Advanced

Om fängelse med inriktning på öppna anstalter - en studie av straffrättsideologier i praktiken

Karlsson, Elisabeth (2006)
Department of Law
Abstract
Denna uppsats behandlar fängelsestraffet och de öppna anstalterna i ljuset av straffrättsideologierna. Oavsett vad man har för inställning till fängelset och dess verkställighetsform är det viktigt att inte glömma bort varför vi väljer att sätta människor i fängelse, samt att vara öppen för diskussion. Fängelset måste följa samhällets förändringar, och anpassningar av olika slag är ett måste. Teori och praktik överensstämmer inte alltid men ett straff måste kunna legitimeras för att vara försvarbart och dugligt i ett modernt samhälle. Anledningen till att människor som har begått brott kan placeras i fängelse kommer av att vårt straffsystem ger oss den rätten. Straffsystemet som helhet har inte kommit till av en händelse utan har... (More)
Denna uppsats behandlar fängelsestraffet och de öppna anstalterna i ljuset av straffrättsideologierna. Oavsett vad man har för inställning till fängelset och dess verkställighetsform är det viktigt att inte glömma bort varför vi väljer att sätta människor i fängelse, samt att vara öppen för diskussion. Fängelset måste följa samhällets förändringar, och anpassningar av olika slag är ett måste. Teori och praktik överensstämmer inte alltid men ett straff måste kunna legitimeras för att vara försvarbart och dugligt i ett modernt samhälle. Anledningen till att människor som har begått brott kan placeras i fängelse kommer av att vårt straffsystem ger oss den rätten. Straffsystemet som helhet har inte kommit till av en händelse utan har utvecklats under en lång tid. Synen på varför vi straffar och hur vi bör straffa har ändrats och olika teorier och ideologier har utvecklats. De två stora ideologiska blocken är allmänprevention och individualprevention och olika teorier inom dessa har påverkat utformningen av straffsystemet. Kompromisser av olika teorier är och har varit vanliga. Fängelse som begrepp har funnits i många år men fick sitt moderna genombrott i Sverige under 1800-talet. Fängelse är ett straff som väcker många känslor och som skapar diskussioner. När jag var liten var det ganska självklart, i fängelse hamnade tjuvar och andra bovar som var farliga. Idag vet jag att det inte är lika självklart och jag har nu betydligt fler funderingar kring fängelsestraffet. Fängelse är det mest ingripande straffet vi har i vårt påföljdssystem. Att det existerar behöver inte betyda att det är försvarbart full ut och det kan därför vara bra att ifrågasätta inte bara straffet utan även hur det verkställs och effekterna av ett sådant straff. Verkställigheten kan idag ske i antingen sluten eller öppen anstalt och de öppna anstalterna i Sverige togs i bruk i början av 1900-talet. Diskussionen är inte helt given vad gäller skillnader mellan slutna och öppna anstalter och förutom rena fakta om hur de fungerar är det en värderingsfråga. Däremot är det intressant att undersöka, utifrån fakta och värderingar, hur stora skillnaderna är och om det överhuvudtaget går att rättfärdiga fängelsestraffet ur straffrättsideologisk synpunkt. Den här uppsatsen är ett försök att avgöra skillnader mellan sluten och öppen anstalt samt om dessa egentligen har några spår av straffrättsliga ideologier. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Elisabeth
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Straffrätt
language
Swedish
id
1559074
date added to LUP
2010-03-08 15:55:23
date last changed
2010-03-08 15:55:23
@misc{1559074,
 abstract   = {Denna uppsats behandlar fängelsestraffet och de öppna anstalterna i ljuset av straffrättsideologierna. Oavsett vad man har för inställning till fängelset och dess verkställighetsform är det viktigt att inte glömma bort varför vi väljer att sätta människor i fängelse, samt att vara öppen för diskussion. Fängelset måste följa samhällets förändringar, och anpassningar av olika slag är ett måste. Teori och praktik överensstämmer inte alltid men ett straff måste kunna legitimeras för att vara försvarbart och dugligt i ett modernt samhälle. Anledningen till att människor som har begått brott kan placeras i fängelse kommer av att vårt straffsystem ger oss den rätten. Straffsystemet som helhet har inte kommit till av en händelse utan har utvecklats under en lång tid. Synen på varför vi straffar och hur vi bör straffa har ändrats och olika teorier och ideologier har utvecklats. De två stora ideologiska blocken är allmänprevention och individualprevention och olika teorier inom dessa har påverkat utformningen av straffsystemet. Kompromisser av olika teorier är och har varit vanliga. Fängelse som begrepp har funnits i många år men fick sitt moderna genombrott i Sverige under 1800-talet. Fängelse är ett straff som väcker många känslor och som skapar diskussioner. När jag var liten var det ganska självklart, i fängelse hamnade tjuvar och andra bovar som var farliga. Idag vet jag att det inte är lika självklart och jag har nu betydligt fler funderingar kring fängelsestraffet. Fängelse är det mest ingripande straffet vi har i vårt påföljdssystem. Att det existerar behöver inte betyda att det är försvarbart full ut och det kan därför vara bra att ifrågasätta inte bara straffet utan även hur det verkställs och effekterna av ett sådant straff. Verkställigheten kan idag ske i antingen sluten eller öppen anstalt och de öppna anstalterna i Sverige togs i bruk i början av 1900-talet. Diskussionen är inte helt given vad gäller skillnader mellan slutna och öppna anstalter och förutom rena fakta om hur de fungerar är det en värderingsfråga. Däremot är det intressant att undersöka, utifrån fakta och värderingar, hur stora skillnaderna är och om det överhuvudtaget går att rättfärdiga fängelsestraffet ur straffrättsideologisk synpunkt. Den här uppsatsen är ett försök att avgöra skillnader mellan sluten och öppen anstalt samt om dessa egentligen har några spår av straffrättsliga ideologier.},
 author    = {Karlsson, Elisabeth},
 keyword   = {Straffrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Om fängelse med inriktning på öppna anstalter - en studie av straffrättsideologier i praktiken},
 year     = {2006},
}