Advanced

Internationella remburser och inskränkning i dess autonomi

Håkansson, Johan (2009)
Department of Law
Abstract
Föreliggande uppsats syftar till att ur ett internationellt perspektiv, belysa vad en kommersiell självständig remburs egentligen innebär, samt genom en komparativ studie med fokus på amerikansk, engelsk och svensk rätt närmare utreda under vilka förutsättningar arrangemangets autonomi kan inskränkas. Utgångspunkten är främst det världsomfattande regelverket UCP samt internationell praxis och doktrin. Rembursen är ett betalnings-, säkerhets- och finansieringsinstrument som främst nyttjas i export-/importtransaktioner i syfte att allokera risker. Arrangemanget innebär ett åtagande från en bank, oftast köparens bank, att betala säljaren då han presenterar de dokument och uppfyller de villkor som är angivna i rembursavtalet. Om dokumenten vid... (More)
Föreliggande uppsats syftar till att ur ett internationellt perspektiv, belysa vad en kommersiell självständig remburs egentligen innebär, samt genom en komparativ studie med fokus på amerikansk, engelsk och svensk rätt närmare utreda under vilka förutsättningar arrangemangets autonomi kan inskränkas. Utgångspunkten är främst det världsomfattande regelverket UCP samt internationell praxis och doktrin. Rembursen är ett betalnings-, säkerhets- och finansieringsinstrument som främst nyttjas i export-/importtransaktioner i syfte att allokera risker. Arrangemanget innebär ett åtagande från en bank, oftast köparens bank, att betala säljaren då han presenterar de dokument och uppfyller de villkor som är angivna i rembursavtalet. Om dokumenten vid påseende är helt i överensstämmelse med rembursen så måste banken betala enligt principen om ''strict compliance''. Remburstransaktionen är baserad på det underliggande avtalet mellan köparen och säljaren men bankens betalningsåtagande är självständigt från själva varutransaktionen i enlighet med autonomiprincipen. De här båda principerna är fundamentala för rembursen och dess formalistiska karaktär. I internationell rättspraxis har det dock utvecklats ett viktigt undantag från rembursens absoluta formalism. Det amerikanska Sztejnfallet fastslog att rembursens autonomi kunde inskränkas i de fall då svek konstaterats i den underliggande transaktionen vilket bekräftades av det efterföljande engelska rättsfallet United City Merchants. I Sverige har diskussionen kring vilken rättslig grund som kan finnas för att inskränka autonomiprincipen inte fokuserat på det traditionella svekbegreppet likt i common law, utan den huvudsakliga utgångspunkten har istället varit en mer flexibel tillämpning av 36 § AvtL och huruvida rättsmissbruk kan anses föreligga. I amerikansk och engelsk rätt finns en begränsad möjlighet för en bedragen köpare att erhålla domstols beslut om intermistisk säkerhetsåtgärd för att förbjuda banken att betala i enlighet med rembursen - en så kallad injunction. Motsvarande möjlighet torde inte finnas i svensk rätt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Håkansson, Johan
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Förmögenhetsrätt, Komparativ rätt
language
Swedish
id
1558464
date added to LUP
2010-03-08 15:55:22
date last changed
2010-03-08 15:55:22
@misc{1558464,
 abstract   = {Föreliggande uppsats syftar till att ur ett internationellt perspektiv, belysa vad en kommersiell självständig remburs egentligen innebär, samt genom en komparativ studie med fokus på amerikansk, engelsk och svensk rätt närmare utreda under vilka förutsättningar arrangemangets autonomi kan inskränkas. Utgångspunkten är främst det världsomfattande regelverket UCP samt internationell praxis och doktrin. Rembursen är ett betalnings-, säkerhets- och finansieringsinstrument som främst nyttjas i export-/importtransaktioner i syfte att allokera risker. Arrangemanget innebär ett åtagande från en bank, oftast köparens bank, att betala säljaren då han presenterar de dokument och uppfyller de villkor som är angivna i rembursavtalet. Om dokumenten vid påseende är helt i överensstämmelse med rembursen så måste banken betala enligt principen om ''strict compliance''. Remburstransaktionen är baserad på det underliggande avtalet mellan köparen och säljaren men bankens betalningsåtagande är självständigt från själva varutransaktionen i enlighet med autonomiprincipen. De här båda principerna är fundamentala för rembursen och dess formalistiska karaktär. I internationell rättspraxis har det dock utvecklats ett viktigt undantag från rembursens absoluta formalism. Det amerikanska Sztejnfallet fastslog att rembursens autonomi kunde inskränkas i de fall då svek konstaterats i den underliggande transaktionen vilket bekräftades av det efterföljande engelska rättsfallet United City Merchants. I Sverige har diskussionen kring vilken rättslig grund som kan finnas för att inskränka autonomiprincipen inte fokuserat på det traditionella svekbegreppet likt i common law, utan den huvudsakliga utgångspunkten har istället varit en mer flexibel tillämpning av 36 § AvtL och huruvida rättsmissbruk kan anses föreligga. I amerikansk och engelsk rätt finns en begränsad möjlighet för en bedragen köpare att erhålla domstols beslut om intermistisk säkerhetsåtgärd för att förbjuda banken att betala i enlighet med rembursen - en så kallad injunction. Motsvarande möjlighet torde inte finnas i svensk rätt.},
 author    = {Håkansson, Johan},
 keyword   = {Förmögenhetsrätt,Komparativ rätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Internationella remburser och inskränkning i dess autonomi},
 year     = {2009},
}