Advanced

Några juridiska aspekter på aktiehandel över Internet

Jansson, Malin (2001)
Department of Law
Abstract
Uppsatsen syftar till att ge en övergripande bild av aktiehandeln över Internet och några av de juridiska problem som kan uppkomma i samband med den. Den kraftiga ökningen av aktiehandel över Internet under de senaste åren och den samtidiga bristen på regleringar på området har motiverat mig att skriva en uppsats i ämnet. Elektronisk handel (electronic commerce), eller e-handel som det ofta kallas i vardagsspråk, är beteckning för handel eller tjänster som utförs genom användandet av datakommunikation, såsom t.ex. aktiehandel över Internet. Vid avtal på Internet kan det uppstå problem med att avgöra när ett anbud är skickat, när det kommit motparten tillhanda, vem som bär ansvaret eller om avtalet skall anses skriftligt eller muntligt.... (More)
Uppsatsen syftar till att ge en övergripande bild av aktiehandeln över Internet och några av de juridiska problem som kan uppkomma i samband med den. Den kraftiga ökningen av aktiehandel över Internet under de senaste åren och den samtidiga bristen på regleringar på området har motiverat mig att skriva en uppsats i ämnet. Elektronisk handel (electronic commerce), eller e-handel som det ofta kallas i vardagsspråk, är beteckning för handel eller tjänster som utförs genom användandet av datakommunikation, såsom t.ex. aktiehandel över Internet. Vid avtal på Internet kan det uppstå problem med att avgöra när ett anbud är skickat, när det kommit motparten tillhanda, vem som bär ansvaret eller om avtalet skall anses skriftligt eller muntligt. Sådana tvister löses ofta genom att man tittar på viljeförklaringen. Ett bindande avtal har alltid sitt ursprung i en bindande viljeförklaring. Elektroniska viljeförklaringar diskuteras i uppsatsen. Med funktionell ekvivalens menas att elektroniska medel bör ges samma rättsverkningar som traditionella medel, t.ex. pappersdokument, och har en stark anhängare i Christina Hultmark. En aktieaffär på Internet går till på tekniskt samma vis som traditionell aktiehandel, men här har kunden en möjlighet att själv gå in och köpa eller sälja sina aktier när han/hon vill. Kunden gör själv det jobb aktiemäklaren i normala fall gör, vilket resulterar i lägre courtage. Aktörerna vid aktiehandel över Internet är aktiemäklaren, kunden och börsen, precis som vid traditionell handel men nu med mindre belastning på aktiemäklaren. Handeln med aktier på Internet innebär ett nytt sätt att handla med aktier som dock, trots alla sina fördelar, kan medföra problem för kunden i form av större ansvar eftersom de numera utför sina affärer själva. Aktiehandel innebär ofta ett trepartsförhållande&semic säljaren, köparen och aktiemäklaren. Aktiemäklaren intar en ställning som mellanman. Den mellanmanstyp som förefaller mest vanlig vid aktiehandel är kommissionär, vilket innebär att aktiemäklaren handlar med aktier i eget namn men för kundens räkning och står därför inte själv risken för eventuella kursändringar. Avtalen på aktiemarknaden har fått stor betydelse. Aktiehandeln över Internet regleras till stor del av de avtal som finns. Efter att ha tittat på några av dessa avtal kan jag konstatera att det är, av näringsidkarna, ensidigt upprättade standardavtal som är mycket förmånligt upprättade för dem själva. Trots den hårdnande konkurrensen mellan aktiemäklare och banker på området innehåller avtalen fortfarande många frisrivningar och ansvarsbegränsningar för dem. Avtalstolkning är viktig för att avgöra hur avtalet skall tolkas vid en tvist. Förutsättningsläran och oklarhetsregeln är viktiga tolkningsregler för att avgöra ett avtals innehåll. Vid alltför oskäliga avtalsvillkor kan avtalet jämkas enligt AvtL 36 § . Aktiehandel över Internet kan innebära flera problem. Ett av problemen med aktiehandel på Internet är problemet med realtid. Aktiemarknaden är sällan stillastående vilket innebär att priset för en aktie för tio minuter i nutiden kan vara mycket missvisande. SAX är ett realtidssystem där nya ändringar hela tiden noteras. Att få realtidsinformation kan dock innebära en extra kostnad. För att till viss del undvika problem med realtid finns det möjligheter för kunden att begränsa sin order genom att koppla villkor