Advanced

Om patent och patentlicensavtal i konkurs

Karlsson, Johanna (2009)
Department of Law
Abstract
Patent och patentlicensavtal har en central betydelse i dagens samhälle och symboliserar ofta stora ekonomiska värden. Just patentlicensavtalet är även ett viktigt instrument för att sprida ny kunskap och teknik. Detta medför att patent och patentlicensavtal blir särskilt intressanta ur ett konkursrättsligt perspektiv. Syftet med framställningen är att, med fokus på patentlicensavtalet, belysa på vilket sätt en sådan immateriell rättighet hanteras i insolvensförfaranden, men även till viss del uppmärksamma läsaren på den intressekonflikt som uppstår mellan rättighetsinnehavaren och konkursboet. På grund av att den svenska rätten idag innehåller mycket begränsade regler kring hanteringen av gäldenärens avtal i konkurssammanhang och i... (More)
Patent och patentlicensavtal har en central betydelse i dagens samhälle och symboliserar ofta stora ekonomiska värden. Just patentlicensavtalet är även ett viktigt instrument för att sprida ny kunskap och teknik. Detta medför att patent och patentlicensavtal blir särskilt intressanta ur ett konkursrättsligt perspektiv. Syftet med framställningen är att, med fokus på patentlicensavtalet, belysa på vilket sätt en sådan immateriell rättighet hanteras i insolvensförfaranden, men även till viss del uppmärksamma läsaren på den intressekonflikt som uppstår mellan rättighetsinnehavaren och konkursboet. På grund av att den svenska rätten idag innehåller mycket begränsade regler kring hanteringen av gäldenärens avtal i konkurssammanhang och i princip helt saknar reglering när det gäller patentlicensavtal, tar framställningen sin utgångspunkt till övervägande del i den svenska doktrinen. I uppsatsen behandlas de förutsättningar som krävs för att ett konkursbo överhuvudtaget ska kunna göra anspråk på gäldenärens immateriella tillgångar. Diskussioner förs kring konkursboets rätt att inträda i gäldenärens avtal både när det gäller avtal i allmänhet och patentlicensavtal. Även frågor kring konkursboets möjligheter att överlåta en sådan rättighet samt huruvida licensgivare och licenstagare genom avtal kan tänkas reglera vad som ska ske vid en eventuell konkurs behandlas i uppsatsen. Avsaknaden av den svenska regleringen på området får emellertid sägas vara problematisk. Rättsläget får sägas vara tämligen osäkert och erbjuder inte någon som helst förutsebarhet för de inblandade parterna. Det är dock inte alla rättssystem som saknar lagbestämmelser kring gäldenärens avtal. Exempelvis har både den danska, norska och tyska lagstiftaren ansett att ett klargörande av rättsläget genom reglering har varit av största vikt. Dessa regleringar behandlas också i uppsatsen och har valts ut för att om möjligt ge viss vägledning för en eventuell framtida svensk lagstiftning. Avslutningsvis kan konstateras att den i princip totala avsaknaden av lagstiftning och praxis i svensk rätt resulterar i en betydande rättsosäkerhet som i värsta fall hämmar utvecklingen när det gäller upplåtelse av immateriella rättigheter, så som patent. Svårigheten för den svenske lagstiftaren blir att försöka finna en balans mellan de motstående intressen som finns mellan en rättighetsinnehavare och ett konkursbo. Trots att problemen kring dessa frågor tagits upp till diskussion ett flertal gånger under årens lopp har någon lagstiftning inte kommit till stånd. Däremot pågår just nu en utredning kring rekonstruktions- och konkursförfarandets framtida utformning, vilken bör offentligöras under första hälften av år 2009. Möjligtvis får vi inom en snar framtid en något mer klargörande bild över hanteringen av immateriella rättigheter i konkurs. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Johanna
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Immaterialrätt
language
Swedish
id
1559101
date added to LUP
2010-03-08 15:55:23
date last changed
2010-03-08 15:55:23
@misc{1559101,
 abstract   = {Patent och patentlicensavtal har en central betydelse i dagens samhälle och symboliserar ofta stora ekonomiska värden. Just patentlicensavtalet är även ett viktigt instrument för att sprida ny kunskap och teknik. Detta medför att patent och patentlicensavtal blir särskilt intressanta ur ett konkursrättsligt perspektiv. Syftet med framställningen är att, med fokus på patentlicensavtalet, belysa på vilket sätt en sådan immateriell rättighet hanteras i insolvensförfaranden, men även till viss del uppmärksamma läsaren på den intressekonflikt som uppstår mellan rättighetsinnehavaren och konkursboet. På grund av att den svenska rätten idag innehåller mycket begränsade regler kring hanteringen av gäldenärens avtal i konkurssammanhang och i princip helt saknar reglering när det gäller patentlicensavtal, tar framställningen sin utgångspunkt till övervägande del i den svenska doktrinen. I uppsatsen behandlas de förutsättningar som krävs för att ett konkursbo överhuvudtaget ska kunna göra anspråk på gäldenärens immateriella tillgångar. Diskussioner förs kring konkursboets rätt att inträda i gäldenärens avtal både när det gäller avtal i allmänhet och patentlicensavtal. Även frågor kring konkursboets möjligheter att överlåta en sådan rättighet samt huruvida licensgivare och licenstagare genom avtal kan tänkas reglera vad som ska ske vid en eventuell konkurs behandlas i uppsatsen. Avsaknaden av den svenska regleringen på området får emellertid sägas vara problematisk. Rättsläget får sägas vara tämligen osäkert och erbjuder inte någon som helst förutsebarhet för de inblandade parterna. Det är dock inte alla rättssystem som saknar lagbestämmelser kring gäldenärens avtal. Exempelvis har både den danska, norska och tyska lagstiftaren ansett att ett klargörande av rättsläget genom reglering har varit av största vikt. Dessa regleringar behandlas också i uppsatsen och har valts ut för att om möjligt ge viss vägledning för en eventuell framtida svensk lagstiftning. Avslutningsvis kan konstateras att den i princip totala avsaknaden av lagstiftning och praxis i svensk rätt resulterar i en betydande rättsosäkerhet som i värsta fall hämmar utvecklingen när det gäller upplåtelse av immateriella rättigheter, så som patent. Svårigheten för den svenske lagstiftaren blir att försöka finna en balans mellan de motstående intressen som finns mellan en rättighetsinnehavare och ett konkursbo. Trots att problemen kring dessa frågor tagits upp till diskussion ett flertal gånger under årens lopp har någon lagstiftning inte kommit till stånd. Däremot pågår just nu en utredning kring rekonstruktions- och konkursförfarandets framtida utformning, vilken bör offentligöras under första hälften av år 2009. Möjligtvis får vi inom en snar framtid en något mer klargörande bild över hanteringen av immateriella rättigheter i konkurs.},
 author    = {Karlsson, Johanna},
 keyword   = {Immaterialrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Om patent och patentlicensavtal i konkurs},
 year     = {2009},
}