktiva sajter som exempelvis Youtube, förskjuts makten från traditionella medieföretag till användarna och medborgarna. Utvecklingen kommer till uttryck i form av videosajter, bloggar och olika communities. Den tekniska utvecklingen tar inte hänsyn till rådande lagstiftning. Därför måste lagstiftningen antingen göras teknikneutral, eller förändras i takt med teknikutvecklingen. Den utbredda digitaliseringen av medieinnehåll, i förening med elektronisk överföring och tillgången till datorbaserad interaktivitet, är upphovsrättens främsta utmaning. En av utmaningarna är möjligheterna att kontrollera vilka utnyttjanden som sker av verk och andra prestationer. Tekniken möjliggör nya beteenden hos mediekonsumenterna som knappast kan förändras genom lagstiftning. Samtidigt återstår frågan hur de som producerar medieinnehållet skall få betalt för sitt arbete? Lösningen ligger troligen i en kombination av lagstiftning, tekniska lösningar och nya affärsmodeller för medieföretagen. Svensk lagstiftning har anpassats till den rådande utvecklingen, bl.a. genom implementering av direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället, det s.k. infosoc-direktivet, vilket skedde år 2005. Prop. 2004/05:110. I augusti år 2006 tillsatte regeringen en utredning om upphovsrätten på Internet. Hovrättslagman Cecilia Renfors utsågs till utredare och i september år 2007 presenterades utredningens förslag i departementspromemorian ''Musik och film på Internet- hot eller möjlighet?'' Ds 2007:29.},
 author    = {Håkansson, Jenny},
 keyword   = {Immaterialrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Upphovsrätten i en digital Youtube-värld Teknik förändrar mer än politik, mest förändrar människan},
 year     = {2008},
}