till den. De vanligaste villkoren är ''bäst möjlig'', ''prislimitering'' samt ''tidslimitering''. Även om man har information i realtid kan problem uppstå med datakapacitet. Anstormningen av kunder på Internet kan ibland vara så stor att den orsakar datastopp. Detta kan leda till att affärer försenas eller inte blir avslutade alls. Det finns inga direkta lösningar på detta problem och många aktiemäklare friskriver sig från ansvar för bristande datakapacitet. Alldeles nytt är dock att många aktiemäklare nyligen gått ut i media och sagt att de tar ansvar för sådana brister i datakapaciteten i alla fall. Det återstår att se hur detta uttalande kommer att efterföljas i realiteten. Bristande säkerhet kan också vara ett allvarligt problem vid handel över Internet, särskilt vid finansiella tjänster. Lösningar till detta problem är ett ständigt utvecklande av olika säkerhetsanordningar för att kryptera information på Internet. Ju säkrare det blir att handla på Internet desto fler kommer att göra det, tror jag. Det finns inga helt självklara regler att tillämpa på aktiehandel på Internet. Skillnaderna mellan traditionell handel och elektronisk handel gör att det numera föreligger en osäkerhet om huruvida gamla lagar och principer är tillämpliga i en ny elektronisk miljö. Den grundläggande uppfattningen är dock att traditionella regler skall gälla även vid elektronisk handel. Det finns en ny lag på området, nämligen Distansavtalslagen. Diskussioner förs angående lagens tillämplighet på aktiehandel över Internet, behovet av särskilda skyddsregler för konsumenter på Internet samt behovet av särskilda regler för e-handel över huvudtaget. Angående Internationella transaktioner på Internet finns regler i Bryssel- och Romkonventionerna som numera är en del av svensk lag. Utvecklingen av aktiehandel över Internet ser ut att fortsätta, men kanske inte i samma explosionsartade form som tidigare. Aktiemäklarna blir fler och fler vilket är positivt på så vis att det skapar konkurrens som i sin tur skapar bättre förhållanden för konsumenterna. Ökningen av aktiemäklare kan dock bidra till att små aktiemäklare kommer att tvingas att lägga ner eller slå ihop sig med andra aktiemäklare. En sådan utveckling har redan börjat. Jag tror att den finansiella handeln snart kommer att skötas enbart genom datakommunikation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jansson, Malin
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Förmögenhetsrätt
language
Swedish
id
1558657
date added to LUP
2010-03-08 15:55:22
date last changed
2010-03-08 15:55:22
@misc{1558657,
 abstract   = {Uppsatsen syftar till att ge en övergripande bild av aktiehandeln över Internet och några av de juridiska problem som kan uppkomma i samband med den. Den kraftiga ökningen av aktiehandel över Internet under de senaste åren och den samtidiga bristen på regleringar på området har motiverat mig att skriva en uppsats i ämnet. Elektronisk handel (electronic commerce), eller e-handel som det ofta kallas i vardagsspråk, är beteckning för handel eller tjänster som utförs genom användandet av datakommunikation, såsom t.ex. aktiehandel över Internet. Vid avtal på Internet kan det uppstå problem med att avgöra när ett anbud är skickat, när det kommit motparten tillhanda, vem som bär ansvaret eller om avtalet skall anses skriftligt eller muntligt. Sådana tvister löses ofta genom att man tittar på viljeförklaringen. Ett bindande avtal har alltid sitt ursprung i en bindande viljeförklaring. Elektroniska viljeförklaringar diskuteras i uppsatsen. Med funktionell ekvivalens menas att elektroniska medel bör ges samma rättsverkningar som traditionella medel, t.ex. pappersdokument, och har en stark anhängare i Christina Hultmark. En aktieaffär på Internet går till på tekniskt samma vis som traditionell aktiehandel, men här har kunden en möjlighet att själv gå in och köpa eller sälja sina aktier när han/hon vill. Kunden gör själv det jobb aktiemäklaren i normala fall gör, vilket resulterar i lägre courtage. Aktörerna vid aktiehandel över Internet är aktiemäklaren, kunden och börsen, precis som vid traditionell handel men nu med mindre belastning på aktiemäklaren. Handeln med aktier på Internet innebär ett nytt sätt att handla med aktier som