Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Francoregimen och lagarna - etableringen och upprätthållandet av en diktatorisk och auktoritär regim

Kjellin, Fredrik (2003)
Department of Law
Abstract
Arbetet behandlar det diktatoriska och auktoritära styret i Spanien under Francoregimen. Med arbetet avser jag att belysa bristen på rättssäkerhet och avsaknaden av rättsstatskultur i Francoregimens juridiska och politiska system. Avsikten är dessutom att undersöka hur lagstiftning och andra åtgärder med juridisk anknytning utnyttjades i etableringen och upprätthållandet av regimen och huruvida utnyttjandet av de juridiska instrumenten var nödvändiga i detta syfte. Arbetet tar sin utgångspunkt i de händelser som ledde fram till det spanska inbördeskriget. Därefter behandlas Francoregimens etableringsperiod och hur det under denna period företogs viktiga legislativa åtgärder i syfte att centrera makten i Spanien till Franco. Perioden... (More)
Arbetet behandlar det diktatoriska och auktoritära styret i Spanien under Francoregimen. Med arbetet avser jag att belysa bristen på rättssäkerhet och avsaknaden av rättsstatskultur i Francoregimens juridiska och politiska system. Avsikten är dessutom att undersöka hur lagstiftning och andra åtgärder med juridisk anknytning utnyttjades i etableringen och upprätthållandet av regimen och huruvida utnyttjandet av de juridiska instrumenten var nödvändiga i detta syfte. Arbetet tar sin utgångspunkt i de händelser som ledde fram till det spanska inbördeskriget. Därefter behandlas Francoregimens etableringsperiod och hur det under denna period företogs viktiga legislativa åtgärder i syfte att centrera makten i Spanien till Franco. Perioden kännetecknades även av att de juridiska instrumenten användes i utövandet av en repressiv politik med avsikt att förfölja och straffa de som stred på motståndarsidan under inbördeskriget och andra oppositionella till regimen. I behandlingen av upprätthållandet av regimen läggs stor vikt vid Francoregimens konstitutionella projekt. I avsikt att vinna internationell acceptans iscensatte Franco ett konstitutionellt projekt som karaktäriserades av en kosmetisk lagstiftning där lagtexternas objektiva innebörd skiljde sig från den reella rättsliga situationen. Stor vikt läggs även vid frånvaron av den oavhängiga rättvisan i ett Spanien där regimen, såväl genom lagstiftning som genom kontroll av de juridiska yrkeskårerna, direkt och indirekt påverkade rättstillämpningen. I behandlingen av regimens avslutande fas läggs tyngdpunkten på hur Francoregimen i en desperat kamp för sin överlevnad återgick till ett hårt repressivt styre likt det man använde sig av i direkt anslutning till inbördeskriget. Lagstiftning såväl som rättstillämpning utnyttjades i avsikt att kväsa den nya form av opposition som vuxit fram i Spanien och som mot slutet av 1960-talet och i början av 1970-talet skapade stora problem för regimen. Regimens politiska system hade dock vid tiden kring Francos död ingen framtid i ett demokratiskt Europa och utsikterna för en fortsättning av det auktoritära styret dog med Franco 1975. Min slutsats är att de juridiska instrumenten utgjorde nödvändiga hjälpmedel i etableringen och upprätthållandet av Francoregimen. De var nödvändiga för regimens styre av Spanien och de var nödvändiga för att ge regimen en viss grad av legitimitet och trovärdighet inför omvärlden. Jag menar även att det finns fog för presumtionen att utnyttjandet av de juridiska instrumenten bidrog till att regimen stärktes i föreställningen om att dess politiska system var legitimt och trovärdigt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kjellin, Fredrik
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Rättshistoria
language
Swedish
id
1559170
date added to LUP
2010-03-08 15:55:23
date last changed
2010-03-08 15:55:23
@misc{1559170,
 abstract   = {Arbetet behandlar det diktatoriska och auktoritära styret i Spanien under Francoregimen. Med arbetet avser jag att belysa bristen på rättssäkerhet och avsaknaden av rättsstatskultur i Francoregimens juridiska och politiska system. Avsikten är dessutom att undersöka hur lagstiftning och andra åtgärder med juridisk anknytning utnyttjades i etableringen och upprätthållandet av regimen och huruvida utnyttjandet av de juridiska instrumenten var nödvändiga i detta syfte. Arbetet tar sin utgångspunkt i de händelser som ledde fram till det spanska inbördeskriget. Därefter behandlas Francoregimens etableringsperiod och hur det under denna period företogs viktiga legislativa åtgärder i syfte att centrera makten i Spanien till Franco. Perioden kännetecknades även av att de juridiska instrumenten användes i utövandet av en repressiv politik med avsikt att förfölja och straffa de som stred på motståndarsidan under inbördeskriget och andra oppositionella till regimen. I behandlingen av upprätthållandet av regimen läggs stor vikt vid Francoregimens konstitutionella projekt. I avsikt att vinna internationell acceptans iscensatte Franco ett konstitutionellt projekt som karaktäriserades av en kosmetisk lagstiftning där lagtexternas objektiva innebörd skiljde sig från den reella rättsliga situationen. Stor vikt läggs även vid frånvaron av den oavhängiga rättvisan i ett Spanien där regimen, såväl genom lagstiftning som genom kontroll av de juridiska yrkeskårerna, direkt och indirekt påverkade rättstillämpningen. I behandlingen av regimens avslutande fas läggs tyngdpunkten på hur Francoregimen i en desperat kamp för sin överlevnad återgick till ett hårt repressivt styre likt det man använde sig av i direkt anslutning till inbördeskriget. Lagstiftning såväl som rättstillämpning utnyttjades i avsikt att kväsa den nya form av opposition som vuxit fram i Spanien och som mot slutet av 1960-talet och i början av 1970-talet skapade stora problem för regimen. Regimens politiska system hade dock vid tiden kring Francos död ingen framtid i ett demokratiskt Europa och utsikterna för en fortsättning av det auktoritära styret dog med Franco 1975. Min slutsats är att de juridiska instrumenten utgjorde nödvändiga hjälpmedel i etableringen och upprätthållandet av Francoregimen. De var nödvändiga för regimens styre av Spanien och de var nödvändiga för att ge regimen en viss grad av legitimitet och trovärdighet inför omvärlden. Jag menar även att det finns fog för presumtionen att utnyttjandet av de juridiska instrumenten bidrog till att regimen stärktes i föreställningen om att dess politiska system var legitimt och trovärdigt.},
 author    = {Kjellin, Fredrik},
 keyword   = {Rättshistoria},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Francoregimen och lagarna - etableringen och upprätthållandet av en diktatorisk och auktoritär regim},
 year     = {2003},
}