dock, trots alla sina fördelar, kan medföra problem för kunden i form av större ansvar eftersom de numera utför sina affärer själva. Aktiehandel innebär ofta ett trepartsförhållande&semic säljaren, köparen och aktiemäklaren. Aktiemäklaren intar en ställning som mellanman. Den mellanmanstyp som förefaller mest vanlig vid aktiehandel är kommissionär, vilket innebär att aktiemäklaren handlar med aktier i eget namn men för kundens räkning och står därför inte själv risken för eventuella kursändringar. Avtalen på aktiemarknaden har fått stor betydelse. Aktiehandeln över Internet regleras till stor del av de avtal som finns. Efter att ha tittat på några av dessa avtal kan jag konstatera att det är, av näringsidkarna, ensidigt upprättade standardavtal som är mycket förmånligt upprättade för dem själva. Trots den hårdnande konkurrensen mellan aktiemäklare och banker på området innehåller avtalen fortfarande många frisrivningar och ansvarsbegränsningar för dem. Avtalstolkning är viktig för att avgöra hur avtalet skall tolkas vid en tvist. Förutsättningsläran och oklarhetsregeln är viktiga tolkningsregler för att avgöra ett avtals innehåll. Vid alltför oskäliga avtalsvillkor kan avtalet jämkas enligt AvtL 36 § . Aktiehandel över Internet kan innebära flera problem. Ett av problemen med aktiehandel på Internet är problemet med realtid. Aktiemarknaden är sällan stillastående vilket innebär att priset för en aktie för tio minuter i nutiden kan vara mycket missvisande. SAX är ett realtidssystem där nya ändringar hela tiden noteras. Att få realtidsinformation kan dock innebära en extra kostnad. För att till viss del undvika problem med realtid finns det möjligheter för kunden att begränsa sin order genom att koppla villkor till den. De vanligaste villkoren är ''bäst möjlig'', ''prislimitering'' samt ''tidslimitering''. Även om man har information i realtid kan problem uppstå med datakapacitet. Anstormningen av kunder på Internet kan ibland vara så stor att den orsakar datastopp. Detta kan leda till att affärer försenas eller inte blir avslutade alls. Det finns inga direkta lösningar på detta problem och många aktiemäklare friskriver sig från ansvar för bristande datakapacitet. Alldeles nytt är dock att många aktiemäklare nyligen gått ut i media och sagt att de tar ansvar för sådana brister i datakapaciteten i alla fall. Det återstår att se hur detta uttalande kommer att efterföljas i realiteten. Bristande säkerhet kan också vara ett allvarligt problem vid handel över Internet, särskilt vid finansiella tjänster. Lösningar till detta problem är ett ständigt utvecklande av olika säkerhetsanordningar för att kryptera information på Internet. Ju säkrare det blir att handla på Internet desto fler kommer att göra det, tror jag. Det finns inga helt självklara regler att tillämpa på aktiehandel på Internet. Skillnaderna mellan traditionell handel och elektronisk handel gör att det numera föreligger en osäkerhet om huruvida gamla lagar och principer är tillämpliga i en ny elektronisk miljö. Den grundläggande uppfattningen är dock att traditionella regler skall gälla även vid elektronisk handel. Det finns en ny lag på området, nämligen Distansavtalslagen. Diskussioner förs angående lagens tillämplighet på aktiehandel över Internet, behovet av särskilda skyddsregler för konsumenter på Internet samt behovet av särskilda regler för e-handel över huvudtaget. Angående Internationella transaktioner på Internet finns regler i Bryssel- och Romkonventionerna som numera är en del av svensk lag. Utvecklingen av aktiehandel över Internet ser ut att fortsätta, men kanske inte i samma explosionsartade form som tidigare. Aktiemäklarna blir fler och fler vilket är positivt på så vis att det skapar konkurrens som i sin tur skapar bättre förhållanden för konsumenterna. Ökningen av aktiemäklare kan dock bidra till att små aktiemäklare kommer att tvingas att lägga ner eller slå ihop sig med andra aktiemäklare. En sådan utveckling har redan börjat. Jag tror att den finansiella handeln snart kommer att skötas enbart genom datakommunikation.},
 author    = {Jansson, Malin},
 keyword   = {Förmögenhetsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Några juridiska aspekter på aktiehandel över Internet},
 year     = {2001},
}